Peršokti į turinį
 • ┼ŻAIDIMAI
 • , ┼ŻAIDIMAI
 • ┼ŻAIDIMAI

[PAMOKA] Kaip sukurti Admin ir SuperAdmin


StileZ

┼ái tema yra neaktyvi. Paskutinis prane┼íimas ┼íioje temoje buvo prie┼í 3998 dienas (-┼│). Patariame sukurti nauj─ů tem─ů, o ne ra┼íyti nauj─ů prane┼íim─ů.

U┼ż neaktyvi┼│ tem┼│ prik─Ślim─ů galite sulaukti ─»sp─Śjimo ir prane┼íimo pa┼íalinimo!

Recommended Posts

Sveiki, sendien parodysiu kaip sukurt SuperAdmin ir Admin komandas.

:D

SuperAdmin komandu kurimas.

if(playerDB[playerid][byrka]) //Superkomandos
{
if(!strcmp(cmdtext, "/skomandos", true))
	{
		ShowPlayerDialog(playerid, 15987, DIALOG_STYLE_MSGBOX,"SuperKomandos", "*/sz\n*Atelevisus\n*DarbuID\n*PridetiXP || NuimtiXP\n*SkirtiDyriku\n*PriskirtiVipas || NuimtiVipas\n*SkirtiAdminu || NuimtiAdmina\n*SuperKick || Orai\n*Aban || Mikro\n*Weather || Say\n*Serv2011 || Ismoka\n*Reklama || Rekordas\n/keistilaika", "Gerai", "Iseiti");
		return 1;
	}

	if(!strcmp(cmdtext, "/atelevisus", true,11))
{
new Float:tempcoo[3];
GetPlayerPos(playerid,tempcoo[0],tempcoo[1],tempcoo[2]);
for(new id=0;id{

	if(IsPlayerConnected(id))
{
if(!playerDB[id][ikalintas]){
SetPlayerPos(id,tempcoo[0],tempcoo[1],tempcoo[2]);
SetCameraBehindPlayer(id);
SetPlayerInterior(id,GetPlayerInterior(playerid));
}
}
}
return 1;
}
if(!strcmp(cmdtext, "/darbuid", true))
	{

		ShowPlayerDialog(playerid, 19402, DIALOG_STYLE_MSGBOX,"Darbu ID", "Policija-1\nMedikai-2\nTaxi-3\nGrove-17\nRadistai-48\nDyleriai-44\nDa Nang Boyz-42\nArmija-40\nApsauga-50\nMechanikai-13\nRusai-12\nTune-11\nBaikeriai-7\nTulpes-6\nSanchez Familiez-18\nSkelbejas-19\nMotomanai-14\nSamdomas Zudikas-15\nExtremalai-54\nCorleone-55", "Gerai", "Iseiti");
		return 1;
	}
if(strcmp(cmdtext, "/orai", true)==0)
	{
    ShowPlayerDialog(playerid,3004,DIALOG_STYLE_LIST,"ORAI","Sauleta, karsta, akinama\nGrazus oras, orandzinis dangus (rekomenduojama)\nLietus, zaibai\nRukas","Pasirinkti","Atsaukti");
		return 1;
	}
	if(strcmp(cmdtext, "/keistilaika ", true,8)==0)
	{
	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
  		if(cmdtext[8] == 0) {return 1;}
		if(!IsNumeric(cmdtext[8])){SendClientMessage(playerid,RED,"* Tai nera skaicius"); return 1;}
		new id = StringToInt(cmdtext[8]);
		SetWorldTime(id);
		SendClientMessage(playerid,RED,"* Laikas pakeistas");
		return 1;
	}
if(!strcmp(cmdtext, "/pridetixp", true,8))
	{
	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}
    new tname[MAX_PLAYER_NAME];
	strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);
	if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti Zaidejuai XP: {FF0000}/Duotiscore [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}
	new tid = GetPlayeridMid(tname);
	GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));
	new tstring[256];
	tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);
	if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti zaidejuai XP: {FF0000}/duotiscore [dalis_nicko] [kiek (turi but skaicius)]"); return 1;}
	new xpas = StringToInt(tstring);
	if(xpas == 0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti zaidejuai XP: {FF0000}/duotiscore [dalis_nicko] [kiek]"); return 1;}
	new Float:Coo[3];
	GetPlayerPos(tid,Coo[0],Coo[1],Coo[2]);
	if(!PlayerToPoint(30, playerid, Coo[0],Coo[1],Coo[2])){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Jis ( Ji ) per toli!"); return 1;}
	new prideti = GetPlayerScore(tid);
	new prideti2 = SetPlayerScore(tid,xpas);
	SetPlayerScore(tid,(tid,prideti+prideti2+xpas-1));
	new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];
	GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));
	format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%s >> %i XP] Gavote {FFAA33}%i XP is {FF0000}%s",name,xpas,xpas,name);
	SendClientMessage(tid,RED,mess);
	format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%i XP >> %s] Pridejo {FFAA33}%i XP {FF0000}%s",xpas,tname,xpas,tname);
	SendClientMessage(playerid,RED,mess);
	return 1;
}
if(!strcmp(cmdtext, "/nuimtixp", true,8))
  {
  	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}
    new tname[MAX_PLAYER_NAME];
   strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);
   if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti Zaidejuai XP: {FF0000}/Nuimtiscore [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}
   new tid = GetPlayeridMid(tname);
   GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));
   new tstring[256];
   tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);
   if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti Zaidejuai XP: {FF0000}/Nuimtiscore [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}
   new xpas = StringToInt(tstring);
   if(xpas == 0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti Zaidejuai XP: {FF0000}/Nuitiscore [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}
   new Float:Coo[3];
   GetPlayerPos(tid,Coo[0],Coo[1],Coo[2]);
   if(!PlayerToPoint(30, playerid, Coo[0],Coo[1],Coo[2])){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Jis ( Ji ) Per Toli!"); return 1;}
   new prideti = GetPlayerScore(tid);
   new prideti2 = SetPlayerScore(tid,xpas);
   SetPlayerScore(tid,(tid,prideti-prideti2-xpas-1));
   new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];
   GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));
   format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%s >> %i XP] Nuime {FFAA33}%i XP Is {FF0000}%s",name,xpas,xpas,name);
   SendClientMessage(tid,RED,mess);
   format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%i XP >> %s] Nuimete {FFAA33}%i XP {FF0000}%s",xpas,tname,xpas,tname);
   SendClientMessage(playerid,RED,mess);
   return 1;
 }
if(!strcmp(cmdtext, "/skirtidyriku", true,13))
	{
	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}
	new tname[MAX_PLAYER_NAME];
	strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);
 if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Skirti dyriku: /skirtidyriku [dalis nicko] [iD]"); return 1;}
 new tid = GetPlayeridMid(tname);
 if(tid==INVALID_PLAYER_ID)
 {
 SendClientMessage(playerid,RED,"* Tokio zaidejo nera.");
 return 1;
 }
 GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));
 new tstring[256];
 tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);
 if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Skirti dyriku: /skirtidyriku [dalis nicko] [iD (turi but skaicius)]"); return 1;}
 new moneys = StringToInt(tstring);
 if(moneys == 0){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Nuemete jam dyrika"); SendClientMessage(tid, BLUE, "*SuperAdmin isakymu jus nebe direktorius!"); playerDB[tid][plead]=0; SavePlayerData(tid, false); return 1;}
 new mess[130],name[24],post[32];
 GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));
 if(moneys ==1) format(post, 128, "Policijos Nuovados");
		else if(moneys ==2) format(post, 128, "Lietuvos Centrines Ligonines");
		else if(moneys ==4) format(post, 128, "Lietuvos Vairavimo mokyklos");
		else if(moneys ==5) format(post, 128, "UAB TOLIMAS KELELIS");
		else if(moneys ==6) format(post, 128, "Tulpiniu gaujos vadu.");
		else if(moneys ==7) format(post, 128, "Baikeriu");
		else if(moneys ==11) format(post, 128, "Tuninginiu");
		else if(moneys ==12) format(post, 128, "Rusu Mafijos");
		else if(moneys ==17) format(post, 128, "Grove Street Familiez");
		else if(moneys ==18) format(post, 128, "Sanchez Familiez Gauja");
		else if(moneys ==19) format(post, 128, "Skelbeju");
      else if(moneys ==14) format(post, 128, "Motomanu");
      else if(moneys ==15) format(post, 128, "Samdomu Zudiku");
		else if(moneys ==13) format(post, 128, "Mechaniku");
		else if(moneys ==40) format(post, 128, "Armijos");
		else if(moneys ==42) format(post, 128, "Da Nang Boyz");
		else if(moneys ==44) format(post, 128, "Dylerio");
		else if(moneys ==48) format(post, 128, "Radijos FM");
		else if(moneys ==50) format(post, 128, "Apsaugos");
		else if(moneys ==54) format(post, 128, "Extremalu");
		else if(moneys ==55) format(post, 128, "CORLEONE SEIMOS");
      else format(post, 128, "Taksi");
 playerDB[tid][plead] = moneys;
 format(mess,sizeof(mess),"* Sveikiname, jus paskirtas naujuoju %s. Pasinaudok - /dkomandos",post);
 SendClientMessage(tid,GREEN,mess);
 format(mess,sizeof(mess),"* Paskyrete %s naujuoju %s.",tname,post);
 SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);
 return 1;
}
if(!strcmp(cmdtext, "/priskirtivipas", true,15))
{
if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera! "); return 1;}
if(cmdtext[15]==0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Priskirti Vipa: {FF0000}/Priskirtivipas [Dalis_Vardo]"); return 1;}
new vardas[MAX_PLAYER_NAME];
strmid(vardas,cmdtext[16],0,MAX_PLAYER_NAME);
new id = GetPlayeridMid(vardas);
if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Tokio Vardo Nera"); return 1;}
new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME],rec[MAX_PLAYER_NAME];
GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));
GetPlayerName(id,rec,sizeof(rec));
SendClientMessage(id,COLOR_BRIGHTRED,"*** {FFFFFF}Superadmin Isakymu Jus Paskirtas Eiti {FF0000}Vipo Pareigas!");
format(mess,sizeof(mess),"*** {FFFFFF}Priskirete {FF0000}%s {FFFFFF}Prie {FFAA33}Vip'u!",rec);
SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,mess);
playerDB[id][vip]=true;
if(playerDB[id][vedelogin]){SavePlayerData(id,false);}
SavePlayerData(playerid,false);
return 1;
}
if(!strcmp(cmdtext, "/nuimtivipas", true,12))
	{
	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}
	new tname[MAX_PLAYER_NAME];
	strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);
	if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Nuimt Vip'a: {FF0000}/Nuimtivipas [Dalis_Nicko]"); return 1;}
	new tid = GetPlayeridMid(tname);
	if(tid==INVALID_PLAYER_ID)
	{
		SendClientMessage(playerid,RED,"* Tokio Zaidejo Nera.");
		return 1;
	}
	GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));
	new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];
	GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

	playerDB[tid][vip] = false;
	SavePlayerData(tid, false);
	format(mess,sizeof(mess),"* {FFFFFF}Jus Netinkate Buti {FF0000}Vip'u.");
	SendClientMessage(tid,GREEN,mess);
	if(playerDB[tid][vedelogin]){SavePlayerData(tid,false);}
	format(mess,sizeof(mess),"* {FFFFFF}Nuimete {FF0000}%s {FFAA33}Vip'a.",tname);
	SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);
	SavePlayerData(playerid,false);
	return 1;
}
if(!strcmp(cmdtext, "/skirtiadminu", true,13))
	{
	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}
	new tname[MAX_PLAYER_NAME];
	strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);
	if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Skirti Adminu: {FF0000}/Skirtadmin [Dalis_Nicko]"); return 1;}
	new tid = GetPlayeridMid(tname);
	if(tid==INVALID_PLAYER_ID)
	{
		SendClientMessage(playerid,RED,"* Tokio Zaidejo Nera.");
		return 1;
	}
	GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));
	new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];
	GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

	playerDB[tid][admin] = true;
	SavePlayerData(tid, false);
	format(mess,sizeof(mess),"* {FFFFFF}Sveikiname, Jus Paskirtas Atlikti {FF0000}Admino {FFFFFF}Pareigas.");
	SendClientMessage(tid,GREEN,mess);
	format(mess,sizeof(mess),"* {FFFFFF}Paskyrete {FF0000}%s {FFAA33}Adminu.",tname);
	SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);
	SavePlayerData(playerid,false);
	return 1;
}
if(!strcmp(cmdtext, "/nuimtiadmina", true,12))
	{
	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}
	new tname[MAX_PLAYER_NAME];
	strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);
	if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Nuimt Admina: {FF0000}/Nuimtiadmina [Dalis_Nicko]"); return 1;}
	new tid = GetPlayeridMid(tname);
	if(tid==INVALID_PLAYER_ID)
	{
		SendClientMessage(playerid,RED,"* Tokio Zaidejo Nera.");
		return 1;
	}
	GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));
	new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];
	GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

	playerDB[tid][admin] = false;
	format(mess,sizeof(mess),"* {FFFFFF}Jus Netinkate Buti {FF0000}Adminu.");
	SendClientMessage(tid,GREEN,mess);
	format(mess,sizeof(mess),"* {FFFFFF}Nuimete {FF0000}%s {FFAA33}Admina.",tname);
	SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);
	SavePlayerData(tid,false);
	SavePlayerData(playerid,false);
	return 1;
}

if(!strcmp(cmdtext, "/superkick", true,10))
{
if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
new vardas[MAX_PLAYER_NAME],prz[128];
		strmid(vardas,GetArgument(1, cmdtext,0),0,MAX_PLAYER_NAME);
		if(!strcmp(vardas, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Ismesti zaideja: /superkick [dalis vardo] [priezastis]"); return 1;}
		new id = GetPlayeridMid(vardas);
		if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio zaidejo nera"); return 1;}

      strmid(prz,GetArgument(2, cmdtext,true),0,128);
		if(!strcmp(prz, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, RED, "* Pamirsote nurodyti priezasti."); return 1;}

      new msg[128],adminname[MAX_PLAYER_NAME];
  	GetPlayerName(id,vardas,sizeof(vardas));
  	GetPlayerName(playerid,adminname,sizeof(adminname));

     	format(msg,sizeof(msg),"[KICK]Jums KICK dave %s. Priezastys: %s",adminname,prz);
  	SendClientMessage(id,RED,msg);
		Kick(id);
		return 1;
 		}
if(!strcmp(cmdtext, "/aban", true,5))
 {
 if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
 new vardas[MAX_PLAYER_NAME],prz[128];
 strmid(vardas,GetArgument(1, cmdtext,0),0,MAX_PLAYER_NAME);
 if(!strcmp(vardas, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Baninti Zaideja: {FF0000}/Aban [Dalis Vardo] [Priezastis]"); return 1;}
 new id = GetPlayeridMid(vardas);
 if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio Zaidejo Nera"); return 1;}
 if(playerDB[id][authstate]==0){SendClientMessage(playerid,GREY,"* ReaLife: Ka Tu Banini???? Palauk Kol Prisijungs!!!"); return 1;}

      strmid(prz,GetArgument(2, cmdtext,true),0,128);
 if(!strcmp(prz, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, RED, "* Pamirsote Nurodyti Priezasti."); return 1;}

      new msg[128],adminname[MAX_PLAYER_NAME];
   GetPlayerName(id,vardas,sizeof(vardas));
   GetPlayerName(playerid,adminname,sizeof(adminname));

     format(msg,sizeof(msg),"{FFAA33}[ban] {FF0000}%s {FFFFFF}Uzblokavo Jus: {FF0000}%s",adminname,prz);
   SendClientMessage(id,BLUE,msg);
 BanEx(id,prz);
   format(msg,sizeof(msg),"{FFAA33}[ban] {FF0000}%s {FFFFFF}Uzblokavo {FF0000}%s {FFFFFF}Serveryje {FF0000}(%s).",adminname,vardas,prz);
 SendClientMessageToAll(BLUE,msg);
 return 1;
 }
if(!strcmp(cmdtext, "/mikro", true,4))
	 {
	 if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
	 GivePlayerMoneyA(playerid,10000000);
		SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"* Sie Pinigai Eventam, Ir Panasiems Dalykams!");
		return 1;
	}
if(strcmp(cmdtext, "/weather ", true,8)==0)
	{
	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
	if(cmdtext[8] == 0) {return 1;}
		if(!IsNumeric(cmdtext[8])){SendClientMessage(playerid,RED,"* Tai nera skaicius"); return 1;}
		new id = StringToInt(cmdtext[8]);
		SetWeather(id);
 			GameTextForPlayer(playerid,"Oras pakeistas",3000,1);
		return 1;
	}
if(!strcmp(cmdtext, "/say ", true,5))
  {
     if(cmdtext[5]==0){SendClientMessage(playerid, WHITE, "* Naudojimas: /say [tekstas]"); return 1;}
     new zin[128],name[MAX_PLAYER_NAME];
     GetPlayerName(playerid,name,MAX_PLAYER_NAME);
     format(zin,sizeof(zin),"~G~%s: %s",name,cmdtext[5]);
     	for(new i=0;i	{
	if(IsPlayerConnected(i))
	{
			GameTextForPlayer(i,zin,5000,5);
	}
}
     return 1;}
     	   if(!strcmp(cmdtext, "/say", true)){
   SendClientMessage(playerid, RED, "* Naudojimas: /say [tekstas]");
   return 1;
	}
if(strcmp(cmdtext, "/serv2011", true)==0)
{
  if(IsPlayerConnected(playerid))
  {
  		new modeliz = GetVehicleModel(GetVehicleTrailer(playerDB[playerid][masina]));
		new bool:unwanted[CAR_AMOUNT],sendername[MAX_PLAYER_NAME];
		for(new player=0; player   		{
      	if(IsPlayerInAnyVehicle(player)) { unwanted[GetPlayerVehicleID(player)]=true; }
	 	}
		for(new car = 1; car <= 600; car++)
		{
			if(modeliz != 584 && modeliz != 435 && modeliz != 450 && modeliz != 591 && !unwanted[car]) SetVehicleToRespawn(car);
		}
		GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
		format(string, sizeof(string), "* INFORMACIJA: %s {99CC00}atstate visas nenaudojamas transporto priemones.", sendername);
  		SendClientMessageToAll(0x00FF00AA,string);
	}
	return 1;
}
if(!strcmp(cmdtext, "/ismoka", true))
 		{
 		if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
 		GivePlayerMoneyA(playerid, 1000000);
  	return 1;
	}
if(!strcmp(cmdtext, "/restartmasinas",true,10))
{
for(new veh = 0; veh < MAX_VEHICLES; veh++)
{
SetVehicleToRespawn(veh);
}
return 1;
}


if(!strcmp(cmdtext, "/asup", true,5))
{
if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
if(cmdtext[5]==0){SendClientMessage(playerid,BLUE,"* Duoti vairavimo pazymejima: /asup [vardo dalis]"); return 1;}
		new vardas[MAX_PLAYER_NAME];
		strmid(vardas,cmdtext[6],0,MAX_PLAYER_NAME);
  	new id = GetPlayeridMid(vardas);
	if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio ?aid?jo n?ra"); return 1;}
	new Float:Coo[3];
	GetPlayerPos(id,Coo[0],Coo[1],Coo[2]);
	if(!PlayerToPoint(5, playerid, Coo[0],Coo[1],Coo[2])){SendClientMessage(playerid, RED, "* zaidejas per toli!"); return 1;}

    if(playerDB[id][teises])
  {
	  SendClientMessage(playerid,GREEN,"* zaidejas jau turi pazymejima");
	  return 1;
	}
    SendClientMessage(playerid,GREEN,"* Vairavimo pazymejimas isduotas");
 		playerDB[id][teises]=true;
 		SendClientMessage(id,GREEN,"* Gavote vairavimo pazymejima!.");
 		pelnas[6]+=100;
 		if(playerDB[id][vedelogin]){SavePlayerData(id,false);}

	return 1;
	}if(!strcmp(cmdtext, "/reklama", true,9))
	{
if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
return 1;
	}
if(strcmp(cmdtext, "/1", true)==0)
{
if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
new zin[128],name[MAX_PLAYER_NAME];
     GetPlayerName(playerid,name,MAX_PLAYER_NAME);
     format(zin,sizeof(zin),"san-fierrogyv.wu.lt Administacija: Nerasinekite per /v /s nesamoniu nes kitaip neteksite admin ir vip , tam ira /sms nick.aciu uz Demesi!!!",name,cmdtext[3]);
     SendClientMessageToAll(PLAYCOL_HIDDEN,zin);
     return 1;
	 }

	 if(strcmp(cmdtext, "/2", true)==0)
{
if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
  new zin[128],name[MAX_PLAYER_NAME];
     GetPlayerName(playerid,name,MAX_PLAYER_NAME);
     format(zin,sizeof(zin),"san-fierrogyv.wu.lt Administacija: Vip ir Admin nedalinami,Kaina[Vip-10LT Admin-20LT]",name,cmdtext[3]);
     SendClientMessageToAll(PLAYCOL_HIDDEN,zin);
     return 1;
	 }

	 if(strcmp(cmdtext, "/3", true)==0)
{
  if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
     new zin[128],name[MAX_PLAYER_NAME];
     GetPlayerName(playerid,name,MAX_PLAYER_NAME);
     format(zin,sizeof(zin),"Musu Oficelus puslapis: *www.san-fierrogyv.wu.lt*",name,cmdtext[3]);
     SendClientMessageToAll(PLAYCOL_HIDDEN,zin);
     return 1;
	 }
	 if(strcmp(cmdtext, "/4", true)==0)
{
  if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
     new zin[128],name[MAX_PLAYER_NAME];
     GetPlayerName(playerid,name,MAX_PLAYER_NAME);
     format(zin,sizeof(zin),"ReaLife Administacija: Neprasinekite [LTL] [XP] [ADMIN] [VIP] nes desime KICK",name,cmdtext[3]);
     SendClientMessageToAll(PLAYCOL_HIDDEN,zin);
     return 1;
	 }
if(strcmp(cmdtext, "/rekordas", true)==0)
	{
	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
	SendClientMessage(playerid, ORANGE, "* Pasiektas Zaideju Rekordas (Prasome Pasirinkti Dovana Nuo Adiministracijos) ");
	for(new i=0;i		{
	SendClientMessage(i, ORANGE, "* Pasiektas Zaideju Rekordas (Prasome Pasirinkti Dovana Nuo Adiministracijos) ");
	SendClientMessage(i, ORANGE, "* Pasiektas Zaideju Rekordas (Prasome Pasirinkti Dovana Nuo Adiministracijos) ");
	SendClientMessage(i, ORANGE, "* Pasiektas Zaideju Rekordas (Prasome Pasirinkti Dovana Nuo Adiministracijos) ");
	SendClientMessage(i, ORANGE, "* Pasiektas Zaideju Rekordas (Prasome Pasirinkti Dovana Nuo Adiministracijos) ");
	SendClientMessage(i, ORANGE, "* Pasiektas Zaideju Rekordas (Prasome Pasirinkti Dovana Nuo Adiministracijos) ");
	SendClientMessage(i, ORANGE, "* Pasiektas Zaideju Rekordas (Prasome Pasirinkti Dovana Nuo Adiministracijos) ");
    ShowPlayerDialog(i, 1996, DIALOG_STYLE_LIST,"Pasiektu Zaideju Rekordo Prizai","100[Kreditu]\n500[XP]\n30.000 [LT]","Rinktis","Atgal");
	}
  return 1;
}

if(!strcmp(cmdtext, "/sz ", true,3)){
   if(cmdtext[2]==0){SendClientMessage(playerid,0x00FF00AA, "* Naudojimas: {FF0000}/sz [Tekstas]"); return 1;}
   new zin[256],vardas[MAX_PLAYER_NAME];
   GetPlayerName(playerid,vardas,MAX_PLAYER_NAME);
   format(zin,sizeof(zin),"*{FFFFFF}SuperAdmin: {FF0000}%s || {FFAA33}%s",cmdtext[3],vardas);
   SendClientMessageToAll(0x00DAECAA,zin);
   return 1;
 }
 }

Admin komandu kurimas.

if(playerDB[playerid][admin]) //Admino komandos
{
if(!strcmp(cmdtext, "/akomandos", true))
	{
		ShowPlayerDialog(playerid, 3891, DIALOG_STYLE_LIST,"*Adminu Komandos*", "Admin'u Komandos\nAdmin'u Taisykles", "Gerai", "Iseiti");
		return 1;
	}

if(!strcmp(cmdtext, "/afondas", true))
	{
		new msg[70];
		format(msg,sizeof(msg),"Administratoriu fonde yra: %iLT",afondas);
		SendClientMessage(playerid, 0xD9E916FF, msg);
      ShowPlayerDialog(playerid,151,DIALOG_STYLE_LIST,"Admin LT fondas.","Nuimti pinigu is admin fondo.\nPadeti pinigus i admin fonda.","Rinktis","Atsaukt");
  		return 1;
	}

if(playerDB[playerid][admin])
		 {
			if(strcmp(cmdtext, "/teleport", true)==0)
	{
		ShowPlayerDialog(playerid, 15540, DIALOG_STYLE_LIST, "== TELEPORTAI ==", "Medikai\nPolicija\nVairavimo Mokykla\nBoxo Sale\nBankas\nTurgus\nFC Kalnas\nDragas", "OK", "Atsaukti");
		return 1;
	}
	}
if(!strcmp(cmdtext, "//", true,2))
	{
  		if(cmdtext[2]==0){SendClientMessage(playerid, ORANGE, "* Administratoriaus chato zinute: // [zinute]"); return 1;}
  		new zin[256],vardas[MAX_PLAYER_NAME];
  		GetPlayerName(playerid,vardas,MAX_PLAYER_NAME);
  		format(zin,sizeof(zin),"%s: %s",vardas,cmdtext[3]);

  		for(new i=0;i				if(IsPlayerConnected(i)){
				if(playerDB[i][admin]){
					SendClientMessage(i,ORANGE,zin);
				}
			}
		}
		return 1;
	}


if(!strcmp(cmdtext,"/rmon",true,7))
	 {
		if(cmdtext[7]==0){SendClientMessage(playerid,BLUE,"* naudojimas: /rmon "); return 1;}
		new id = StringToInt(cmdtext[8]);
		if(!IsPlayerConnected(id)){SendClientMessage(playerid,RED,"* zaidejas neprisijunges"); return 1;}
		ResetPlayerMoneyA(id);
		playerDB[id][banke]=0;
		playerDB[id][namuose]=0;
		SendClientMessage(playerid,GREEN,"* Pinigai sekmingai atstatyti");
		return 1;
	}

	if(!strcmp(cmdtext, "/tune", true))
{
    if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid)) return SendClientMessage(playerid,RED,"Tu nemasinoje!" );
    new vehicle = GetPlayerVehicleID(playerid);
    AddVehicleComponent(vehicle, 1010); // Nitro
    AddVehicleComponent(vehicle, 1087); // Hydraulics
    AddVehicleComponent(vehicle, 1080); // Wheels
    AddVehicleComponent(vehicle, 1149); // rear bumper
    AddVehicleComponent(vehicle, 1147); // Spoiler
    AddVehicleComponent(vehicle, 1036); // Elegy Right Alien Sideskirt
    AddVehicleComponent(vehicle, 1040); // Elegy Left Alien Sideskirt
    AddVehicleComponent(vehicle, 1038); // Elegy Alien Roof Vent
    AddVehicleComponent(vehicle, 1171); // Elegy Front Bumper
    AddVehicleComponent(vehicle, 1026); // Sultan Right Alien Sideskirt
    AddVehicleComponent(vehicle, 1027); // Sultan Left Alien Sideskirt
    AddVehicleComponent(vehicle, 1028); // Sultan Alien Exhaust
    AddVehicleComponent(vehicle, 1032); // Sultan Alien Roof Vent
    AddVehicleComponent(vehicle, 1139); // Spoiler
    AddVehicleComponent(vehicle, 1141); // Sultan Rear Bumper
    AddVehicleComponent(vehicle, 1169); // Sultan Front Bumper
    return 1;
  }

if(!strcmp(cmdtext, "/jail", true,5))
	{
			new vardas[MAX_PLAYER_NAME],prz[128];
		strmid(vardas,GetArgument(1, cmdtext,0),0,MAX_PLAYER_NAME);
		if(!strcmp(vardas, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Pasodinti Zaideja I Kalejima: {FF0000}/Jail [Dalis_Vardo] [sekundes]"); return 1;}
		new id = GetPlayeridMid(vardas);
		if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio Zaidejo Nera"); return 1;}
		if (playerDB[id][admin]){ SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Administratoriaus Pasodinti Negalima."); return 1;}
		if (playerDB[id][ikalintas]) {SendClientMessage(playerid, RED, "* Zaidejas Kalejime."); return 1;}

      strmid(prz,GetArgument(2, cmdtext,true),0,128);
		if(!IsNumeric(prz)){SendClientMessage(playerid, RED, "* Laikas Nurodytas Neteisingai."); return 1;}
		new laikas = StringToInt(prz);


      new msg[128];
  	GetPlayerName(id,vardas,sizeof(vardas));
      JailPlayer(id,226.6344,108.5819,999.0156,0,laikas*1000,0,-1608.1517,714.9713,12.5610,7.5367,0,true);
    	format(msg,sizeof(msg),"{FFAA33}[Kaleimas] {FFFFFF}Ikalinote {FF0000}%s {FFAA33}(%is).",vardas,laikas);
    	SendClientMessage(id,RED, "{FFFFFF}Jus Ikalino {FF0000}Administratorius");
		SendClientMessage(playerid,GREEN,msg);
		SetPlayerInterior(id,0);
		if(playerDB[id][vedelogin]){SavePlayerData(id,false);}
		return 1;
	}

		if(!strcmp(cmdtext, "/unjail", true,7))
{
		if(cmdtext[7]==0){SendClientMessage(playerid,BLUE,"* Istraukti zaideja is kaleimo: /unjail [vardo_dalis]"); return 1;}
		new vardas[MAX_PLAYER_NAME];
		strmid(vardas,cmdtext[8],0,MAX_PLAYER_NAME);
  	new id = GetPlayeridMid(vardas);
	if(id == INVALID_PLAYER_ID)
	{
		SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio zaidejo nera");
		return 1;
	}

	if(!playerDB[id][ikalintas])
	{
		SendClientMessage(playerid, RED, "* Zaidejas ne kalejime.");
		return 1;
	}
//	rodytik[id] = false;
	new msg[128],admmsg[MAX_PLAYER_NAME];
	GetPlayerName(playerid,admmsg,sizeof(admmsg));
	GetPlayerName(id,vardas,sizeof(vardas));

	format(msg,sizeof(msg),"* %s isteisinote, darbar jis jau laisveje.",vardas);
	SendClientMessage(playerid,GREEN,msg);

	//if(!playerDB[playerid][ikalintas]) return;
	SetPlayerPos(id,-1608.1517,714.9713,12.5610);
//	SetPlayerPos(playerid,xc,y,z);
//	SetPlayerFacingAngle(playerid,a);
	SetPlayerInterior(id,0);
	TogglePlayerControllable(id,true);
	SetPlayerWantedLevel(id,0);
	playerDB[id][ikalintas]=false;
	playerDB[id][kalejimo_laikas]=0;
//	rodytik[id] = false;
	GameTextForPlayer(id, " ", 1, 3);

	/*SetPlayerPos(id, -1602.6371,714.7564,12.7229);
	SetPlayerFacingAngle(id,92.5080);
	SetPlayerInterior(id,0);
	TogglePlayerControllable(id,true);
	SetPlayerWantedLevel(id,0);
	playerDB[playerid][ikalintas]=false;
	if(playerDB[id][ikalintas])
	{
		playerDB[playerid][ikalintas]=false;
	}
	playerDB[playerid][kalejimo_laikas]=0;*/
	GameTextForPlayer(id, " ", 1, 3);
	format(msg,sizeof(msg),"%s jus isteisino megaukis laisve.",admmsg);
	SendClientMessage(id,RED,msg);
	if(playerDB[id][vedelogin]){SavePlayerData(id,false);}
 		return 1;
	}

if(!strcmp(cmdtext, "/ban", true,4))
 {
  new vardas[MAX_PLAYER_NAME],prz[128];
 strmid(vardas,GetArgument(1, cmdtext,0),0,MAX_PLAYER_NAME);
 if(!strcmp(vardas, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Baninti zaideja: /ban [dalis vardo] [priezastis]"); return 1;}
 new id = GetPlayeridMid(vardas);
 if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio zaidejo nera"); return 1;}
 if (playerDB[id][admin]){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Administratoriaus ismesti negalima."); return 1;}
 if(playerDB[id][authstate]==0){SendClientMessage(playerid,GREY,"* Ka tu Banini????Palauk kol prisijungs!!!"); return 1;}

      strmid(prz,GetArgument(2, cmdtext,true),0,128);
 if(!strcmp(prz, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, RED, "* Pamirsote nurodyti priezasti."); return 1;}

      new msg[128],adminname[MAX_PLAYER_NAME];
   GetPlayerName(id,vardas,sizeof(vardas));
   GetPlayerName(playerid,adminname,sizeof(adminname));

     format(msg,sizeof(msg),"[ban] %s uzblokavo jus: %s",adminname,prz);
   SendClientMessage(id,BLUE,msg);
 BanEx(id,prz);
 dini_Set(banfailas, vardas, prz);
   format(msg,sizeof(msg),"[ban] %s uzblokavo %s serveryje (%s).",adminname,vardas,prz);
 SendClientMessageToAll(BLUE,msg);
 return 1;
 }
 	if(!strcmp(cmdtext, "/freeze", true,7))
	{
			new vardas[MAX_PLAYER_NAME];
			strmid(vardas,GetArgument(1, cmdtext,0),0,MAX_PLAYER_NAME);
		if(!strcmp(vardas, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Uzsaldyti zaideja: /freeze [nicko dalis]"); return 1;}
		new id = GetPlayeridMid(vardas);
		if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio zaidejo nera"); return 1;}
		TogglePlayerControllable(id,false);
		SendClientMessage(playerid,BLUE,"* ***Zaidejas uzsaldytas!");
		return 1;
		}
 		if(!strcmp(cmdtext, "/unfreeze", true,9))
	 {
			new vardas[MAX_PLAYER_NAME];
			strmid(vardas,GetArgument(1, cmdtext,0),0,MAX_PLAYER_NAME);
		if(!strcmp(vardas, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Atitirpinti zaideja: /unfreeze [nicko dalis]"); return 1;}
		new id = GetPlayeridMid(vardas);
		if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio zaidejo nera"); return 1;}
		if (Spectating[playerid][0]!=-1){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Nera tokios komandos!!!"); return 1;}
		TogglePlayerControllable(id,true);
		SendClientMessage(playerid,GREEN,"* ***Zaidejas atitirpintas!");
		return 1;
	}

	if(!strcmp(cmdtext, "/to", true,3))
	{
  		if(cmdtext[3]==0){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Keliauti pas (be masinos): /to [dalis vardo]"); return 1;}
  		new vardas[MAX_PLAYER_NAME];
			strmid(vardas,cmdtext[4],0,MAX_PLAYER_NAME);
			new id = GetPlayeridMid(vardas);
			if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio zaidejo nera"); return 1;}
			if (GetPlayerVirtualWorld(id)>0){SendClientMessage(playerid, RED, "* Zaidejas savo namuose, isibrauti negrazu"); return 1;}
		SetPlayerInterior(playerid,GetPlayerInterior(id));
		new Float:tempcoo[3];
			GetPlayerPos(id,tempcoo[0],tempcoo[1],tempcoo[2]);
			SetPlayerPos(playerid,tempcoo[0],tempcoo[1],tempcoo[2]);
			SetCameraBehindPlayer(playerid);
  		return 1;
 		}

  	if(!strcmp(cmdtext, "/get", true,4))
	{
  		if(cmdtext[4]==0){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Gauti zaideja: /get [dalis vardo]"); return 1;}
  		new vardas[MAX_PLAYER_NAME];
			strmid(vardas,cmdtext[5],0,MAX_PLAYER_NAME);
			new id = GetPlayeridMid(vardas);
			if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio zaidejo nera"); return 1;}
			if (GetPlayerVirtualWorld(playerid)>0){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tu namuose, pakviesk zaidejus.. nekilnok ju"); return 1;}
			if (playerDB[id][ikalintas]) {SendClientMessage(playerid, RED, "* Zaidejas kalejime."); return 1;}
		SetPlayerInterior(id,GetPlayerInterior(playerid));
		new Float:tempcoo[3];
			GetPlayerPos(playerid,tempcoo[0],tempcoo[1],tempcoo[2]);
			SetPlayerPos(id,tempcoo[0],tempcoo[1],tempcoo[2]);
			SetCameraBehindPlayer(id);
  		return 1;
	}

if(!strcmp(cmdtext, "/heal", true,5))
	{
  		if(cmdtext[5]==0){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Pagydyti zaideja: /heal [dalis vardo]"); return 1;}
  		new vardas[MAX_PLAYER_NAME];
			strmid(vardas,cmdtext[6],0,MAX_PLAYER_NAME);
			new id = GetPlayeridMid(vardas);
			if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio zaidejo nera"); return 1;}
		new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME],rec[MAX_PLAYER_NAME];
		GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));
		GetPlayerName(id,rec,sizeof(rec));
		format(mess,sizeof(mess),"***%s pagyde jus!",name);
		SendClientMessage(id,GREEN,mess);
		format(mess,sizeof(mess),"***Pagydete %s!",rec);
		SendClientMessage(playerid,GREEN,mess);
		SetPlayerHealth(id,100);
		SetPlayerArmour(id,100);
  		return 1;
	}

	if(!strcmp(cmdtext, "/kill", true,5))
	{
  		if(cmdtext[5]==0){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Nuzudyti zaideja: /kill [dalis vardo]"); return 1;}
  		new vardas[MAX_PLAYER_NAME];
			strmid(vardas,cmdtext[6],0,MAX_PLAYER_NAME);
			new id = GetPlayeridMid(vardas);
			if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio zaidejo nera"); return 1;}
		new mess[256],rec[MAX_PLAYER_NAME];
		GetPlayerName(id,rec,sizeof(rec));
		format(mess,sizeof(mess),"***Nuzudete %s!",rec);
		SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);
		SetPlayerHealth(id,0);
  		return 1;
	}

 		if(!strcmp(cmdtext, "/explode", true,8))
	 {
  		if(cmdtext[8]==0){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Susprogdinti zaideja: /explode [dalis vardo]"); return 1;}
  		new vardas[MAX_PLAYER_NAME];
			strmid(vardas,cmdtext[9],0,MAX_PLAYER_NAME);
			new id = GetPlayeridMid(vardas);
			if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio zaidejo nera"); return 1;}
		new mess[256],rec[MAX_PLAYER_NAME];
		GetPlayerName(id,rec,sizeof(rec));
		format(mess,sizeof(mess),"***Susprogdinote %s!",rec);
		SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);
		new Float:tmp[3];
		GetPlayerPos(id,tmp[0],tmp[1],tmp[2]);
		CreateExplosion(tmp[0],tmp[1],tmp[2],3,10);
		SetPlayerHealth(id,0);
  		return 1;
	}

	 		if(!strcmp(cmdtext, "/pzu", true,4))
	 {
		if(GetPlayerState(playerid) == PLAYER_STATE_SPECTATING)
		{
   			TogglePlayerSpectating(playerid,false);

   			for(new slot=0; slot<12; slot++) GivePlayerWeapon(playerid,playerDB[playerid][spdata][slot],playerDB[playerid][spdata][12+slot]);
			SetPlayerSkin(playerid,playerDB[playerid][spdata][24]);
			SetPlayerPos(playerid,playerDB[playerid][spos][0],playerDB[playerid][spos][1],playerDB[playerid][spos][2]);
			SetPlayerWantedLevel(playerid,playerDB[playerid][spdata][25]);
			SetPlayerInterior(playerid,playerDB[playerid][spdata][26]);
			SetPlayerVirtualWorld(playerid,playerDB[playerid][spdata][27]);
			return 1;
		}

		if(cmdtext[4]==0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Priziureti zaideja: /pzu [dalis vardo]"); return 1;}
  		new vardas[MAX_PLAYER_NAME];
			strmid(vardas,cmdtext[5],0,MAX_PLAYER_NAME);
			new id = GetPlayeridMid(vardas);
			if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Tokio zaidejo nera"); return 1;}
			if (id == playerid){ SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Save ir taip matote"); return 1;}
		new mess[256],rec[MAX_PLAYER_NAME];
		GetPlayerName(id,rec,sizeof(rec));
		format(mess,sizeof(mess),"***Priziurite %s!",rec);
		SendClientMessage(playerid,COLOR,mess);

		for(new slot=0; slot<12; slot++){ GetPlayerWeaponData(playerid,slot,playerDB[playerid][spdata][slot],playerDB[playerid][spdata][12+slot]);}
		playerDB[playerid][spdata][24]=GetPlayerSkin(playerid);
		GetPlayerPos(playerid,playerDB[playerid][spos][0],playerDB[playerid][spos][1],playerDB[playerid][spos][2]);
		playerDB[playerid][spdata][25]=GetPlayerWantedLevel(playerid);
		playerDB[playerid][spdata][26]=GetPlayerInterior(playerid);
		playerDB[playerid][spdata][27]=GetPlayerVirtualWorld(playerid);

		SetPlayerVirtualWorld(playerid,GetPlayerVirtualWorld(id));
		SetPlayerInterior(playerid,GetPlayerInterior(id));

		TogglePlayerSpectating(playerid,true);
		PlayerSpectatePlayer(playerid,id);

  		return 1;
	}
	if(!strcmp(cmdtext, "/takew", true,6))
	{
			new vardas[MAX_PLAYER_NAME];
			strmid(vardas,GetArgument(1, cmdtext,0),0,MAX_PLAYER_NAME);
		if(!strcmp(vardas, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Atimti ginklus: /takew [dalis vardo]"); return 1;}
		new id = GetPlayeridMid(vardas);
		if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio zaidejo nera"); return 1;}
		ResetPlayerWeapons(id);
		SendClientMessage(playerid,BLUE,"* ***Ginklai atimti!");
		return 1;
	}

	if(strcmp(cmdtext, "/skristi", true)==0)
	{
		SetPlayerSpecialAction(playerid,SPECIAL_ACTION_USEJETPACK);
		SendClientMessage(playerid,0xEA0000FF,"* Gavote Jet-Pack");
		return 1;
	}

	if(!strcmp(cmdtext, "/drop", true,5))
	{
			new vardas[MAX_PLAYER_NAME], avardas[MAX_PLAYER_NAME];
			strmid(vardas,GetArgument(1, cmdtext,0),0,MAX_PLAYER_NAME);
		if(!strcmp(vardas, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Mesti zaideja: /drop [dalis vardo]"); return 1;}
		new id = GetPlayeridMid(vardas);
		if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio zaidejo nera"); return 1;}
		GetPlayerName(playerid, avardas, MAX_PLAYER_NAME);
		new Float:xa, Float:xb, Float:xc;
		GetPlayerPos(id, xa, xb, xc);
		SetPlayerPos(id, xa, xb, xc+10);
		if(playerDB[playerid][byrka]){	SendClientMessage(playerid,BLUE,"* dropped!");	return 1;}
		if(playerDB[id][admin] || playerDB[id][byrka])
			{
			new mes[128];
			format(mes, 128, "* /drop nuo %s", avardas);
			SendClientMessage(id, BLUE, mes);
			}
		SendClientMessage(playerid,BLUE,"* dropped!");
		return 1;
	}

 		if(!strcmp(cmdtext, "/kick", true,5))
	{
			new vardas[MAX_PLAYER_NAME],prz[128];
		strmid(vardas,GetArgument(1, cmdtext,0),0,MAX_PLAYER_NAME);
		if(!strcmp(vardas, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Ismesti zaideja: /kick [dalis vardo] [priezastis]"); return 1;}
		new id = GetPlayeridMid(vardas);
		if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio zaidejo nera"); return 1;}
		if (playerDB[id][admin]){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Administratoriaus ismesti negalima."); return 1;}

      strmid(prz,GetArgument(2, cmdtext,true),0,128);
		if(!strcmp(prz, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, RED, "* Pamirsote nurodyti priezasti."); return 1;}

      new msg[128],adminname[MAX_PLAYER_NAME];
  	GetPlayerName(id,vardas,sizeof(vardas));
  	GetPlayerName(playerid,adminname,sizeof(adminname));

     	format(msg,sizeof(msg),"[kick] %s",prz);
  	SendClientMessage(id,BLUE,msg);
		Kick(id);
  	format(msg,sizeof(msg),"[kick] %s ismete %s is serverio (%s).",adminname,vardas,prz);
		SendClientMessageToAll(BLUE,msg);
		return 1;
	}

if(strcmp(cmdtext, "/parasutas", true)==0)
	{
	  ResetPlayerWeapons(playerid);
		GivePlayerWeapon(playerid,46,9000);
		SendClientMessage(playerid,BLUE,"* Gavai Parasuta.");
		SendClientMessage(playerid,RED,"* Tik neissitreksk poto teks rankioti su siupele");
		return 1;
	}


if(strcmp(cmdtext, "/vaat", true,5)==0)
	{
		if(cmdtext[6] == 0) {SendClientMessage(playerid,BLUE,"* Atimti vairavimo teises: /vaat [id]"); return 1;}
		if(!IsNumeric(cmdtext[6])){SendClientMessage(playerid,RED,"* Cia net ne skaicius"); return 1;}
		new idas = StringToInt(cmdtext[6]);
		if(!IsPlayerConnected(idas)){SendClientMessage(playerid,RED,"* Zaidejas neprisijunges"); return 1;}
		if(playerid == idas){SendClientMessage(playerid,RED,"* Atimsite teises sau?"); return 1;}
		playerDB[idas][teises]=false; SendClientMessage(playerid,RED,"* Vairavimo teises atimtos");
		if(playerDB[idas][vedelogin]){SavePlayerData(idas,false);}
		return 1;
	}

if(strcmp(cmdtext, "/pildyti", true)==0)
	{
		if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
			SendClientMessage(playerid,GREEN,"* Tu esi ne masinoje");
			return 1;
		}
		vehicleDB[GetPlayerVehicleID(playerid)][gas]=40;
		SendClientMessage(playerid,BLUE,"* Masina pilna degalu");
		return 1;
	}

if(strcmp(cmdtext, "/tuscia", true)==0)
	{
		if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
			SendClientMessage(playerid,BLUE,"* Tu esi ne masinoje");
			return 1;
		}
		vehicleDB[GetPlayerVehicleID(playerid)][gas]=0;
		SendClientMessage(playerid,BLUE,"* Masina tuscia");
		return 1;
	}

if(strcmp(cmdtext, "/gydyti", true)==0)
	{
		if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid)) RepairVehicle(GetPlayerVehicleID(playerid));
		SetPlayerHealth(playerid,200);
		SetPlayerArmour(playerid,200);
		SendClientMessage(playerid,BLUE,"* Gyvybiu kodas");
		return 1;
 }

if(strcmp(cmdtext, "/mac", true)==0)
	{
		GivePlayerWeapon(playerid,32,100000);
		GivePlayerWeapon(playerid,27,100000);
		GivePlayerWeapon(playerid,31,100000);
		SendClientMessage(playerid,BLUE,"* Gavote neribota skaiciu administratoriaus ginklo");
		return 1;
	}
if(!strcmp(cmdtext, "/tpm", true,12))
{
if (Carlist[playerid][Carid]==-1)
{
SendClientMessage(playerid,RED,"Jus neturite masinos, arba ji sudauzyta. Pabandykit /remont");
return 1;
}
new Float:coo[3];
GetVehiclePos(Carlist[playerid][Carid],coo[0],coo[1],coo[2]);
SetPlayerPos(playerid,coo[0]+3,coo[1],coo[2]);
SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"Buvote sekmingai nuteleportuotas prie savo masinos");
return 1;
}
if(!strcmp(cmdtext, "/s ", true,3)){
   if(cmdtext[2]==0){SendClientMessage(playerid,0x00FF00AA, "* Naudojimas: {347C17}/s [tekstas]"); return 1;}
   new zin[256],vardas[MAX_PLAYER_NAME];
   GetPlayerName(playerid,vardas,MAX_PLAYER_NAME);
   format(zin,sizeof(zin),"{E238EC}*[Admin]{FFFC17} %s ||{C35617} %s",cmdtext[3],vardas);
   SendClientMessageToAll(0x00DAECAA,zin);
   return 1;
 }
 } 

Na stai ir baikta.

:D

Padejau +r3p.

Nuoroda ─» komentar─ů
Dalintis per kit─ů puslap─»

┼ái tema yra neaktyvi. Paskutinis prane┼íimas ┼íioje temoje buvo prie┼í 3998 dienas (-┼│). Patariame sukurti nauj─ů tem─ů, o ne ra┼íyti nauj─ů prane┼íim─ů.

U┼ż neaktyvi┼│ tem┼│ prik─Ślim─ů galite sulaukti ─»sp─Śjimo ir prane┼íimo pa┼íalinimo!

Sve─Źias
┼ái tema yra u┼żrakinta.
 • ┼áiame puslapyje nar┼ío:   0 nariai

  • N─Śra registruot┼│ nari┼│ per┼żi┼źrin─Źi┼│ ┼í─» forum─ů.

├Ś
├Ś
 • Sukurti nauj─ů...