Peršokti į turinį

[PAGALBOS] dėl nuosavu masinu


Recommended Posts

(redaguota)

štai radau atsiprašau nemoku padaryti kad rodytu kaip ant pawn.:/

 

   else if(listitem == 2)
    {
    if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid)) return SendClientMessage(playerid, -1, ""COL_ERROR"[KLAIDA]: {FFFFFF}Turite būti transp. priemonėje!");
 
  if(GetPlayerMoneyA(playerid) < 35) return SendClientMessage(playerid, -1, ""COL_ERROR"[KLAIDA]: {FFFFFF}Jums neužtenka pinigų!");
 
  ShowPlayerDialog(playerid, 1046, DIALOG_STYLE_INPUT,
  "Transp. priemonės dažymas",
  "{ffffff}Norint perdažyti transporto priemonę reikia įrašyti dviejų spalvų kodus. Pvz: 0 0 - Juoda. Rašymo pavyzdys: 0 0\n \n\t{FF0000}ĮSPĖJIMAS: Spalvų kodai turi būti tarp 0 ir 255",
  "Dažyti", "Uždaryti");
 
return 1;
  }
 
 
 
 
 
if(dialogid == 1046)
{
   if(response)
   {
            new ColorOne, ColorTwo;
 
   if(sscanf(inputtext, "dd", ColorOne, ColorTwo))
   {
    ShowPlayerDialog(playerid, 1046, DIALOG_STYLE_INPUT,
  "Transp. priemonės dažymas",
  "{ffffff}Norint perdažyti transporto priemonę reikia įrašyti dviejų spalvų kodus. Pvz: 0 0 - Juoda. Rašymo pavyzdys: 0 0\n \n\t{FF0000}ĮSPĖJIMAS: Spalvų kodai turi būti tarp 0 ir 255",
  "Dažyti", "Uždaryti");
 
  return 1;
   }
 
    if(ColorOne > 255 || ColorOne < 0)
{
    ShowPlayerDialog(playerid, 1046, DIALOG_STYLE_INPUT,
  "Transp. priemonės dažymas",
  "{ffffff}Norint perdažyti transporto priemonę reikia įrašyti dviejų spalvų kodus. Pvz: 0 0 - Juoda. Rašymo pavyzdys: 0 0\n \n\t{FF0000}ĮSPĖJIMAS: Spalvų kodai turi būti tarp 0 ir 255",
  "Dažyti", "Uždaryti");
 
  return 1;
   }
 
if(ColorTwo > 255 || ColorTwo < 0)
{
    ShowPlayerDialog(playerid, 1046, DIALOG_STYLE_INPUT,
  "Transp. priemonės dažymas",
  "{ffffff}Norint perdažyti transporto priemonę reikia įrašyti dviejų spalvų kodus. Pvz: 0 0 - Juoda. Rašymo pavyzdys: 0 0\n \n\t{FF0000}ĮSPĖJIMAS: Spalvų kodai turi būti tarp 0 ir 255",
  "Dažyti", "Uždaryti");
 
  return 1;
   }
 
   new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
 
   GivePlayerMoneyA(playerid, -35);
 
   vehicleDB[vehicleid][vColor][0] = ColorOne;
   vehicleDB[vehicleid][vColor][1] = ColorTwo;
 
   ChangeVehicleColor(GetPlayerVehicleID(playerid), ColorOne, ColorTwo);
 
   SendClientMessage(playerid, -1, ""COL_INFO"[DARBAS]: {FFFFFF}Transp. priemonė perdažyta!");
}
}
 
Redaguota , nario SAMP-NAUJOKAS
Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

  1. Meniu juostoje (kur yra B I U ir t.t.) yra toks ženklas <>, naudok jį norėdamas įterpti kodą.

Tu radai ne tai ko reikia. Susirask funkciją 


public OnPlayerDisconnect

 ir ieškok ko nors, kas būtų panašu į "SaveVehicle", "SaugotiMasina" ar pan.

Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

(redaguota)


stock SavePlayerVehicle(playerid, bool:mode = false)

{


new Query[500], vehicleid = playerDB[playerid][vCarID], Float: vPos[5];

GetVehiclePos (vehicleid, vPos[0], vPos[1], vPos[2]);

GetVehicleZAngle(vehicleid, vPos[3]);

GetVehicleHealth(vehicleid, vPos[4]);

if(playerDB[playerid][vCarID] == -1)

{

format(Query, sizeof(Query), "DELETE FROM `vehicles` WHERE `Transportas` = '%s'", GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

return 1;

}

format(Query, sizeof(Query), "SELECT * FROM `vehicles` WHERE `Transportas` = '%s'", GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

mysql_store_result();

if(mysql_num_rows())

{

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Transportas` = '%s' WHERE `Transportas` = '%s'", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Model` = '%d' WHERE `Transportas` = '%s'", GetVehicleModel(vehicleid), GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Pos_X` = '%f' WHERE `Transportas` = '%s'", vPos[0], GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Pos_Y` = '%f' WHERE `Transportas` = '%s'", vPos[1], GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Pos_Z` = '%f' WHERE `Transportas` = '%s'", vPos[2], GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Pos_A` = '%f' WHERE `Transportas` = '%s'", vPos[3], GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Health` = '%f' WHERE `Transportas` = '%s'", vPos[4], GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Rida` = '%f' WHERE `Transportas` = '%s'", vehicleDB[vehicleid][Rida], GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Fuel` = '%d' WHERE `Transportas` = '%s'", vehicleDB[vehicleid][gas], GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Color1` = '%d' WHERE `Transportas` = '%s'", vehicleDB[vehicleid][vColor][0], GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Color2` = '%d' WHERE `Transportas` = '%s'", vehicleDB[vehicleid][vColor][1], GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Paintjob` = '%d' WHERE `Transportas` = '%s'", vehicleDB[vehicleid][vPaintjob], GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Tune0` = '%d' WHERE `Transportas` = '%s'", GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 0), GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Tune1` = '%d' WHERE `Transportas` = '%s'", GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 1), GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Tune2` = '%d' WHERE `Transportas` = '%s'", GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 2), GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Tune3` = '%d' WHERE `Transportas` = '%s'", GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 3), GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Tune4` = '%d' WHERE `Transportas` = '%s'", GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 4), GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Tune5` = '%d' WHERE `Transportas` = '%s'", GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 5), GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Tune6` = '%d' WHERE `Transportas` = '%s'", GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 6), GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Tune7` = '%d' WHERE `Transportas` = '%s'", GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 7), GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Tune8` = '%d' WHERE `Transportas` = '%s'", GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 8), GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Tune9` = '%d' WHERE `Transportas` = '%s'", GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 9), GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Tune10` = '%d' WHERE `Transportas` = '%s'", GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 10), GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Tune11` = '%d' WHERE `Transportas` = '%s'", GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 11), GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Tune12` = '%d' WHERE `Transportas` = '%s'", GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 12), GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `Locked` = '%d' WHERE `Transportas` = '%s'", vehicleDB[vehicleid][vLocked], GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

format(Query, sizeof(Query), "UPDATE `vehicles` SET `NumberPlate` = '%s' WHERE `Transportas` = '%s'", vehicleDB[vehicleid][vNumberPlate], GetPlayerNameEx(playerid));

mysql_query(Query);

}

else

{

format(Query, sizeof(Query), "INSERT INTO `vehicles` (Transportas, Model, Pos_X, Pos_Y, Pos_Z, Pos_A, Health, Rida, Fuel, Color1, Color2, Paintjob, Tune0, Tune1, Tune2, Tune3, Tune4, Tune5, Tune6, Tune7, Tune8, Tune9, Tune10, Tune11, Tune12, Locked, NumberPlate) VALUES ('%s', '%d', '%f', '%f', '%f', '%f', '%f', '%d', '%d', '%d', '%d', '%d', '%d', '%d', '%d', '%d', '%d', '%d', '%d', '%d', '%d', '%d', '%d', '%d', '%d', '%d', '%s')",

GetPlayerNameEx(playerid), GetVehicleModel(vehicleid), vPos[0], vPos[1], vPos[2], vPos[3], vPos[4], vehicleDB[vehicleid][Rida], vehicleDB[vehicleid][gas], vehicleDB[vehicleid][vColor][0], vehicleDB[vehicleid][vColor][1], vehicleDB[vehicleid][vPaintjob], GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 0), GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 1), GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 2), GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 3),

GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 4), GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 5), GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 6), GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 7), GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 8), GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 9), GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 10), GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 11), GetVehicleComponentInSlot(vehicleid, 12), vehicleDB[vehicleid][vLocked], vehicleDB[vehicleid][vNumberPlate]);

mysql_query(Query);

}

mysql_free_result();

if(mode)

{

DestroyVehicle(vehicleid);

format(vehicleDB[vehicleid][vOwner], 21, "-");

format(vehicleDB[vehicleid][vNumberPlate], 9, "-");

for(new tune = 0; tune < 13; tune++) vehicleDB[vehicleid][vTune][tune] = 0;

for(new color = 0; color < 2; color++) vehicleDB[vehicleid][vColor] = 0;

vehicleDB[vehicleid][vPaintjob] = -1;

vehicleDB[vehicleid][Rida] = 0.0;

vehicleDB[vehicleid][gas] = 0;

vehicleDB[vehicleid][vLocked] = false;

vehicleDB[vehicleid][vOwned] = false;

playerDB[playerid][vCarID] = -1;

}

return 1;

}

Redaguota , nario SAMP-NAUJOKAS
Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

Prisijungti prie diskusijos

Palikti atsakymą galite iš karto, o užsiregistruoti vėliau. Jeigu jau turite paskyrą mūsų forume, Prisijunkite.

Svečias
Atsakyti šioje temoje...

×   Įklijuotas tekstas turi teksto formatavimą.   Pašalinti teksto formatavimą

  Galimi tik 75 veidukai.

×   Nuoroda buvo automatiškai įterpta.   Įterpti nuorodą paprastai

×   Jūsų ankstesnis pranešimas buvo atkurtas.   Išvalyti redaktorių

×   Jūs negalite įkelti nuotraukas tiesiogiai.Įkelkite arba įdėkite nuotraukas iš URL.

  • Šiame puslapyje naršo:   0 nariai

    • Nėra registruotų narių peržiūrinčių šį forumą.

×
×
  • Sukurti naują...