Peršokti į turinį
 • ŽAIDIMAI
 • , ŽAIDIMAI
 • ŽAIDIMAI

Pora komandu


romasss

Ši tema yra neaktyvi. Paskutinis pranešimas šioje temoje buvo prieš 3985 dienas (-ų). Patariame sukurti naują temą, o ne rašyti naują pranešimą.

Už neaktyvių temų prikėlimą galite sulaukti įspėjimo ir pranešimo pašalinimo!

Recommended Posts

Idesiu pora komandu,+ReP neprasau nes cia tik scripto gabalai is GM.

Paliktidarba

if(strcmp(cmdtext, "/paliktidarba", true)==0)
  {
if(playerDB[playerid][specialybe]==0)
{
SendClientMessage(playerid,RED,"* Tu ir taip bedarbis.");
  return 1;
}
if(playerDB[playerid][uniformd])SetPlayerSkin(playerid,playerDB[playerid][drabuziai]);

SendClientMessage(playerid,COLOR,"* Darbas paliktas.");
playerDB[playerid][specialybe]=0;
playerDB[playerid][uniformd]=false;
playerDB[playerid][uniforma]=-1;
  return 1;
}

Parodo kiek zaidejui liko HP komanda

	if(!strcmp(cmdtext, "/hp", true,3))
{
	if(cmdtext[3]==0){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Parodyti zaidejo hp: /hp [nick]"); return 1;}
	new tname[MAX_PLAYER_NAME];
	new tid = GetPlayeridMid(cmdtext[4]);
	if(tid==INVALID_PLAYER_ID){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio zaidejo nera"); return 1;}
	GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));
	new Float:thealth;
	GetPlayerHealth(tid,thealth);
	new msg[128];
	format(msg,sizeof(msg),"***%s sveikata: %i/100",tname,floatround(thealth));
	SendClientMessage(playerid,BLUE,msg);
	return 1;
}

Skin komanda

	 if(strcmp(cmdtext, "/skin", true)==0)
	{
	 if(playerDB[playerid][specialybe]==1)
	  {
    ShowPlayerDialog(playerid,4578,DIALOG_STYLE_LIST,"Policininko aprangos:","1 skin\n2 skin\n3 skin\n4 skin\n5 skin\n6 skin\n7 skin\n8 skin","Uzsidet","Iseit");
	  	return 1;
	  }
	  if(playerDB[playerid][specialybe]==2)
	  {
    ShowPlayerDialog(playerid,4577,DIALOG_STYLE_LIST,"Mediko aprangos:","1 skin\n2 skin\n3 skin","Uzsidet","Iseit");
	  	return 1;
	  }
    if(playerDB[playerid][specialybe]==3)
	  {
    ShowPlayerDialog(playerid,4579,DIALOG_STYLE_LIST,"Taksisto aprangos:","1 skin\n2 skin\n3 moters skin","Uzsidet","Iseit");
	  	return 1;
	  }
	  if(playerDB[playerid][specialybe]==5)
	  {
    ShowPlayerDialog(playerid,4576,DIALOG_STYLE_LIST,"Furisto aprangos:","1 skin\n2 skin\n3 moters skin","Uzsidet","Iseit");
	  	return 1;
	  }
	   if(playerDB[playerid][specialybe]==40)
	  {
    ShowPlayerDialog(playerid,4575,DIALOG_STYLE_LIST,"Apsauginio aprangos:","1 skin\n2 skin\n3 skin\n4 skin","Uzsidet","Iseit");
	  	return 1;
	  }
}

Komanda uzdirbau

 if(strcmp(cmdtext, "/uzdirbau", true)==0)
 {
  new msg[140];
  format(msg,sizeof(msg),"{FFFFFF}Algos balanse jus turite: {FF7700}%iLT.\n{FFFFFF}Alga galite atsiimti Prezidenturoje, /gps",playerDB[playerid][alga],playerDB[playerid][praleista]);
  ShowPlayerDialog(playerid,808,DIALOG_STYLE_MSGBOX,"Algos pinigai",msg,"Ok","Iseit");
   return 1;
 }

Duoti zaidejui XP

if(!strcmp(cmdtext, "/pridetixp", true,8))
	{
	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}
    new tname[MAX_PLAYER_NAME];
	strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);
	if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti Zaidejuai XP: {FF0000}/Duotiscore [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}
	new tid = GetPlayeridMid(tname);
	GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));
	new tstring[256];
	tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);
	if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti zaidejuai XP: {FF0000}/duotiscore [dalis_nicko] [kiek (turi but skaicius)]"); return 1;}
	new xpas = StringToInt(tstring);
	if(xpas == 0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti zaidejuai XP: {FF0000}/duotiscore [dalis_nicko] [kiek]"); return 1;}
	new Float:Coo[3];
	GetPlayerPos(tid,Coo[0],Coo[1],Coo[2]);
	if(!PlayerToPoint(30, playerid, Coo[0],Coo[1],Coo[2])){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Jis ( Ji ) per toli!"); return 1;}
	new prideti = GetPlayerScore(tid);
	new prideti2 = SetPlayerScore(tid,xpas);
	SetPlayerScore(tid,(tid,prideti+prideti2+xpas-1));
	new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];
	GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));
	format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%s >> %i XP] Gavote {FFAA33}%i XP is {FF0000}%s",name,xpas,xpas,name);
	SendClientMessage(tid,RED,mess);
	format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%i XP >> %s] Pridejo {FFAA33}%i XP {FF0000}%s",xpas,tname,xpas,tname);
	SendClientMessage(playerid,RED,mess);
	return 1;
}

Nuimti xp

if(!strcmp(cmdtext, "/nuimtixp", true,8))
  {
  	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}
    new tname[MAX_PLAYER_NAME];
   strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);
   if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti Zaidejuai XP: {FF0000}/Nuimtiscore [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}
   new tid = GetPlayeridMid(tname);
   GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));
   new tstring[256];
   tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);
   if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti Zaidejuai XP: {FF0000}/Nuimtiscore [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}
   new xpas = StringToInt(tstring);
   if(xpas == 0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti Zaidejuai XP: {FF0000}/Nuitiscore [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}
   new Float:Coo[3];
   GetPlayerPos(tid,Coo[0],Coo[1],Coo[2]);
   if(!PlayerToPoint(30, playerid, Coo[0],Coo[1],Coo[2])){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Jis ( Ji ) Per Toli!"); return 1;}
   new prideti = GetPlayerScore(tid);
   new prideti2 = SetPlayerScore(tid,xpas);
   SetPlayerScore(tid,(tid,prideti-prideti2-xpas-1));
   new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];
   GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));
   format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%s >> %i XP] Nuime {FFAA33}%i XP Is {FF0000}%s",name,xpas,xpas,name);
   SendClientMessage(tid,RED,mess);
   format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%i XP >> %s] Nuimete {FFAA33}%i XP {FF0000}%s",xpas,tname,xpas,tname);
   SendClientMessage(playerid,RED,mess);
   return 1;
 }

Skirtidyriku komanda

if(!strcmp(cmdtext, "/skirtidyriku", true,13))
	{
	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}
	new tname[MAX_PLAYER_NAME];
	strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);
 if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Skirti dyriku: /skirtidyriku [dalis nicko] [iD]"); return 1;}
 new tid = GetPlayeridMid(tname);
 if(tid==INVALID_PLAYER_ID)
 {
 SendClientMessage(playerid,RED,"* Tokio zaidejo nera.");
 return 1;
 }
 GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));
 new tstring[256];
 tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);
 if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Skirti dyriku: /skirtidyriku [dalis nicko] [iD (turi but skaicius)]"); return 1;}
 new moneys = StringToInt(tstring);
 if(moneys == 0){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Nuemete jam dyrika"); SendClientMessage(tid, BLUE, "*SuperAdmin isakymu jus nebe direktorius!"); playerDB[tid][plead]=0; SavePlayerData(tid, false); return 1;}
 new mess[130],name[24],post[32];
 GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));
 if(moneys ==1) format(post, 128, "Policijos Nuovados");
		else if(moneys ==2) format(post, 128, "Lietuvos Centrines Ligonines");
		else if(moneys ==4) format(post, 128, "Lietuvos Vairavimo mokyklos");
		else if(moneys ==5) format(post, 128, "UAB TOLIMAS KELELIS");
		else if(moneys ==6) format(post, 128, "Tulpiniu gaujos vadu.");
		else if(moneys ==7) format(post, 128, "Baikeriu");
		else if(moneys ==12) format(post, 128, "Cosa Nostra");
		else if(moneys ==19) format(post, 128, "Skelbeju");
      else if(moneys ==14) format(post, 128, "Motomanu");
      else if(moneys ==15) format(post, 128, "Samdomu Zudiku");
		else if(moneys ==13) format(post, 128, "Mechaniku");
		else if(moneys ==40) format(post, 128, "Armijos");
		else if(moneys ==42) format(post, 128, "Daktaru Gaujos");
		else if(moneys ==44) format(post, 128, "Dylerio");
		else if(moneys ==48) format(post, 128, "Radijos FM");
		else if(moneys ==50) format(post, 128, "Apsaugos");
		else if(moneys ==54) format(post, 128, "Extremalu");
		else if(moneys ==55) format(post, 128, "Diablo Mafijoz");
      else format(post, 128, "Taksi");
 playerDB[tid][plead] = moneys;
 format(mess,sizeof(mess),"* Sveikiname, jus paskirtas naujuoju %s. Pasinaudok - /dkomandos",post);
 SendClientMessage(tid,GREEN,mess);
 format(mess,sizeof(mess),"* Paskyrete %s naujuoju %s.",tname,post);
 SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);
 return 1;
}

SkirtiVip komanda

if(!strcmp(cmdtext, "/priskirtivipas", true,15))
{
if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera! "); return 1;}
if(cmdtext[15]==0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Priskirti Vipa: {FF0000}/Priskirtivipas [Dalis_Vardo]"); return 1;}
new vardas[MAX_PLAYER_NAME];
strmid(vardas,cmdtext[16],0,MAX_PLAYER_NAME);
new id = GetPlayeridMid(vardas);
if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Tokio Vardo Nera"); return 1;}
new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME],rec[MAX_PLAYER_NAME];
GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));
GetPlayerName(id,rec,sizeof(rec));
SendClientMessage(id,COLOR_BRIGHTRED,"*** {FFFFFF}Superadmin Isakymu Jus Paskirtas Eiti {FF0000}Vipo Pareigas!");
format(mess,sizeof(mess),"*** {FFFFFF}Priskirete {FF0000}%s {FFFFFF}Prie {FFAA33}Vip'u!",rec);
SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,mess);
playerDB[id][vip]=true;
if(playerDB[id][vedelogin]){SavePlayerData(id,false);}
SavePlayerData(playerid,false);
return 1;
}

NuimtiVip komanda

if(!strcmp(cmdtext, "/nuimtivipas", true,12))
	{
	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}
	new tname[MAX_PLAYER_NAME];
	strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);
	if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Nuimt Vip'a: {FF0000}/Nuimtivipas [Dalis_Nicko]"); return 1;}
	new tid = GetPlayeridMid(tname);
	if(tid==INVALID_PLAYER_ID)
	{
		SendClientMessage(playerid,RED,"* Tokio Zaidejo Nera.");
		return 1;
	}
	GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));
	new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];
	GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

	playerDB[tid][vip] = false;
	SavePlayerData(tid, false);
	format(mess,sizeof(mess),"* {FFFFFF}Jus Netinkate Buti {FF0000}Vip'u.");
	SendClientMessage(tid,GREEN,mess);
	if(playerDB[tid][vedelogin]){SavePlayerData(tid,false);}
	format(mess,sizeof(mess),"* {FFFFFF}Nuimete {FF0000}%s {FFAA33}Vip'a.",tname);
	SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);
	SavePlayerData(playerid,false);
	return 1;
}

SkirtiAdmin komanda

if(!strcmp(cmdtext, "/skirtiadminu", true,13))
	{
	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}
	new tname[MAX_PLAYER_NAME];
	strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);
	if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Skirti Adminu: {FF0000}/Skirtadmin [Dalis_Nicko]"); return 1;}
	new tid = GetPlayeridMid(tname);
	if(tid==INVALID_PLAYER_ID)
	{
		SendClientMessage(playerid,RED,"* Tokio Zaidejo Nera.");
		return 1;
	}
	GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));
	new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];
	GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

	playerDB[tid][admin] = true;
	SavePlayerData(tid, false);
	format(mess,sizeof(mess),"* {FFFFFF}Sveikiname, Jus Paskirtas Atlikti {FF0000}Admino {FFFFFF}Pareigas.");
	SendClientMessage(tid,GREEN,mess);
	format(mess,sizeof(mess),"* {FFFFFF}Paskyrete {FF0000}%s {FFAA33}Adminu.",tname);
	SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);
	SavePlayerData(playerid,false);
	return 1;
}

NuimtiAdmin komanda

if(!strcmp(cmdtext, "/nuimtiadmina", true,12))
	{
	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}
	new tname[MAX_PLAYER_NAME];
	strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);
	if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Nuimt Admina: {FF0000}/Nuimtiadmina [Dalis_Nicko]"); return 1;}
	new tid = GetPlayeridMid(tname);
	if(tid==INVALID_PLAYER_ID)
	{
		SendClientMessage(playerid,RED,"* Tokio Zaidejo Nera.");
		return 1;
	}
	GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));
	new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];
	GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

	playerDB[tid][admin] = false;
	format(mess,sizeof(mess),"* {FFFFFF}Jus Netinkate Buti {FF0000}Adminu.");
	SendClientMessage(tid,GREEN,mess);
	format(mess,sizeof(mess),"* {FFFFFF}Nuimete {FF0000}%s {FFAA33}Admina.",tname);
	SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);
	SavePlayerData(tid,false);
	SavePlayerData(playerid,false);
	return 1;
}

Event pinigai komanda

if(!strcmp(cmdtext, "/mikro", true,4))
	 {
	 if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
	 GivePlayerMoneyA(playerid,10000000);
		SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"* Sie Pinigai Eventam, Ir Panasiems Dalykams!");
		return 1;
	}

Duoti Teises komanda

if(!strcmp(cmdtext, "/asup", true,5))
{
if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
if(cmdtext[5]==0){SendClientMessage(playerid,BLUE,"* Duoti vairavimo pazymejima: /asup [vardo dalis]"); return 1;}
		new vardas[MAX_PLAYER_NAME];
		strmid(vardas,cmdtext[6],0,MAX_PLAYER_NAME);
  	new id = GetPlayeridMid(vardas);
	if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio ?aid?jo n?ra"); return 1;}
	new Float:Coo[3];
	GetPlayerPos(id,Coo[0],Coo[1],Coo[2]);
	if(!PlayerToPoint(5, playerid, Coo[0],Coo[1],Coo[2])){SendClientMessage(playerid, RED, "* zaidejas per toli!"); return 1;}

    if(playerDB[id][teises])
  {
	  SendClientMessage(playerid,GREEN,"* zaidejas jau turi pazymejima");
	  return 1;
	}
    SendClientMessage(playerid,GREEN,"* Vairavimo pazymejimas isduotas");
 		playerDB[id][teises]=true;
 		SendClientMessage(id,GREEN,"* Gavote vairavimo pazymejima!.");
 		pelnas[6]+=100;
 		if(playerDB[id][vedelogin]){SavePlayerData(id,false);}

	return 1;
	}

Dar karta sakau +ReP galite neduoti, nes cia tik Scripto gabalai.

Komandas deti i *.pwn failiuka.

Sekmes kuriboje xD

Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

Dar galėjai pasakyt kur tuos skriptus dėt, nes naujokai nežinos. :)

Čia iš ltg mod'o ištraukta todėl jai ir pasakys kur dėti GM šh gausis. Pvž GRP4 nėra tokio dalyko kaip

[ byrka ]

(šiuo atvėju čia super admin statusas..)

Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

Ši tema yra neaktyvi. Paskutinis pranešimas šioje temoje buvo prieš 3985 dienas (-ų). Patariame sukurti naują temą, o ne rašyti naują pranešimą.

Už neaktyvių temų prikėlimą galite sulaukti įspėjimo ir pranešimo pašalinimo!

Svečias
Ši tema yra užrakinta.
 • Å iame puslapyje narÅ¡o:   0 nariai

  • Nėra registruotų narių peržiÅ«rinčių šį forumą.

×
×
 • Sukurti naują...