Peršokti į turinį
 • ŽAIDIMAI
 • , ŽAIDIMAI
 • ŽAIDIMAI

Dėl VIP plugino


DoSe

Ši tema yra neaktyvi. Paskutinis pranešimas šioje temoje buvo prieš 4751 dienas (-ų). Patariame sukurti naują temą, o ne rašyti naują pranešimą.

Už neaktyvių temų prikėlimą galite sulaukti įspėjimo ir pranešimo pašalinimo!

Recommended Posts

Isimkit bullet damage, nes as jo nerandu. +2REP.

Kodas:

#define DAMAGE_RECIEVED
[code]#include 
#include 
#include 
#include 
static const COLOR[] = "^x04" //green
static const CONTACT[] = ""
new maxplayers
new gmsgSayText
new mpd, mkb, mhb
new g_MsgSync
new health_add
new health_hs_add
new health_max
new nKiller
new nKiller_hp
new nHp_add
new nHp_max
new g_awp_active
new g_menu_active
new bool:HasC4[33]
#define Keysrod (1<<0)|(1<<1)|(1<<9) // Keys: 1234567890
new round = 1
#if defined DAMAGE_RECIEVED
new g_MsgSync2
#endif

public plugin_init()
{
register_plugin("VIP LT Version", "2.02", "Dunno")
mpd = register_cvar("money_per_damage","0")
mkb = register_cvar("money_kill_bonus","0")
mhb = register_cvar("money_hs_bonus","0")
health_add = register_cvar("amx_vip_hp", "0")
health_hs_add = register_cvar("amx_vip_hp_hs", "0")
health_max = register_cvar("amx_vip_max_hp", "0")
g_awp_active = register_cvar("awp_active", "0")
g_menu_active = register_cvar("menu_active", "1")

register_event("Damage","Damage","b")
register_event("DeathMsg","death_msg","a")
register_logevent("logevent_Round_Start", 2, "1=Round_Start");
register_event("DeathMsg", "hook_death", "a", "1>0")

maxplayers = get_maxplayers()

register_event("Damage", "on_damage", "b", "2!0", "3=0", "4!0")

g_MsgSync = CreateHudSyncObj()

#if defined DAMAGE_RECIEVED
g_MsgSync2 = CreateHudSyncObj()
#endif
register_menucmd(register_menuid("rod"), Keysrod, "Pressedrod")
register_logevent("logevent_Round_Start", 2, "1=Round_Start")
register_clcmd("awp","HandleCmd")
  	register_clcmd("sg550","HandleCmd")
  	register_clcmd("g3sg1","HandleCmd")
  	register_event("CurWeapon", "event_CurWeapon", "be", "1=1")
  	register_event("CurWeapon", "event_CurWeaponn", "be", "1=1")
  	register_event("CurWeapon", "event_CurWeaponnn", "be", "1=1")
register_clcmd("","ShowMotd")
maxplayers = get_maxplayers()
gmsgSayText = get_user_msgid("SayText")
register_clcmd("say", "handle_say")
register_cvar("amx_contactinfo", CONTACT, FCVAR_SERVER)
}

public on_damage(id)
{
new attacker = get_user_attacker(id)

#if defined DAMAGE_RECIEVED
// id should be connected if this message is sent, but lets check anyway
if ( is_user_connected(id) && is_user_connected(attacker) )
if (get_user_flags(attacker) & ADMIN_LEVEL_H)
{
	new damage = read_data(2)

	set_hudmessage(255, 0, 0, 0.45, 0.50, 2, 0.1, 4.0, 0.1, 0.1, -1)
	ShowSyncHudMsg(id, g_MsgSync2, "%i^n", damage)
#else
if ( is_user_connected(attacker) && if (get_user_flags(attacker) & ADMIN_LEVEL_H) )
{
	new damage = read_data(2)
#endif
	set_hudmessage(0, 100, 200, -1.0, 0.55, 2, 0.1, 4.0, 0.02, 0.02, -1)
	ShowSyncHudMsg(attacker, g_MsgSync, "%i^n", damage)
}
}

public Damage(id)
{
new weapon, hitpoint, attacker = get_user_attacker(id,weapon,hitpoint)
if(attacker<=maxplayers && is_user_alive(attacker) && attacker!=id)
if (get_user_flags(attacker) & ADMIN_LEVEL_H) 
{
	new money = read_data(2) * get_pcvar_num(mpd)
	if(hitpoint==1) money += get_pcvar_num(mhb)
	cs_set_user_money(attacker,cs_get_user_money(attacker) + money)
}
}

public death_msg()
{
if(read_data(1)<=maxplayers && read_data(1) && read_data(1)!=read_data(2)) cs_set_user_money(read_data(1),cs_get_user_money(read_data(1)) + get_pcvar_num(mkb) - 300)
}

public logevent_Round_Start()
{
round++;
new players[32], player, pnum;
get_players(players, pnum, "a");
for(new i = 0; i < pnum; i++)
{
	player = players[i];
	if(get_user_flags(player) & ADMIN_LEVEL_H)
	{
	give_item(player, "weapon_hegrenade");
	give_item(player, "weapon_flashbang");
	give_item(player, "weapon_flashbang");
	give_item(player, "weapon_smokegrenade");
	give_item(player, "item_kevlar");
	give_item(player, "item_assaultsuit");
	give_item(player, "item_thighpack");
	if (!get_pcvar_num(g_menu_active))
		return PLUGIN_CONTINUE
	if(round > 3) Showrod(player)
	}
}
return PLUGIN_HANDLED
}

public hook_death()
{
 // Killer id
 nKiller = read_data(1)

 if ( (read_data(3) == 1) && (read_data(5) == 0) )
 {
   nHp_add = get_pcvar_num (health_hs_add)
 }
 else
   nHp_add = get_pcvar_num (health_add)
 nHp_max = get_pcvar_num (health_max)
 // Updating Killer HP
 if(!(get_user_flags(nKiller) & ADMIN_LEVEL_H))
 return;

 nKiller_hp = get_user_health(nKiller)
 nKiller_hp += nHp_add
 // Maximum HP check
 if (nKiller_hp > nHp_max) nKiller_hp = nHp_max
 set_user_health(nKiller, nKiller_hp)
 // Hud message "Healed +15/+30 hp"
 set_hudmessage(0, 255, 0, -1.0, 0.15, 0, 1.0, 1.0, 0.1, 0.1, -1)
 show_hudmessage(nKiller, "Healed +%d hp", nHp_add)
 // Screen fading
 message_begin(MSG_ONE, get_user_msgid("ScreenFade"), {0,0,0}, nKiller)
 write_short(1<<10)
 write_short(1<<10)
 write_short(0x0000)
 write_byte(0)
 write_byte(0)
 write_byte(200)
 write_byte(75)
 message_end()

}

public Showrod(id) {
show_menu(id, Keysrod, "VIP MENU^n\w1.M4A1+Deagle ^n\w2.AK47+Deagle^n^n", -1, "rod") // Display menu
}
public Pressedrod(id, key) {
/* Menu:
* VIP Menu
* 1. Get M4A1+Deagle
* 2. Get AK47+Deagle
* 0. Exit
*/
switch (key) {
	case 0: { 
		if (user_has_weapon(id, CSW_C4) && get_user_team(id) == 1)
			HasC4[id] = true;
		else
			HasC4[id] = false;

		strip_user_weapons (id)
		give_item(id,"weapon_m4a1")
		give_item(id,"ammo_556nato")
		give_item(id,"ammo_556nato")
		give_item(id,"ammo_556nato")
		give_item(id,"weapon_deagle")
		give_item(id,"ammo_50ae")
		give_item(id,"ammo_50ae")
		give_item(id,"ammo_50ae")
		give_item(id,"ammo_50ae")
		give_item(id,"ammo_50ae")
		give_item(id,"ammo_50ae")
		give_item(id,"ammo_50ae")
		give_item(id,"weapon_knife")
		give_item(id,"weapon_hegrenade")
		give_item(id, "item_assaultsuit");
            give_item(id, "item_thighpack");
            client_print(id, print_center, "")

		if (HasC4[id])
		{
			give_item(id, "weapon_c4");
                cs_set_user_plant( id );
		}
		}
	case 1: { 
		if (user_has_weapon(id, CSW_C4) && get_user_team(id) == 1)
			HasC4[id] = true;
		else
			HasC4[id] = false;

		strip_user_weapons (id)
		give_item(id,"weapon_ak47")
		give_item(id,"ammo_762nato")
		give_item(id,"ammo_762nato")
		give_item(id,"ammo_762nato")
		give_item(id,"weapon_deagle")
		give_item(id,"ammo_50ae")
		give_item(id,"ammo_50ae")
		give_item(id,"ammo_50ae")
		give_item(id,"ammo_50ae")
		give_item(id,"ammo_50ae")
		give_item(id,"ammo_50ae")
		give_item(id,"ammo_50ae")
		give_item(id,"weapon_knife")
		give_item(id,"weapon_hegrenade")
            give_item(id, "item_assaultsuit");
            give_item(id, "item_thighpack");
		client_print(id, print_center, "")

		if (HasC4[id])
		{
			give_item(id, "weapon_c4");
		}
		}
	case 9: { // 0

	}
}
return PLUGIN_CONTINUE
}

public HandleCmd(id){
if (!get_pcvar_num(g_awp_active))
   return PLUGIN_CONTINUE
if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H) 
	return PLUGIN_CONTINUE
client_print(id, print_center, "")
return PLUGIN_HANDLED
}


public event_CurWeapon(id){
if (!get_pcvar_num(g_awp_active))
   return PLUGIN_CONTINUE
if(read_data(2) == CSW_AWP){
  	if(!(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H)){
      client_print(id, print_center, "")
      client_cmd(id, "drop")
    }
  }
  return PLUGIN_HANDLED
}

public event_CurWeaponn(id){
if (!get_pcvar_num(g_awp_active))
   return PLUGIN_CONTINUE
if(read_data(2) == CSW_SG550){
  	if(!(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H)){
      client_print(id, print_center, "")
      client_cmd(id, "drop")
    }
  }
  return PLUGIN_HANDLED
}

public event_CurWeaponnn(id){
if (!get_pcvar_num(g_awp_a

ctive))

return PLUGIN_CONTINUE

if(read_data(2) == CSW_G3SG1){

if(!(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H)){

client_print(id, print_center, "")

client_cmd(id, "drop")

}

}

return PLUGIN_HANDLED

}

public ShowMotd(id)

{

show_motd(id, "")

}

public client_authorized(id)

{

set_task(30.0, "PrintText" ,id)

}

public PrintText(id)

{

client_print(id, print_chat, "")

}

public handle_say(id) {

new said[192]

read_args(said,192)

if( ( containi(said, "who") != -1 && containi(said, "admin") != -1 ) || contain(said, "/vip") != -1 )

set_task(0.1,"print_adminlist",id)

return PLUGIN_CONTINUE

}

public print_adminlist(user)

{

new adminnames[33][32]

new message[256]

new contactinfo[256], contact[112]

new id, count, x, len

for(id = 1 ; id <= maxplayers ; id++)

if(is_user_connected(id))

if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H)

get_user_name(id, adminnames[count++], 31)

len = format(message, 255, "%sVIP ONLINE: ",COLOR)

if(count > 0) {

for(x = 0 ; x < count ; x++) {

len += format(message[len], 255-len, "%s%s ", adminnames[x], x < (count-1) ? ", ":"")

if(len > 96 ) {

print_message(user, message)

len = format(message, 255, "%s ",COLOR)

}

}

print_message(user, message)

}

else {

len += format(message[len], 255-len, "NO VIP ONLINE.")

print_message(user, message)

}

get_cvar_string("amx_contactinfo", contact, 63)

if(contact[0]) {

format(contactinfo, 111, "%s Contact Server Admin -- %s", COLOR, contact)

print_message(user, contactinfo)

}

}

print_message(id, msg[]) {

message_begin(MSG_ONE, gmsgSayText, {0,0,0}, id)

write_byte(id)

write_string(msg)

message_end()

}

[/code]

Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

Ši tema yra neaktyvi. Paskutinis pranešimas šioje temoje buvo prieš 4751 dienas (-ų). Patariame sukurti naują temą, o ne rašyti naują pranešimą.

Už neaktyvių temų prikėlimą galite sulaukti įspėjimo ir pranešimo pašalinimo!

Svečias
Ši tema yra užrakinta.
 • Šiame puslapyje naršo:   0 nariai

  • Nėra registruotų narių peržiūrinčių šį forumą.

Skelbimai


×
×
 • Sukurti naują...