Peršokti į turinį

Pagalbos. Su Pawn


Recommended Posts

Sveiki, norėjau paklausti. Kaip ištaisyti bugą su Admin ir vip. Kai prisijungi į serverį, nusiperki admin ar vip už kreditus. Atsijungi vėl prisijungi, nėra būną dingę. Ir reikia vėl pirkti iš naujo. Ieškojau klaidos bet vis neradau. (Esu Dar naujokas).


Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

(redaguota)

Manyčiau, jog reikią tikrinto saugojimą bei krovimą ;)

Tuoj pažiūrėsiu. :)

 
OnPlayerConnect
 
 
public OnPlayerConnect(playerid)
{
 
//Textdraw(playerid);
 
SetTimerEx("Textdraw",3000,0,"i",playerid);
 
 
new string[256];
loaded[playerid] = false;
    if(InvalidNickKick(playerid)) return 0;
 
    SendClientMessage(playerid, Balta, "{FF0000}× {FFFFFF}Sveiki atvykę į {FF9900}VRL.LT  {FF0000}- {FFFFFF}Samp serverį. {FF9900}Linkime gerai praleisti laika {FFFFFF}.");
    SendClientMessage(playerid, Balta, "{FF0000}× {FFFFFF}VRL.LT projektas startavo: {FF9900}2015 metų {FFFFFF},  {FF9900}Sausio {FFFFFF},{FF0000} 27 {FF9900}Dieną{FFFFFF}.");
    new msg[100];
    format(msg, sizeof(msg), "{FF0000}× {FFFFFF}Dabar serveryje žaidžia {FF9900}%d{FFFFFF} iš {FF9900}100{FFFFFF} žaidėjų.", GetPlayersOnServer());
    SendClientMessage(playerid, -1, msg);
        if(IsPlayerNPC(playerid))
    {
    return 1;
    }
 
new pName[MAX_PLAYER_NAME];
GetPlayerName(playerid,pName,sizeof(pName));
format(FB_tbDir,sizeof(FB_tbDir),FB_foxBanFile,pName);
if(dini_Exists(FB_tbDir))
{
if(dini_Int(FB_tbDir,"fbFB_Time")+dini_Int(FB_tbDir,"fbDuration") > FB_Time())
{
new sekki=(dini_Int(FB_tbDir,"fbFB_Time")+dini_Int(FB_tbDir,"fbDuration"))-FB_Time(),minni=sekki/60;
sekki=sekki-minni*60;
format(string,sizeof(string),"{00cc00}Jūs Gavote Laiko Baną.\n{00cc00}Būsite atbanintas po: {FF0000}%d {00cc00}minučių ir {FF0000}%d {00cc00}sekundžių.\n\n{FF0000}Geros dienos !",minni,sekki);
ShowPlayerDialog(playerid,7777,DIALOG_STYLE_MSGBOX,"Laiko Ban",string,"Gerai","");
Save(playerid);
SetTimerEx("KickPublic", 1000, 0, "i", playerid);
}
else
{
dini_Remove(FB_tbDir);
}
}
 
    SetPlayerHealth(playerid, 90.0);
 
CanCheckAirBreak[playerid] = false;
    CanCheckABX[playerid] = true;
    NeedCheckTuningAB [playerid] = 0;
 
    SetPVarInt(playerid,"ac_car_id",-1);
 
Died[playerid] = -1;
    KilledBy[playerid] = -1;
 
Textdrawai(playerid);
 
 
  #include    "../include/Isimti.txt"
 
    //CreatePlayerObject(playerid, 18863, 0.0, 0.0, 0.0, 0, 0, 0 );
   //==================================================================
 
SetPlayerMapIcon(playerid, 1, 2354.1074,238.1012,26.5235, 55, 0, MAPICON_GLOBAL ),//Mašinų turgus
SetPlayerMapIcon(playerid, 2, 1375.9153,406.7792,19.6539, 22, 0, MAPICON_GLOBAL),//ligoninė
SetPlayerMapIcon(playerid, 3, 2273.6267,82.1225,26.4844, 38, 0, MAPICON_LOCAL),//Skelbimų kontora
SetPlayerMapIcon(playerid, 4, 623.3639,-552.1437,16.3229, 36, 0, MAPICON_GLOBAL),//Vairavimo mokykla
SetPlayerMapIcon(playerid, 5, 131.7940,-22.5395,1.4077, 30, 0, MAPICON_GLOBAL),//Policija
SetPlayerMapIcon(playerid, 6, 1083.4607,-329.5905,74.0030, 56, 0, MAPICON_LOCAL),//Taxi
SetPlayerMapIcon(playerid, 7, 2303.5720,-49.2766,26.4844, 45, 0, MAPICON_LOCAL);//Drabužinė
SetPlayerMapIcon(playerid, 8, 262.6531,-139.0888,2.2720, 6, 0, MAPICON_LOCAL);//Ginkline
SetPlayerMapIcon(playerid, 9, 301.8148,-217.0780,1.5781, 27, 0, MAPICON_GLOBAL);//Mechanikai
SetPlayerMapIcon(playerid, 10, 1294.6417,235.6253,19.5547, 10, 0, MAPICON_LOCAL);//Valgykla prie ligoninės
SetPlayerMapIcon(playerid, 11, 252.4569,-54.8281,1.5776, 47, 0, MAPICON_GLOBAL);//Telefonų parduotuvė
SetPlayerMapIcon(playerid, 12, 2236.0027,80.0524,26.7037, 52, 0, MAPICON_GLOBAL);//Bankas
SetPlayerMapIcon(playerid, 13, 1382.4478,738.0878,10.9080, 23, 0, MAPICON_LOCAL);//JRA
 
 
    Showing[playerid] = 0;
 
   //Ginklinė
 
    PreloadAnimLib(playerid,"INT_SHOP");
    RemoveBuildingForPlayer(playerid, 18105, 312.9844, -163.2500, 1000.5547, 0.25);
 
    Nuskriaude[playerid] = INVALID_PLAYER_ID;
FakeKill[playerid] = 0;
    Naujokas(playerid);
 
new data[6];
gettime(data[0],data[1]);
getdate(data[3],data[4],data[5]);
 
SetPVarInt( playerid, "Skambutis" ,-1 );
SetTimerEx("WantPickup",5000,0,"i",playerid);
 
 
SetTimer("nustatytilaika",1000,true);
OnPlayerDissconect
 
public OnPlayerDisconnect(playerid, reason)
{
 
if(pInfo[playerid][banned] == 1)
{
Save(playerid);
}
 
if(loaded[playerid]) Save(playerid);
 
 
KillTimer(N2ETimer[playerid]);
KillTimer(AlkioTimeris[playerid]);
KillTimer(AlkioTimeris1[playerid]);
KillTimer(AlkioTimeris2[playerid]);
KillTimer(AlkioTimeris3[playerid]);
KillTimer(AlkioTimeris4[playerid]);
KillTimer(AlkioTimeris5[playerid]);
KillTimer(AlkioTimeris6[playerid]);
KillTimer(AlkioTimeris7[playerid]);
 
KillTimer(ZemesTimeris);
 
Save(playerid);
Prisijungei[playerid] = false;
 
    SendRconCommand("reloadbans");
    KillTimer(Timee[playerid]);
    KillTimer(Timee2[playerid]);
    KillTimer(Timee3[playerid]);
    KillTimer(Timee4[playerid]);
    Tobulina[playerid]=0;
 
  if(zInfo[kraunasi] == 1 && playerDB[playerid][dyrikz] == 11)
{
    KillTimer(prekiuimimasss);
    new msg[200];
format(msg,sizeof(msg),"{D11600}Mafijozams: {FFFFFF}Direktorius ar Pavaduotojas atsijungė nuo serverio.");
SendMessageToChaves(msg);
 
zInfo[paimtiprekes] = 0;
zInfo[kraunasi] = 0;
zInfo[medzatvezta] -= 1;
 
new failas[137];
format(failas,137,"{897719}J.R.A Medžiagų Krovimas Mafijozams\nViso yra medžiagų pakelių: {FFFFFF}%i",zInfo[medzatvezta]);
Update3DTextLabelText(KrautisLabel,Raudona,failas);
SaugomPrekes();
}
 
    SaugomMasina( playerid );
    SaugomMasina2( playerid );
SunaikinamMasinas(playerid);
 
playerDB[playerid][tazeris] = 0;
    playerDB[playerid][tazerioiskrova] = 0;
    playerDB[ playerid ][ taksometras ]=false;
    playerDB[ playerid ][ eledezute ]=false;
    playerDB[ playerid ][ mechdezute ]=false;
    zInfo[paimtiprekes] = 0;
 
CanCheckABX[playerid] = true;
NeedCheckTuningAB [playerid] = 0;
 
 
Died[playerid] = 0;
    KilledBy[playerid] = 0;
 
TextDrawHideForPlayer(playerid, Laikrodis);
 
    KillTimer(faretimer[playerid]);
    OnDuty[playerid] = 0;
    IsOnFare[playerid] = 0;
    VisaKaina[playerid] = 0.0;
 
    if(!IsPlayerNPC(playerid))
    DestroySnow(playerid);
 
if(playerDB[playerid][zaidzia]==3)
{
Save(playerid);
  KillTimer(zaidimast[playerid]);
KillTimer(SpeedTime[playerid]);
}
    PlayerKliutis[playerid] = 0;
    Delete3DTextLabel(Kliutis3D[playerid]);
    DestroyDynamicObject(Kliutis[playerid]);
    DestroyObject(svitureliai[playerid]);
    
    DestroyObject(kopecios[playerid]);
    DestroyObject(kopecios1[playerid]);
    DestroyObject(kopecios2[playerid]);
    DestroyObject(kopecios3[playerid]);
    DestroyObject(kopecios4[playerid]);
    DestroyObject(kopecios5[playerid]);
    DestroyObject(kopecios6[playerid]);
    DestroyObject(kopecios7[playerid]);
    DestroyObject(kopecios8[playerid]);
    DestroyObject(kopecios9[playerid]);
    DestroyObject(kopecios10[playerid]);
    DestroyObject(kopecios11[playerid]);
    DestroyObject(kopecios12[playerid]);
    DestroyObject(kopecios13[playerid]);
    DestroyObject(kopecios14[playerid]);
    DestroyObject(kopecios15[playerid]);
    DestroyObject(kopecios16[playerid]);
    DestroyObject(kopecios17[playerid]);
    DestroyObject(kopecios18[playerid]);
    DestroyObject(kopecios19[playerid]);
    DestroyObject(kopecios20[playerid]);
    
    
    //
    KillTimer(zaidimast[playerid]);
KillTimer(zaidimast[playerid]);
KillTimer(SpeedTime[playerid]);
 
    //
    if(!playerDB[playerid][uniform])
{
  playerDB[playerid][drabuziai] = GetPlayerSkin(playerid);
}
if(playerDB[playerid][uniform])
{
  playerDB[playerid][uniforma] = GetPlayerSkin(playerid);
}
 
if(playerDB[playerid][guniform])
{
  playerDB[playerid][guniforma] = GetPlayerSkin(playerid);
}
 
    KillTimer(MuteTime[playerid]);
 
if( GetPVarInt( playerid, "Skambutis" ) != -1 )
{
   if( GetPVarInt( GetPVarInt( playerid,"Skambutis"),"Skambutis") == playerid )
{
SetPVarInt( GetPVarInt( playerid, "Skambutis" ), "Skambutis" ,-1 );
InfoMsg( GetPVarInt( playerid, "Skambutis" )," {FFFFFF}Ryšys Nūtrūko. Pokalbio atstatymas neįmanomas..." );
}
}
 
{
    new string[200],                                 // Kintamasis išsiuntimo žinutei.
    vardas[MAX_PLAYER_NAME];                      // Kintamasis žaidėjo vardui.
    GetPlayerName(playerid, vardas, MAX_PLAYER_NAME);   // Gaunamas žaidėjo vardas.
    switch(reason)
    {
        case 0: format(string, 200, "{F7D000}[ ADMINISTRATORIAMS ] {999999}Žaidėjas: %s atsijungė! {FFFFFF}(Priežastis: TIME OUT)", vardas);        //  Formatuojama
        case 1: format(string, 200, "{F7D000}[ ADMINISTRATORIAMS ] {999999}Žaidėjas: %s atsijungė! {FFFFFF}(Priežastis: Paliko pats žaidimą)", vardas);          //  žinutė visais
        case 2: format(string, 200, "{F7D000}[ ADMINISTRATORIAMS ] {999999}Žaidėjas: %s atsijungė! {FFFFFF}(Priežastis: Iškickintas/Užblokuotas)", vardas);    //  atvejais.
    }
    SendMessageToAdmins(string);
}
 
    if(GetPlayerWantedLevel(playerid) > 0)
    {
        new msg[120];
        switch(reason)
        {
            case 0: format(msg,sizeof(msg),"{F7D000}* {999999}%s atsijungė.(Crash) {FFFFFF}Buvo gaudomas: {F7D000}%i {FFFFFF}lygiu.", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerWantedLevel(playerid));
            case 1: format(msg,sizeof(msg),"{F7D000}* {999999}%s atsijungė.(Išėjo) {FFFFFF}Buvo gaudomas: {F7D000}%i {FFFFFF}lygiu.", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerWantedLevel(playerid));
        }
        for(new i = 0; i < MAX_PLAYERS; i++)
        {
            if(IsPlayerConnected(i))
            {
                if(playerDB[darbas] == 1)
                {
                    SendClientMessage(i, Raudona, msg);
                }
            }
        }
    }
 
return 1;
}
 
 
 

Ir kodėl, kai parašau /pirkti nuėjas prie biznio. Užlūžtą servas?

 

CMD:pirkti(playerid,params[])

{
        new pID = -1;
   for(new i=0;i<MAX_VERSLU;i++)
{
if(!strcmp(vInfo[savininkas],"Nera",true))
   {
    if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,2.0,vInfo[Vieta][0],vInfo[Vieta][1],vInfo[Vieta][2])) pID = i;
}
}
new zVardasa      [ MAX_PLAYER_NAME ];
  GetPlayerName   ( playerid, zVardasa, sizeof( zVardasa ) );
if(pID == -1) return SendClientMessage( playerid, Raudona, "Jūs neesate prie perkamo verslo. Prašome būti prie norimo verslo vietos." );
else if(GetPlayerScore(playerid) < 10000) return SendClientMessage( playerid, Raudona, "Verslą galite pirkti nuo 10.000 XP." );
else if(GetPlayerMoneyA(playerid) < vInfo[pID][Kaina]) return SendClientMessage( playerid, Raudona, "Neturite pakankamai pinigų, kad nusipirktumėte verslą." );
new failas[137];
format(vInfo[pID][savininkas],MAX_PLAYER_NAME,"%s",zVardasa);
if(vInfo[pID][ismokejimas] == -2) vInfo[pID][ismokejimas] = 0;
format(failas,20,"Verslai/%d.ini",pID);
dini_Set(failas,"Savininkas",vInfo[pID][savininkas]);
dini_Set(failas,"Ismokejimas",vInfo[pID][ismokejimas]);
GivePlayerMoneyA(playerid,-vInfo[pID][Kaina]);
format(failas,137,"{897719}%s\n{897719}Verslo savininkas: {BABFB7}%s\n{897719}Informacija apie verslą: {BABFB7}/verslas",vInfo[pID][Pavadinimas],vInfo[pID][savininkas]);
Update3DTextLabelText(vInfo[pID][VersloLabel],Balta,failas);
ShowPlayerDialog(playerid, 6898, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Verslas nupirktas.","{FFFFFF}Sveikiname nusipirkus savo nuosava verslo įmone!\n{FFFFFF}Turbūt pirmiausias klausimas kyla, kaip užsidirbti iš savo verslo?\n{FFFFFF}Kas 8 H galėsite susitvarkyti verslo dokumentus ir į jūsų verslo sąskaita partekės pinigai\n{FFFFFF}Nuskaičius visus mokesčius, gausite {897719}2-5 % (Procentus) {FFFFFF}nuo jūsų verslo sumos\n{FFFFFF}Kiek liko laiko iki dokumentų pildymo? Tam yra : {897719}'Informacija'", "Gerai", "");
new string[256];
new y, m, d;
new h,mi,s;
getdate(y,m,d);
gettime(h,mi,s);
format(string,sizeof(string), "(%d/%d/%d)[%d:%d:%d] %s [Verslas nupirktas] -> /pirkti už : %i",d,m,y,h,mi,s,zVardasa,vInfo[pID][Kaina]);
CommandLog(string);
 
return 1;
}
Redaguota , nario Aurimas_Da
Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

 

Tuoj pažiūrėsiu. :)

 
OnPlayerConnect
 
 
public OnPlayerConnect(playerid)
{
 
//Textdraw(playerid);
 
SetTimerEx("Textdraw",3000,0,"i",playerid);
 
 
new string[256];
loaded[playerid] = false;
    if(InvalidNickKick(playerid)) return 0;
 
    SendClientMessage(playerid, Balta, "{FF0000}× {FFFFFF}Sveiki atvykę į {FF9900}VRL.LT  {FF0000}- {FFFFFF}Samp serverį. {FF9900}Linkime gerai praleisti laika {FFFFFF}.");
    SendClientMessage(playerid, Balta, "{FF0000}× {FFFFFF}VRL.LT projektas startavo: {FF9900}2015 metų {FFFFFF},  {FF9900}Sausio {FFFFFF},{FF0000} 27 {FF9900}Dieną{FFFFFF}.");
    new msg[100];
    format(msg, sizeof(msg), "{FF0000}× {FFFFFF}Dabar serveryje žaidžia {FF9900}%d{FFFFFF} iš {FF9900}100{FFFFFF} žaidėjų.", GetPlayersOnServer());
    SendClientMessage(playerid, -1, msg);
        if(IsPlayerNPC(playerid))
    {
    return 1;
    }
 
new pName[MAX_PLAYER_NAME];
GetPlayerName(playerid,pName,sizeof(pName));
format(FB_tbDir,sizeof(FB_tbDir),FB_foxBanFile,pName);
if(dini_Exists(FB_tbDir))
{
if(dini_Int(FB_tbDir,"fbFB_Time")+dini_Int(FB_tbDir,"fbDuration") > FB_Time())
{
new sekki=(dini_Int(FB_tbDir,"fbFB_Time")+dini_Int(FB_tbDir,"fbDuration"))-FB_Time(),minni=sekki/60;
sekki=sekki-minni*60;
format(string,sizeof(string),"{00cc00}Jūs Gavote Laiko Baną.\n{00cc00}Būsite atbanintas po: {FF0000}%d {00cc00}minučių ir {FF0000}%d {00cc00}sekundžių.\n\n{FF0000}Geros dienos !",minni,sekki);
ShowPlayerDialog(playerid,7777,DIALOG_STYLE_MSGBOX,"Laiko Ban",string,"Gerai","");
Save(playerid);
SetTimerEx("KickPublic", 1000, 0, "i", playerid);
}
else
{
dini_Remove(FB_tbDir);
}
}
 
    SetPlayerHealth(playerid, 90.0);
 
CanCheckAirBreak[playerid] = false;
    CanCheckABX[playerid] = true;
    NeedCheckTuningAB [playerid] = 0;
 
    SetPVarInt(playerid,"ac_car_id",-1);
 
Died[playerid] = -1;
    KilledBy[playerid] = -1;
 
Textdrawai(playerid);
 
 
  #include    "../include/Isimti.txt"
 
    //CreatePlayerObject(playerid, 18863, 0.0, 0.0, 0.0, 0, 0, 0 );
   //==================================================================
 
SetPlayerMapIcon(playerid, 1, 2354.1074,238.1012,26.5235, 55, 0, MAPICON_GLOBAL ),//Mašinų turgus
SetPlayerMapIcon(playerid, 2, 1375.9153,406.7792,19.6539, 22, 0, MAPICON_GLOBAL),//ligoninė
SetPlayerMapIcon(playerid, 3, 2273.6267,82.1225,26.4844, 38, 0, MAPICON_LOCAL),//Skelbimų kontora
SetPlayerMapIcon(playerid, 4, 623.3639,-552.1437,16.3229, 36, 0, MAPICON_GLOBAL),//Vairavimo mokykla
SetPlayerMapIcon(playerid, 5, 131.7940,-22.5395,1.4077, 30, 0, MAPICON_GLOBAL),//Policija
SetPlayerMapIcon(playerid, 6, 1083.4607,-329.5905,74.0030, 56, 0, MAPICON_LOCAL),//Taxi
SetPlayerMapIcon(playerid, 7, 2303.5720,-49.2766,26.4844, 45, 0, MAPICON_LOCAL);//Drabužinė
SetPlayerMapIcon(playerid, 8, 262.6531,-139.0888,2.2720, 6, 0, MAPICON_LOCAL);//Ginkline
SetPlayerMapIcon(playerid, 9, 301.8148,-217.0780,1.5781, 27, 0, MAPICON_GLOBAL);//Mechanikai
SetPlayerMapIcon(playerid, 10, 1294.6417,235.6253,19.5547, 10, 0, MAPICON_LOCAL);//Valgykla prie ligoninės
SetPlayerMapIcon(playerid, 11, 252.4569,-54.8281,1.5776, 47, 0, MAPICON_GLOBAL);//Telefonų parduotuvė
SetPlayerMapIcon(playerid, 12, 2236.0027,80.0524,26.7037, 52, 0, MAPICON_GLOBAL);//Bankas
SetPlayerMapIcon(playerid, 13, 1382.4478,738.0878,10.9080, 23, 0, MAPICON_LOCAL);//JRA
 
 
    Showing[playerid] = 0;
 
   //Ginklinė
 
    PreloadAnimLib(playerid,"INT_SHOP");
    RemoveBuildingForPlayer(playerid, 18105, 312.9844, -163.2500, 1000.5547, 0.25);
 
    Nuskriaude[playerid] = INVALID_PLAYER_ID;
FakeKill[playerid] = 0;
    Naujokas(playerid);
 
new data[6];
gettime(data[0],data[1]);
getdate(data[3],data[4],data[5]);
 
SetPVarInt( playerid, "Skambutis" ,-1 );
SetTimerEx("WantPickup",5000,0,"i",playerid);
 
 
SetTimer("nustatytilaika",1000,true);
OnPlayerDissconect
 
public OnPlayerDisconnect(playerid, reason)
{
 
if(pInfo[playerid][banned] == 1)
{
Save(playerid);
}
 
if(loaded[playerid]) Save(playerid);
 
 
KillTimer(N2ETimer[playerid]);
KillTimer(AlkioTimeris[playerid]);
KillTimer(AlkioTimeris1[playerid]);
KillTimer(AlkioTimeris2[playerid]);
KillTimer(AlkioTimeris3[playerid]);
KillTimer(AlkioTimeris4[playerid]);
KillTimer(AlkioTimeris5[playerid]);
KillTimer(AlkioTimeris6[playerid]);
KillTimer(AlkioTimeris7[playerid]);
 
KillTimer(ZemesTimeris);
 
Save(playerid);
Prisijungei[playerid] = false;
 
    SendRconCommand("reloadbans");
    KillTimer(Timee[playerid]);
    KillTimer(Timee2[playerid]);
    KillTimer(Timee3[playerid]);
    KillTimer(Timee4[playerid]);
    Tobulina[playerid]=0;
 
  if(zInfo[kraunasi] == 1 && playerDB[playerid][dyrikz] == 11)
{
    KillTimer(prekiuimimasss);
    new msg[200];
format(msg,sizeof(msg),"{D11600}Mafijozams: {FFFFFF}Direktorius ar Pavaduotojas atsijungė nuo serverio.");
SendMessageToChaves(msg);
 
zInfo[paimtiprekes] = 0;
zInfo[kraunasi] = 0;
zInfo[medzatvezta] -= 1;
 
new failas[137];
format(failas,137,"{897719}J.R.A Medžiagų Krovimas Mafijozams\nViso yra medžiagų pakelių: {FFFFFF}%i",zInfo[medzatvezta]);
Update3DTextLabelText(KrautisLabel,Raudona,failas);
SaugomPrekes();
}
 
    SaugomMasina( playerid );
    SaugomMasina2( playerid );
SunaikinamMasinas(playerid);
 
playerDB[playerid][tazeris] = 0;
    playerDB[playerid][tazerioiskrova] = 0;
    playerDB[ playerid ][ taksometras ]=false;
    playerDB[ playerid ][ eledezute ]=false;
    playerDB[ playerid ][ mechdezute ]=false;
    zInfo[paimtiprekes] = 0;
 
CanCheckABX[playerid] = true;
NeedCheckTuningAB [playerid] = 0;
 
 
Died[playerid] = 0;
    KilledBy[playerid] = 0;
 
TextDrawHideForPlayer(playerid, Laikrodis);
 
    KillTimer(faretimer[playerid]);
    OnDuty[playerid] = 0;
    IsOnFare[playerid] = 0;
    VisaKaina[playerid] = 0.0;
 
    if(!IsPlayerNPC(playerid))
    DestroySnow(playerid);
 
if(playerDB[playerid][zaidzia]==3)
{
Save(playerid);
  KillTimer(zaidimast[playerid]);
KillTimer(SpeedTime[playerid]);
}
    PlayerKliutis[playerid] = 0;
    Delete3DTextLabel(Kliutis3D[playerid]);
    DestroyDynamicObject(Kliutis[playerid]);
    DestroyObject(svitureliai[playerid]);
    
    DestroyObject(kopecios[playerid]);
    DestroyObject(kopecios1[playerid]);
    DestroyObject(kopecios2[playerid]);
    DestroyObject(kopecios3[playerid]);
    DestroyObject(kopecios4[playerid]);
    DestroyObject(kopecios5[playerid]);
    DestroyObject(kopecios6[playerid]);
    DestroyObject(kopecios7[playerid]);
    DestroyObject(kopecios8[playerid]);
    DestroyObject(kopecios9[playerid]);
    DestroyObject(kopecios10[playerid]);
    DestroyObject(kopecios11[playerid]);
    DestroyObject(kopecios12[playerid]);
    DestroyObject(kopecios13[playerid]);
    DestroyObject(kopecios14[playerid]);
    DestroyObject(kopecios15[playerid]);
    DestroyObject(kopecios16[playerid]);
    DestroyObject(kopecios17[playerid]);
    DestroyObject(kopecios18[playerid]);
    DestroyObject(kopecios19[playerid]);
    DestroyObject(kopecios20[playerid]);
    
    
    //
    KillTimer(zaidimast[playerid]);
KillTimer(zaidimast[playerid]);
KillTimer(SpeedTime[playerid]);
 
    //
    if(!playerDB[playerid][uniform])
{
  playerDB[playerid][drabuziai] = GetPlayerSkin(playerid);
}
if(playerDB[playerid][uniform])
{
  playerDB[playerid][uniforma] = GetPlayerSkin(playerid);
}
 
if(playerDB[playerid][guniform])
{
  playerDB[playerid][guniforma] = GetPlayerSkin(playerid);
}
 
    KillTimer(MuteTime[playerid]);
 
if( GetPVarInt( playerid, "Skambutis" ) != -1 )
{
   if( GetPVarInt( GetPVarInt( playerid,"Skambutis"),"Skambutis") == playerid )
{
SetPVarInt( GetPVarInt( playerid, "Skambutis" ), "Skambutis" ,-1 );
InfoMsg( GetPVarInt( playerid, "Skambutis" )," {FFFFFF}Ryšys Nūtrūko. Pokalbio atstatymas neįmanomas..." );
}
}
 
{
    new string[200],                                 // Kintamasis išsiuntimo žinutei.
    vardas[MAX_PLAYER_NAME];                      // Kintamasis žaidėjo vardui.
    GetPlayerName(playerid, vardas, MAX_PLAYER_NAME);   // Gaunamas žaidėjo vardas.
    switch(reason)
    {
        case 0: format(string, 200, "{F7D000}[ ADMINISTRATORIAMS ] {999999}Žaidėjas: %s atsijungė! {FFFFFF}(Priežastis: TIME OUT)", vardas);        //  Formatuojama
        case 1: format(string, 200, "{F7D000}[ ADMINISTRATORIAMS ] {999999}Žaidėjas: %s atsijungė! {FFFFFF}(Priežastis: Paliko pats žaidimą)", vardas);          //  žinutė visais
        case 2: format(string, 200, "{F7D000}[ ADMINISTRATORIAMS ] {999999}Žaidėjas: %s atsijungė! {FFFFFF}(Priežastis: Iškickintas/Užblokuotas)", vardas);    //  atvejais.
    }
    SendMessageToAdmins(string);
}
 
    if(GetPlayerWantedLevel(playerid) > 0)
    {
        new msg[120];
        switch(reason)
        {
            case 0: format(msg,sizeof(msg),"{F7D000}* {999999}%s atsijungė.(Crash) {FFFFFF}Buvo gaudomas: {F7D000}%i {FFFFFF}lygiu.", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerWantedLevel(playerid));
            case 1: format(msg,sizeof(msg),"{F7D000}* {999999}%s atsijungė.(Išėjo) {FFFFFF}Buvo gaudomas: {F7D000}%i {FFFFFF}lygiu.", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerWantedLevel(playerid));
        }
        for(new i = 0; i < MAX_PLAYERS; i++)
        {
            if(IsPlayerConnected(i))
            {
                if(playerDB[darbas] == 1)
                {
                    SendClientMessage(i, Raudona, msg);
                }
            }
        }
    }
 
return 1;
}
 
 
 

Ir kodėl, kai parašau /pirkti nuėjas prie biznio. Užlūžtą servas?

 

CMD:pirkti(playerid,params[])

{
        new pID = -1;
   for(new i=0;i<MAX_VERSLU;i++)
{
if(!strcmp(vInfo[savininkas],"Nera",true))
   {
    if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,2.0,vInfo[Vieta][0],vInfo[Vieta][1],vInfo[Vieta][2])) pID = i;
}
}
new zVardasa      [ MAX_PLAYER_NAME ];
  GetPlayerName   ( playerid, zVardasa, sizeof( zVardasa ) );
if(pID == -1) return SendClientMessage( playerid, Raudona, "Jūs neesate prie perkamo verslo. Prašome būti prie norimo verslo vietos." );
else if(GetPlayerScore(playerid) < 10000) return SendClientMessage( playerid, Raudona, "Verslą galite pirkti nuo 10.000 XP." );
else if(GetPlayerMoneyA(playerid) < vInfo[pID][Kaina]) return SendClientMessage( playerid, Raudona, "Neturite pakankamai pinigų, kad nusipirktumėte verslą." );
new failas[137];
format(vInfo[pID][savininkas],MAX_PLAYER_NAME,"%s",zVardasa);
if(vInfo[pID][ismokejimas] == -2) vInfo[pID][ismokejimas] = 0;
format(failas,20,"Verslai/%d.ini",pID);
dini_Set(failas,"Savininkas",vInfo[pID][savininkas]);
dini_Set(failas,"Ismokejimas",vInfo[pID][ismokejimas]);
GivePlayerMoneyA(playerid,-vInfo[pID][Kaina]);
format(failas,137,"{897719}%s\n{897719}Verslo savininkas: {BABFB7}%s\n{897719}Informacija apie verslą: {BABFB7}/verslas",vInfo[pID][Pavadinimas],vInfo[pID][savininkas]);
Update3DTextLabelText(vInfo[pID][VersloLabel],Balta,failas);
ShowPlayerDialog(playerid, 6898, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Verslas nupirktas.","{FFFFFF}Sveikiname nusipirkus savo nuosava verslo įmone!\n{FFFFFF}Turbūt pirmiausias klausimas kyla, kaip užsidirbti iš savo verslo?\n{FFFFFF}Kas 8 H galėsite susitvarkyti verslo dokumentus ir į jūsų verslo sąskaita partekės pinigai\n{FFFFFF}Nuskaičius visus mokesčius, gausite {897719}2-5 % (Procentus) {FFFFFF}nuo jūsų verslo sumos\n{FFFFFF}Kiek liko laiko iki dokumentų pildymo? Tam yra : {897719}'Informacija'", "Gerai", "");
new string[256];
new y, m, d;
new h,mi,s;
getdate(y,m,d);
gettime(h,mi,s);
format(string,sizeof(string), "(%d/%d/%d)[%d:%d:%d] %s [Verslas nupirktas] -> /pirkti už : %i",d,m,y,h,mi,s,zVardasa,vInfo[pID][Kaina]);
CommandLog(string);
 
return 1;
}

 

Saugojima ir krovima vipui,adminui turi pasidaryti.

LoadPlayerData - SavePlayerData calbackai.

 

Užlužta serveris nusipirkus biznį, todel, kad nėra sukurto folderio kuriame jie saugotusi.

Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

Saugojima ir krovima vipui,adminui turi pasidaryti.

LoadPlayerData - SavePlayerData calbackai.

 

Užlužta serveris nusipirkus biznį, todel, kad nėra sukurto folderio kuriame jie saugotusi.

Gal gali paaikinti kaip? pasidaryti saugojimą ir krovimą? Ir dėl verslų. Kaip nurodyti? Pawn faile tarkim galimą rašyti Define ir kaip toliau?

Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

Prisijungti prie diskusijos

Palikti atsakymą galite iš karto, o užsiregistruoti vėliau. Jeigu jau turite paskyrą mūsų forume, Prisijunkite.

Svečias
Atsakyti šioje temoje...

×   Įklijuotas tekstas turi teksto formatavimą.   Pašalinti teksto formatavimą

  Galimi tik 75 veidukai.

×   Nuoroda buvo automatiškai įterpta.   Įterpti nuorodą paprastai

×   Jūsų ankstesnis pranešimas buvo atkurtas.   Išvalyti redaktorių

×   Jūs negalite įkelti nuotraukas tiesiogiai.Įkelkite arba įdėkite nuotraukas iš URL.

  • Šiame puslapyje naršo:   0 nariai

    • Nėra registruotų narių peržiūrinčių šį forumą.

×
×
  • Sukurti naują...