Peršokti į turinį
 • ŽAIDIMAI
 • , ŽAIDIMAI
 • ŽAIDIMAI

Pirkimo/Pardavimo/Mainymo temose nepamirškite nurodyti savo susiekimo kontaktų (Discord,Skype,Telegram).

[PERKU] LMG.LT Anti-S0beit.


M.Gramas

Ši tema yra neaktyvi. Paskutinis pranešimas šioje temoje buvo prieš 3856 dienas (-ų). Patariame sukurti naują temą, o ne rašyti naują pranešimą.

Už neaktyvių temų prikėlimą galite sulaukti įspėjimo ir pranešimo pašalinimo!

Recommended Posts

Imk nemokamai.

Anti-weapons.

#include <a_samp>
#include <foreach>
#include <zcmd>
#include <sscanf2>

#define COLOR_WHITE		 0xFFFFFFFF

#define RELEASED(%0) \
  (((newkeys & (%0)) != (%0)) && ((oldkeys & (%0)) == (%0)))

/*
13 - slot id
1- weapon id, 2 - ammo

Feature things:

*/

new Weapons[MAX_PLAYERS][13][2], bool:Spawned[MAX_PLAYERS], bool:CanCheck[MAX_PLAYERS];

main() { }

public OnGameModeInit()
{
  AddPlayerClass(0, 1958.33, 1343.12, 15.36, 269.15, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
  print("Serveris paleistas.");
  return true;
}

public OnPlayerConnect(playerid)
{
  Spawned[playerid] = false;
  CanCheck[playerid] = false;
  AC_ResetPlayerWeapons(playerid, true);
  return true;
}

public OnPlayerSpawn(playerid)
{
  CanCheck[playerid] = false;
  Spawned[playerid] = true;
  return true;
}

public OnPlayerDeath(playerid, killerid, reason)
{
  Spawned[playerid] = false;
  return true;
}

public OnPlayerKeyStateChange(playerid, newkeys, oldkeys)
{
  if (RELEASED(KEY_FIRE))
  {
  new slotid = GetWeaponSlotByWepID(GetPlayerWeapon(playerid));
  SetTimerEx("AC_UpdatePlayerWeaponAmmo", 100, false, "ii", playerid, slotid);
  }
  return true;
}

public OnPlayerDisconnect(playerid, reason)
{
  return true;
}

public OnPlayerCommandPerformed( playerid, cmdtext[], success )
{
  if( !success )
  {
  SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Komanda nerasta.");
  return true;
  }
  else
  {
  new pName[ MAX_PLAYER_NAME ];
  GetPlayerName( playerid, pName, MAX_PLAYER_NAME );
  printf( "[iD:%i] %s has called command: %s.", playerid, pName, cmdtext );
  return true;
  }
}

/*COMMAND:kill(playerid, params[])
{
  SetPlayerHealth(playerid, 0.0);
  return true;
}

COMMAND:ginklus(playerid, params[])
{
  ResetPlayerWeapons(playerid);
  return true;
}

COMMAND:ginkla(playerid, params[])
{
  new weaponid, ammo;
  if(sscanf(params, "ii", weaponid, ammo)) SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Komandos naudojimas: /ginkla [weapon id] [ammo]");
  else
  {
  GivePlayerWeapon(playerid, weaponid, ammo);
  }
  return true;
}

COMMAND:iginklus(playerid, params[])
{
  AC_ResetPlayerWeapons(playerid);
  return true;
}

COMMAND:iginkla(playerid, params[])
{
  new weaponid, ammo;
  if(sscanf(params, "ii", weaponid, ammo)) SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Komandos naudojimas: /iginkla [weapon id] [ammo]");
  else
  {
  AC_GivePlayerWeapon(playerid, weaponid, ammo);
  }
  return true;
}

stock DebugWeapons(playerid)
{
  new tempWeapon[1][2];
  print("[AC] Starting weapons debug...");
  for (new i = 0; i < 13; i++)
  {
  GetPlayerWeaponData(playerid, i, tempWeapon[0][0], tempWeapon[0][1]);
  printf("[AC] Weapon slot id: %d, weapon id: %i, weapon ammo: %i", i, tempWeapon[0][0], tempWeapon[0][1]);
  }
  print("[AC] Finished weapons debug.");
}*/

stock AC_ResetPlayerWeapons(playerid, bool:connect = false)
{
  // *** WARNING: Reset weapons when connected ***
  CanCheck[playerid] = false;
  ResetPlayerWeapons(playerid);
  for (new i = 0; i < 13; i++)
  {
  if(connect) Weapons[playerid][i][0] = 0;
  Weapons[playerid][i][1] = 0;
  }
}

stock AC_NullPlayerWeapons(playerid)
{
  // *** WARNING: Null weapons before saving ***
  CanCheck[playerid] = false;
  for (new slotid = 0; slotid < 13; slotid++)
  {
  if(IsWeaponFireable(Weapons[playerid][slotid][0]) && Weapons[playerid][slotid][1] == 0) AC_RemovePlayerWeapon(playerid, slotid);
  }
}

stock AC_GivePlayerWeapon(playerid, weaponid, ammo)
{
  CanCheck[playerid] = false;
  new slotid = GetWeaponSlotByWepID(weaponid), finalAmmo = ammo;
  if(IsWeaponsInSameSlot(AC_GetPlayerWeaponIDFromSlot(playerid, slotid), weaponid)) finalAmmo += AC_GetPlayerWeaponAmmoFromSlot(playerid, slotid);
  if(IsWeaponFireable(weaponid) && finalAmmo == 0) Weapons[playerid][slotid][1] = 0;
  else
  {
  Weapons[playerid][slotid][0] = weaponid;
  Weapons[playerid][slotid][1] = finalAmmo;
  }
  GivePlayerWeapon(playerid, weaponid, ammo);
}

stock AC_RegivePlayerWeapons(playerid)
{
  CanCheck[playerid] = false;
  for (new slotid = 0; slotid < 13; slotid++)
  {
  GivePlayerWeapon(playerid, Weapons[playerid][slotid][0], Weapons[playerid][slotid][1]);
  }
}

forward AC_UpdatePlayerWeaponAmmo(playerid, slotid);
public AC_UpdatePlayerWeaponAmmo(playerid, slotid)
{
  new weaponid, ammo;
  GetPlayerWeaponData(playerid, slotid, weaponid, ammo);
  if(IsWeaponFireable(weaponid) && Weapons[playerid][slotid][0] == weaponid) Weapons[playerid][slotid][1] = ammo;
}

stock AC_RemovePlayerWeapon(playerid, slotid)
{
  Weapons[playerid][slotid][0] = 0;
  Weapons[playerid][slotid][1] = 0;
}

public OnPlayerUpdate(playerid)
{
  foreach(Player, i)
  {
  if(Spawned[i])
  {
	  if(!CanCheck[i]) CanCheck[i] = true;
	  else
	  {
		  if(GetPlayerWeapon(i) == 0)
		  {
			  for (new slotid = 0; slotid < 13; slotid++)
			  {
				  AC_CheckPlayerWeapon(i, slotid);
			  }
		  }
		  else AC_CheckPlayerWeapon(i);
	  }
  }
  }
  return true;
}

stock AC_CheckPlayerWeapon(playerid, slotid = -1)
{
  new tempWeapon[1][2];
  if(slotid == -1) slotid = GetWeaponSlotByWepID(GetPlayerWeapon(playerid));
  GetPlayerWeaponData(playerid, slotid, tempWeapon[0][0], tempWeapon[0][1]);
  if(tempWeapon[0][0] != 0)
  {
  if(tempWeapon[0][0] != AC_GetPlayerWeaponIDFromSlot(playerid, slotid) || (IsWeaponFireable(tempWeapon[0][0]) && tempWeapon[0][1] > AC_GetPlayerWeaponAmmoFromSlot(playerid, slotid)))
  {
	  // kick
	  printf("[iD:%i] is kicked for gun cheats", playerid);
	  SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "KICKED");
	  printf("[iD:%i] is kicked for gun cheats. Wep id %i, ammo %i, ac wep id %i, ammo %i", playerid, tempWeapon[0][0], tempWeapon[0][1], Weapons[playerid][slotid][0], Weapons[playerid][slotid][1]);
  }
  else if(IsWeaponFireable(tempWeapon[0][0]) && AC_GetPlayerWeaponAmmoFromSlot(playerid, slotid) > tempWeapon[0][1]) Weapons[playerid][slotid][1] = tempWeapon[0][1];
  }
}

stock GetWeaponSlotByWepID(weaponid)
{
  switch (weaponid)
  {
  case 0, 1	 : return 0;
  case 2..9	 : return 1;
  case 22..24  : return 2;
  case 25..27  : return 3;
  case 28, 29, 32: return 4;
  case 30, 31  : return 5;
  case 33, 34  : return 6;
  case 35..38  : return 7;
  case 16..19, 39: return 8;
  case 41..43  : return 9;
  case 10..15  : return 10;
  case 44..46  : return 11;
  case 40	  : return 12;
  }
  return -1;
}

stock IsWeaponFireable(weaponid)
{
  switch (weaponid)
  {
  case 0..15, 40, 44..46: return false;
  }
  return true;
}

stock IsWeaponsInSameSlot(oldweaponid, newweaponid)
{
  if(GetWeaponSlotByWepID(oldweaponid) == GetWeaponSlotByWepID(newweaponid)) return true;
  return false;
}

stock AC_GetPlayerWeaponIDFromSlot(playerid, slotid) return Weapons[playerid][slotid][0];

stock AC_GetPlayerWeaponAmmoFromSlot(playerid, slotid) return Weapons[playerid][slotid][1];

Anti-airbrk // anti-teleport.

#include <a_samp>
#include <foreach>

#undef MAX_PLAYERS
#define MAX_PLAYERS			 (100)

new Float:AC_oldPos[MAX_PLAYERS][3], AC_oldPlayerState[MAX_PLAYERS], CanCheckABX[MAX_PLAYERS], bool:CanCheckAirBreak[MAX_PLAYERS], NeedCheckTuningAB[MAX_PLAYERS];

stock Float:GetDistanceBetweenPoints(Float:x1, Float:y1, Float:z1, Float:x2, Float:y2, Float:z2)
{
  x1 -= x2;
  y1 -= y2;
  z1 -= z2;
  return floatsqroot((x1 * x1) + (y1 * y1) + (z1 * z1));
}

forward AntiCheat();

main()
{
  print("\n");
}

public OnGameModeInit()
{
  AddPlayerClass(292, 151.4260, -161.4709, 1.5781, 94.3938, 0, 0, 0, 0, 0, 0); // start location in Blue Berry (gangsta)
  UsePlayerPedAnims();
  return true;
}

public OnPlayerConnect(playerid)
{
  CanCheckAirBreak[playerid] = false;
  CanCheckABX[playerid] = true;
  NeedCheckTuningAB [playerid] = 0;
  return true;
}

public OnPlayerSpawn(playerid)
{
  CanCheckAirBreak[playerid] = false;
  return true;
}

public OnPlayerDisconnect(playerid, reason)
{
  CanCheckABX[playerid] = true;
  NeedCheckTuningAB [playerid] = 0;
  return true;
}

public OnPlayerUpdate(playerid)
{
  // Anti-air break
  // *Note* CanCheckAirBreak[playerid] = false; put into AC_SetPlayerPos.

  //if( !Afking[playerid] && CanCheckABX[playerid])
  if( CanCheckABX[playerid])
  {
  if(!CanCheckAirBreak[playerid])
  {
	  AC_AirBreakReset(playerid);
	  CanCheckAirBreak[playerid] = true;
  }
  else
  {
	  if( NeedCheckTuningAB[ playerid ] == 1 )
	  {
		  NeedCheckTuningAB[ playerid ] = 0;
		  CanCheckAirBreak[ playerid ] = false;
	  }
	  else if( NeedCheckTuningAB[ playerid ] > 0 ) NeedCheckTuningAB[ playerid ]--;
	  else
	  {
		  new AC_playerState = GetPlayerState(playerid);
		  if(AC_oldPlayerState[playerid] == AC_playerState)
		  {
			  if(AC_playerState == PLAYER_STATE_ONFOOT || AC_playerState == PLAYER_STATE_DRIVER || AC_playerState == PLAYER_STATE_PASSENGER)
			  {
				  if(AC_playerState == PLAYER_STATE_ONFOOT)
				  {
					  new AC_animIndex = GetPlayerAnimationIndex(playerid);
					  if(AC_animIndex)
					  {
						  new animLib[32], animName[32];
						  GetAnimationName(AC_animIndex, animLib, 32, animName, 32);
						  if(!strcmp(animName, "FALL_LAND", true) || !strcmp(animName, "CLIMB_JUMP2FALL", true) || !strcmp(animName, "CLIMB_PULL", true) || !strcmp(animName, "CLIMB_JUMP_B", true))
						  {
							  CanCheckAirBreak[playerid] = false;
							  return true;
						  }
					  }
				  }

				  new Float:AC_fPos[3], Float:AC_fSpeed;
				  if(AC_playerState == PLAYER_STATE_DRIVER) GetVehicleVelocity(GetPlayerVehicleID(playerid), AC_fPos[0], AC_fPos[1], AC_fPos[2]);
				  else GetPlayerVelocity(playerid, AC_fPos[0], AC_fPos[1], AC_fPos[2]);
				  AC_fSpeed = floatsqroot(floatpower(AC_fPos[0], 2) + floatpower(AC_fPos[1], 2) + floatpower(AC_fPos[2], 2)) * 200;
				  if(AC_oldPos[playerid][0] != 0.0)
				  {
					  GetPlayerPos(playerid, AC_fPos[0], AC_fPos[1], AC_fPos[2]);

					  if( IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5.0, 616.7820, -74.8151, 997.6350 ) || IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5.0, 615.2851, -124.2390, 997.6350 ) || IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 5.0, 617.5380, -1.9900, 1000.6829 ) )
					  {
						  NeedCheckTuningAB [ playerid ] = 10;
					  }

					  if( NeedCheckTuningAB [ playerid ] == 0 )
					  {
						  new Float:AC_traveledDistance = GetDistanceBetweenPoints(AC_fPos[0], AC_fPos[1], AC_fPos[2], AC_oldPos[playerid][0], AC_oldPos[playerid][1], AC_oldPos[playerid][2]);

						  AC_oldPos[playerid][0] = AC_fPos[0];
						  AC_oldPos[playerid][1] = AC_fPos[1];
						  AC_oldPos[playerid][2] = AC_fPos[2];
						  if(AC_traveledDistance > AC_fSpeed > 0.2)
						  {
							  new
								  //pName			 [ MAX_PLAYER_NAME ],
								  zin				 [ 60 ];

							  /*GetPlayerName		 ( playerid, pName, MAX_PLAYER_NAME );
							  format				 ( zin, sizeof( zin ), "[ KICK' ] Išmestas [{FF7E7E}%s{FFFFFF}]", pName );
							  SendClientMessageToAll ( WHITE, zin );
							  SendClientMessageToAll ( WHITE, "{FF0000}[]{FFFFFF} Priežastis: [{FF7E7E}Galimas 'Air Break' naudojimas{FFFFFF}]" );*/
							  format(zin, 60, "Speed: %f | Dist: %f", AC_fSpeed, AC_traveledDistance);
							  SendClientMessageToAll ( 0xFFFFFFFF, zin );
							  //Kick				 ( playerid );
						  }
					  }
				  }
				  else GetPlayerPos(playerid, AC_oldPos[playerid][0], AC_oldPos[playerid][1], AC_oldPos[playerid][2]);
			  }
		  }
		  else CanCheckAirBreak[playerid] = false;
		  AC_oldPlayerState[playerid] = AC_playerState;
	  }
  }
  }
  else
  {
  if(AC_oldPos[playerid][0] != 0.0) AC_AirBreakReset(playerid);
  }
  return true;
}

stock AC_SetPlayerPos( playerid, Float:pPosX, Float:pPosY, Float:pPosZ )
{
  CanCheckABX  [ playerid ] = false;
  CanCheckAirBreak[ playerid ] = false;
  NeedCheckTuningAB [ playerid ] = 5;
  SetPlayerPos( playerid, pPosX, pPosY, pPosZ );
  CanCheckABX	 [ playerid ] = true;
}

stock AC_PutPlayerInVehicle( playerid, pvehicleid, pseatid )
{
  CanCheckABX  [ playerid ] = false;
  CanCheckAirBreak[ playerid ] = false;
  NeedCheckTuningAB [ playerid ] = 5;
  PutPlayerInVehicle( playerid, pvehicleid, pseatid );
  CanCheckABX  [ playerid ] = true;
}

stock AC_AirBreakReset( playerid )
{
  AC_oldPos[playerid][0] = 0.0;
  AC_oldPos[playerid][1] = 0.0;
  AC_oldPos[playerid][2] = 0.0;
}

+ Filescriptas(anticheatas) http://forum.sa-mp.com/showthread.php?t=335007

Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

Siūlyčiau susikurti paprasta fs, kaip pavydžiui per CS yra nenaudoti cheat keys, jeigu paspaudžia kažka ant klaviaturos, tai kad įjungia cheat'ą jį iškart išmetinėtu iš serverio ( kick geriausia nes kaikurie netyčia paspaudžia )

Jis perka o ne ieško ir nesiklauso nesamonų kaip tu jis perka supranti žodį perka? jam neįdomu ka tu siūlai jis nori pirkti supranti? nerink bereikalingų postų.

Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

On 2013-10-31 19:21 Lukas™ rašė:

> ?

On 2013-10-31 19:21 M.Golden rašė:

> Del anti sobo

On 2013-10-31 19:21 Lukas™ rašė:

> aisku

On 2013-10-31 19:21 Lukas™ rašė:

> tai as turiu

On 2013-10-31 19:21 M.Golden rašė:

> Kuo his panasus?

On 2013-10-31 19:21 M.Golden rašė:

> Jis

On 2013-10-31 19:22 Lukas™ rašė:

> Viskas yra taspats , tik kalba yra anglu

On 2013-10-31 19:22 M.Golden rašė:

> Pirmas eini?

On 2013-10-31 19:22 M.Golden rašė:

> Payikimumo citatu rodyt? Daug yra:D

On 2013-10-31 19:22 M.Golden rašė:

> Patikimumo

On 2013-10-31 19:22 Lukas™ rašė:

> Reputacijos forume turiu, visur reputacijos turiu tai pirmas zinok neisiu. :)

On 2013-10-31 19:23 M.Golden rašė:

> Tos rep gali pats prisimetyt

On 2013-10-31 19:23 Lukas™ rašė:

> eik pirmas

On 2013-10-31 19:23 M.Golden rašė:

> Nufilmuok

On 2013-10-31 19:23 Lukas™ rašė:

> neapgausiu

On 2013-10-31 19:23 M.Golden rašė:

> Tada maybe

On 2013-10-31 19:23 Lukas™ rašė:

> neturiu kur ka

On 2013-10-31 19:23 Lukas™ rašė:

> hosto neturiu

On 2013-10-31 19:23 Lukas™ rašė:

> bet neapgausiu

On 2013-10-31 19:23 Lukas™ rašė:

> + savininkas csfan.lt

On 2013-10-31 19:23 M.Golden rašė:

> Per local hosta

On 2013-10-31 19:24 Lukas™ rašė:

> supranti nesiterliosiu kaip mazas vaikas

On 2013-10-31 19:24 Lukas™ rašė:

> perki neperki , trumpai aiskiai

On 2013-10-31 19:24 M.Golden rašė:

> Aiskus.

On 2013-10-31 19:24 M.Golden rašė:

> Dw.

 • Teigiamai 1
Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

Ši tema yra neaktyvi. Paskutinis pranešimas šioje temoje buvo prieš 3856 dienas (-ų). Patariame sukurti naują temą, o ne rašyti naują pranešimą.

Už neaktyvių temų prikėlimą galite sulaukti įspėjimo ir pranešimo pašalinimo!

Svečias
Ši tema yra užrakinta.
 • Šiame puslapyje naršo:   0 nariai

  • Nėra registruotų narių peržiūrinčių šį forumą.

Skelbimai


×
×
 • Sukurti naują...