4Ever

Pagalba jums.

Recommended Posts

Sveiki, noriu tobulėti pawn'e todėl nusprendžiau laisvalaikiu pakurti jums mini skriptu. Prašykit padėsiu sukursiu bet ne didelius prašimus.

Rašykite žemiau:

Skripto pavadinimas:
Aprašymas išsamus:

Laukiu :)

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda iki šio pranešimo
Dalintis per kitą puslapį

Sveikas, taigi norėčiau prižiūrėtojų komandų, kad eitų dėti kitiems įsp taigi pvz: Ar eitų į kitą serverį tokias komandas įdėti?

//============================Prižiurėtoju Komandos=============================

if(playerDB[playerid][vpriziuretojas]) //Prižiurėtojaus komandos

{

if(!strcmp(cmdtext, "/pr", true))

{

ShowPlayerDialog(playerid, 3894, DIALOG_STYLE_LIST,"Prižiurėtojo Komandos", "Emigracijos\nAdministracijos\nVIP\nDirektoriai\nTvarkos\nUnban\nGauju", "Pasirinkti", "Atšaukti");

return 1;

}

}

if(!strcmp(cmdtext, "/pvisp", true,6))

{

if(cmdtext[6]==0){SendClientMessage(playerid, RGREEN, "Pasižiurėti žaidėjo turimus vip ispėjimus. [Vardas_Pavarde]"); return 1;}

new name[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(name,cmdtext[7],0,MAX_PLAYER_NAME);

new id = GetPlayeridMid(name);

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "Tokio žaidėjo nėra."); return 1;}

new mess[256];

GetPlayerName(id,name,sizeof(name));

format(mess,sizeof(mess),"VIP %s turimi ispėjimai %i",name,playerDB[id][vispejimai]);

SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/vispet",true,7))

{

if(playerDB[playerid][vpriziuretojas] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "Tokios komandos nėra!"); return 1;}

if(!cmdtext[7]){SendClientMessage(playerid, RED, "Uždėti Ispėjimą Serverio VIP'ui: ( /vispet ) - Vardas_Pavardė [Priežastis]");

return 1;

}

new name[24],vardas[24];

strmid(name,cmdtext[8],0,sizeof(name));

new id = GetPlayeridMid(name);

if(!playerDB[playerid][vip])

{

SendClientMessage(playerid,RED,"* Nurodytas žaidėjas nėra VIP'as.");

return 1;

}

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "Serveryje, tokio žaidėjo nėra."); return 1;}

GetPlayerName(id,name,sizeof(name));

GetPlayerName(playerid,vardas,sizeof(vardas));

playerDB[id][vispejimai]++;

new vispejimas = playerDB[id][vispejimai];

new msg[256],msgid[256],msgas[256];

format(msg,sizeof(msg),"{FFFFFF}%s Uždėjote Įspėjimą. Vip'as Jau Turi {FFFF00}%i Ispėjimą(-us).",name,vispejimas);

SendClientMessage(playerid,WHITE,msg);

format(msgid,sizeof(msgid),"{FFFF00}%s {FFFFFF}Jums Uždėjo Įspėjimą Dėl Vip Nusižengimo Dabar Jūs Turite {FFFF00}%i Įspejimą(-us).",vardas,vispejimas);

SendClientMessage(id,WHITE,msgid);

if(playerDB[id][vispejimai]==3)

{

playerDB[playerid][vip] = false;

playerDB[id][vispejimai]=0;

SendClientMessage(id,WHITE,"{FFFFFF}Surinkote {FFFF00}3 Įspėjimus. {FFFFFF}Jūs Nebe Vip'as");

format(msgas,sizeof(msgas),"{FFFFFF}%s Jūs Nebe Vip'as, Nes Surinko {FFFF00}3 Įspėjimus.",name);

SendClientMessage(playerid,WHITE,msgas);

}

return 1;

}

//============================Prižiurėtoju Komandos=============================

if(playerDB[playerid][epriziuretojas]) //Prižiurėtojaus komandos

{

if(!strcmp(cmdtext, "/pr", true))

{

ShowPlayerDialog(playerid, 3894, DIALOG_STYLE_LIST,"Prižiurėtojo Komandos", "Emigracijos\nAdministracijos\nVIP\nDirektoriai\nTvarkos\nUnban\nGauju", "Pasirinkti", "Atšaukti");

return 1;

}

}

if(!strcmp(cmdtext, "/pridetixp", true,10))

{

if(playerDB[playerid][epriziuretojas] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}

new tname[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti Zaidejuai XP: {FF8C00}/pridetixp [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}

new tid = GetPlayeridMid(tname);

GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));

new tstring[256];

tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);

if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti zaidejuai XP: {FF8C00}/pridetixp [dalis_nicko] [kiek (turi but skaicius)]"); return 1;}

new xpas = StringToInt(tstring);

if(xpas == 0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti zaidejuai XP: {FF8C00}/pridetixp [dalis_nicko] [kiek]"); return 1;}

new Float:Coo[3];

GetPlayerPos(tid,Coo[0],Coo[1],Coo[2]);

if(!PlayerToPoint(30, playerid, Coo[0],Coo[1],Coo[2])){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Jis ( Ji ) per toli!"); return 1;}

new prideti = GetPlayerScore(tid);

new prideti2 = SetPlayerScore(tid,xpas);

SetPlayerScore(tid,(tid,prideti+prideti2+xpas-1));

new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%s >> %i XP] Gavote {FFAA33}%i XP is {FF8C00}%s",name,xpas,xpas,name);

SendClientMessage(tid,RED,mess);

format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%i XP >> %s] Pridejo {FFAA33}%i XP {FF8C00}%s",xpas,tname,xpas,tname);

SendClientMessage(playerid,RED,mess);

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/nuimtixp", true,9))

{

if(playerDB[playerid][epriziuretojas] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}

new tname[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti Zaidejui XP: {FF8C00}/nuimtixp [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}

new tid = GetPlayeridMid(tname);

GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));

new tstring[256];

tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);

if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti Zaidejuai XP: {FF8C00}/nuimtixp [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}

new xpas = StringToInt(tstring);

if(xpas == 0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti Zaidejuai XP: {FF8C00}/nuimtiscore [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}

new Float:Coo[3];

GetPlayerPos(tid,Coo[0],Coo[1],Coo[2]);

if(!PlayerToPoint(30, playerid, Coo[0],Coo[1],Coo[2])){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Jis ( Ji ) Per Toli!"); return 1;}

new prideti = GetPlayerScore(tid);

new prideti2 = SetPlayerScore(tid,xpas);

SetPlayerScore(tid,(tid,prideti-prideti2-xpas-1));

new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%s >> %i XP] Nuime {FFAA33}%i XP Is {FF8C00}%s",name,xpas,xpas,name);

SendClientMessage(tid,RED,mess);

format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%i XP >> %s] Nuimete {FFAA33}%i XP {FF8C00}%s",xpas,tname,xpas,tname);

SendClientMessage(playerid,RED,mess);

return 1;

}

//============================Prižiurėtoju Komandos=============================

if(playerDB[playerid][apriziuretojas]) //Prižiurėtojaus komandos

{

if(!strcmp(cmdtext, "/pr", true))

{

ShowPlayerDialog(playerid, 3894, DIALOG_STYLE_LIST,"Prižiurėtojo Komandos", "Emigracijos\nAdministracijos\nVIP\nDirektoriai\nTvarkos\nUnban\nGauju", "Pasirinkti", "Atšaukti");

return 1;

}

}

if(!strcmp(cmdtext, "/superkick", true,5))

{

if(playerDB[playerid][savininkas] != true){SendClientMessage(playerid, RAUDONA, "Tokios komandos nėra!"); return 1;}

new vardas[MAX_PLAYER_NAME],prz[128];

strmid(vardas,GetArgument(1, cmdtext,0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(vardas, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, BLUE, "Išmesti žaidėją: /kick [dalis vardo] [priežastis]"); return 1;}

new id = GetPlayeridMid(vardas);

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio žaidėjo nėra"); return 1;}

strmid(prz,GetArgument(2, cmdtext,true),0,128);

if(!strcmp(prz, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, RED, "* Pamiršote nurodyti priežasti."); return 1;}

new msg[128],adminname[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(id,vardas,sizeof(vardas));

GetPlayerName(playerid,adminname,sizeof(adminname));

format(msg,sizeof(msg),"[kick] %s",prz);

SendClientMessage(id,BLUE,msg);

Kick(id);

format(msg,sizeof(msg),"[serveris] %s išmete (Kick) %s iš serverio (%s).",adminname,vardas,prz);

SendClientMessageToAll(BLUE,msg);

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/apzu", true,5))

{

if(playerDB[playerid][savininkas] != true){SendClientMessage(playerid, RAUDONA, "Tokios komandos nėra!"); return 1;}

if(GetPlayerState(playerid) == PLAYER_STATE_SPECTATING)

{

TogglePlayerSpectating(playerid,false);

for(new slot=0; slot<12; slot++) GivePlayerWeapon(playerid,playerDB[playerid][spdata][slot],playerDB[playerid][spdata][12+slot]);

SetPlayerSkin(playerid,playerDB[playerid][spdata][24]);

SetPlayerPos(playerid,playerDB[playerid][spos][0],playerDB[playerid][spos][1],playerDB[playerid][spos][2]);

SetPlayerWantedLevel(playerid,playerDB[playerid][spdata][25]);

SetPlayerInterior(playerid,playerDB[playerid][spdata][26]);

SetPlayerVirtualWorld(playerid,playerDB[playerid][spdata][27]);

return 1;

}

if(cmdtext[4]==0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Prižiureti žaidėją: /apzu [dalis vardo]"); return 1;}

new vardas[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(vardas,cmdtext[5],0,MAX_PLAYER_NAME);

new id = GetPlayeridMid(vardas);

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Tokio žaidėjo nėra"); return 1;}

if (id == playerid){ SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Save ir taip matote"); return 1;}

new mess[256],rec[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(id,rec,sizeof(rec));

format(mess,sizeof(mess),"***Prižiurite %s!",rec);

SendClientMessage(playerid,COLOR,mess);

for(new slot=0; slot<12; slot++){ GetPlayerWeaponData(playerid,slot,playerDB[playerid][spdata][slot],playerDB[playerid][spdata][12+slot]);}

playerDB[playerid][spdata][24]=GetPlayerSkin(playerid);

GetPlayerPos(playerid,playerDB[playerid][spos][0],playerDB[playerid][spos][1],playerDB[playerid][spos][2]);

playerDB[playerid][spdata][25]=GetPlayerWantedLevel(playerid);

playerDB[playerid][spdata][26]=GetPlayerInterior(playerid);

playerDB[playerid][spdata][27]=GetPlayerVirtualWorld(playerid);

SetPlayerVirtualWorld(playerid,GetPlayerVirtualWorld(id));

SetPlayerInterior(playerid,GetPlayerInterior(id));

TogglePlayerSpectating(playerid,true);

PlayerSpectatePlayer(playerid,id);

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/aispet",true,7))

{

if(playerDB[playerid][apriziuretojas] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "Tokios komandos nėra!"); return 1;}

if(!cmdtext[7]){SendClientMessage(playerid, RED, "Uždėti Ispėjimą Serverio ADMIN'ui: ( /aispet ) - Vardas_Pavardė [Priežastis]");

return 1;

}

new name[24],vardas[24];

strmid(name,cmdtext[8],0,sizeof(name));

new id = GetPlayeridMid(name);

if(!playerDB[playerid][admin])

{

SendClientMessage(playerid,RED,"* Nurodytas žaidėjas nėra ADMIN'as.");

return 1;

}

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "Serveryje, tokio žaidėjo nėra."); return 1;}

GetPlayerName(id,name,sizeof(name));

GetPlayerName(playerid,vardas,sizeof(vardas));

playerDB[id][aispejimai]++;

new aispejimas = playerDB[id][aispejimai];

new msg[256],msgid[256],msgas[256];

format(msg,sizeof(msg),"{FFFFFF}%s Uždėjote Įspėjimą. Admin'as Jau Turi {FFFF00}%i Ispėjimą(-us).",name,aispejimas);

SendClientMessage(playerid,WHITE,msg);

format(msgid,sizeof(msgid),"{FFFF00}%s {FFFFFF}Jums Uždėjo Įspėjimą Dėl Admin Nusižengimo Dabar Jūs Turite {FFFF00}%i Įspejimą(-us).",vardas,aispejimas);

SendClientMessage(id,WHITE,msgid);

if(playerDB[id][aispejimai]==3)

{

playerDB[id][admin] = false;

playerDB[id][aispejimai]=0;

SendClientMessage(id,WHITE,"{FFFFFF}Surinkote {FFFF00}3 Įspėjimus. {FFFFFF}Jūs Nebe Admin'as");

format(msgas,sizeof(msgas),"{FFFFFF}%s Jūs Nebe Admin'as, Nes Surinko {FFFF00}3 Įspėjimus.",name);

SendClientMessage(playerid,WHITE,msgas);

}

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/paisp", true,6))

{

if(cmdtext[6]==0){SendClientMessage(playerid, RGREEN, "Pasižiurėti žaidėjo turimus admin ispėjimus. [Vardas_Pavarde]"); return 1;}

new name[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(name,cmdtext[7],0,MAX_PLAYER_NAME);

new id = GetPlayeridMid(name);

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "Tokio žaidėjo nėra."); return 1;}

new mess[256];

GetPlayerName(id,name,sizeof(name));

format(mess,sizeof(mess),"Administratoriaus %s turimi ispėjimai %i",name,playerDB[id][aispejimai]);

SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);

return 1;

}

//============================Prižiurėtoju Komandos=============================

if(playerDB[playerid][dpriziuretojas]) //Prižiurėtojaus komandos

{

if(!strcmp(cmdtext, "/pr", true))

{

ShowPlayerDialog(playerid, 3894, DIALOG_STYLE_LIST,"Prižiurėtojo Komandos", "Emigracijos\nAdministracijos\nVIP\nDirektoriai\nTvarkos\nUnban\nGauju", "Pasirinkti", "Atšaukti");

return 1;

}

}

if(!strcmp(cmdtext, "/darbuid", true))

{

ShowPlayerDialog(playerid, 19402, DIALOG_STYLE_MSGBOX,"Darbu ID", "Policija-1\nMedikai-2\nTaxi-3\nGrove-17\nRadistai-48\nDyleriai-44\n„The Revengers“ klubas-42\nArmija-40\nApsauga-50\nMechanikai-13\nRusai-12\nTune-11\nBaikeriai-7\n„Night Extazy“ klubas-6\n„UniTy“ klubas-18\nSkelbejas-19\nMotomanai-14\nSamdomas Zudikas-15\nExtremalai-54\nThe Ballas-55\nLas' Calidas-57\nF.T.B-59\nS.W.A.T-60", "Gerai", "Iseiti");

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/skirtidyriku", true,13))

{

if(playerDB[playerid][savininkas] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}

new tname[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Skirti dyriku: /skirtidyriku [dalis nicko] [iD]"); return 1;}

new tid = GetPlayeridMid(tname);

if(tid==INVALID_PLAYER_ID)

{

SendClientMessage(playerid,RED,"* Tokio žaidėjo nėra.");

return 1;

}

GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));

new tstring[256];

tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);

if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Skirti dyriku: /skirtidyriku [dalis nicko] [iD (turi but skaicius)]"); return 1;}

new moneys = StringToInt(tstring);

if(moneys == 0){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Nuemete jam dyrika"); SendClientMessage(tid, BLUE, "*Pagrindinio admin išakymu jus nebe direktorius!"); playerDB[tid][plead]=0; SavePlayerData(tid, false); return 1;}

new mess[130],name[24],post[32];

GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

if(moneys ==1) format(post, 128, "Policijos Nuovados");

else if(moneys ==2) format(post, 128, "Lietuvos Centrines Ligonines");

else if(moneys ==4) format(post, 128, "Lietuvos Vairavimo mokyklos");

else if(moneys ==5) format(post, 128, "UAB TOLIMAS KELELIS");

else if(moneys ==6) format(post, 128, "„Night Extazy“ klubo.");

else if(moneys ==7) format(post, 128, "Baikeriu");

else if(moneys ==11) format(post, 128, "Tuninginiu");

else if(moneys ==12) format(post, 128, "„QualiTy“ klubo");

else if(moneys ==17) format(post, 128, "Grove Street Familiez");

else if(moneys ==18) format(post, 128, "„UniTy“ klubas");

else if(moneys ==19) format(post, 128, "Skelbeju");

else if(moneys ==14) format(post, 128, "Motomanu");

else if(moneys ==15) format(post, 128, "Samdomu Zudiku");

else if(moneys ==13) format(post, 128, "Mechaniku");

else if(moneys ==40) format(post, 128, "Armijos");

else if(moneys ==42) format(post, 128, "„The Revengers“ klubas");

else if(moneys ==44) format(post, 128, "Dylerio");

else if(moneys ==48) format(post, 128, "Radijos FM");

else if(moneys ==50) format(post, 128, "Apsaugos");

else if(moneys ==54) format(post, 128, "Extremalu");

else if(moneys ==60) format(post, 128, "SWAT");

else if(moneys ==55) format(post, 128, "The Ballas");

else if(moneys ==57) format(post, 128, "Las' Calidos Gaujos");

else if(moneys ==59) format(post, 128, "F.T.B. Nario");

else format(post, 128, "Taksi");

playerDB[tid][plead] = moneys;

format(mess,sizeof(mess),"* Sveikiname, jus paskirtas naujuoju %s. Pasinaudok - /dkomandos",post);

SendClientMessage(tid,GREEN,mess);

format(mess,sizeof(mess),"* Paskyrete %s naujuoju %s.",tname,post);

SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);

return 1;

}

Taigi dar čia čia šitie playerDB.txt

bool:apriziuretojas,

bool:epriziuretojas,

bool:vpriziuretojas,

bool:dpriziuretojas,

sispejimai,

vispejimai,

aispejimai,

Taigi aš turiu 2 GM tai ar eitų perdėti kaip nors iš vieno į kitą tokias komandas, jei eitų pasakyk mano skype: Irmntas. Ačiū. :|

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda iki šio pranešimo
Dalintis per kitą puslapį
Sveikas, taigi norėčiau prižiūrėtojų komandų, kad eitų dėti kitiems įsp taigi pvz: Ar eitų į kitą serverį tokias komandas įdėti?

//============================Prižiurėtoju Komandos=============================

if(playerDB[playerid][vpriziuretojas]) //Prižiurėtojaus komandos

{

if(!strcmp(cmdtext, "/pr", true))

{

ShowPlayerDialog(playerid, 3894, DIALOG_STYLE_LIST,"Prižiurėtojo Komandos", "Emigracijos\nAdministracijos\nVIP\nDirektoriai\nTvarkos\nUnban\nGauju", "Pasirinkti", "Atšaukti");

return 1;

}

}

if(!strcmp(cmdtext, "/pvisp", true,6))

{

if(cmdtext[6]==0){SendClientMessage(playerid, RGREEN, "Pasižiurėti žaidėjo turimus vip ispėjimus. [Vardas_Pavarde]"); return 1;}

new name[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(name,cmdtext[7],0,MAX_PLAYER_NAME);

new id = GetPlayeridMid(name);

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "Tokio žaidėjo nėra."); return 1;}

new mess[256];

GetPlayerName(id,name,sizeof(name));

format(mess,sizeof(mess),"VIP %s turimi ispėjimai %i",name,playerDB[id][vispejimai]);

SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/vispet",true,7))

{

if(playerDB[playerid][vpriziuretojas] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "Tokios komandos nėra!"); return 1;}

if(!cmdtext[7]){SendClientMessage(playerid, RED, "Uždėti Ispėjimą Serverio VIP'ui: ( /vispet ) - Vardas_Pavardė [Priežastis]");

return 1;

}

new name[24],vardas[24];

strmid(name,cmdtext[8],0,sizeof(name));

new id = GetPlayeridMid(name);

if(!playerDB[playerid][vip])

{

SendClientMessage(playerid,RED,"* Nurodytas žaidėjas nėra VIP'as.");

return 1;

}

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "Serveryje, tokio žaidėjo nėra."); return 1;}

GetPlayerName(id,name,sizeof(name));

GetPlayerName(playerid,vardas,sizeof(vardas));

playerDB[id][vispejimai]++;

new vispejimas = playerDB[id][vispejimai];

new msg[256],msgid[256],msgas[256];

format(msg,sizeof(msg),"{FFFFFF}%s Uždėjote Įspėjimą. Vip'as Jau Turi {FFFF00}%i Ispėjimą(-us).",name,vispejimas);

SendClientMessage(playerid,WHITE,msg);

format(msgid,sizeof(msgid),"{FFFF00}%s {FFFFFF}Jums Uždėjo Įspėjimą Dėl Vip Nusižengimo Dabar Jūs Turite {FFFF00}%i Įspejimą(-us).",vardas,vispejimas);

SendClientMessage(id,WHITE,msgid);

if(playerDB[id][vispejimai]==3)

{

playerDB[playerid][vip] = false;

playerDB[id][vispejimai]=0;

SendClientMessage(id,WHITE,"{FFFFFF}Surinkote {FFFF00}3 Įspėjimus. {FFFFFF}Jūs Nebe Vip'as");

format(msgas,sizeof(msgas),"{FFFFFF}%s Jūs Nebe Vip'as, Nes Surinko {FFFF00}3 Įspėjimus.",name);

SendClientMessage(playerid,WHITE,msgas);

}

return 1;

}

//============================Prižiurėtoju Komandos=============================

if(playerDB[playerid][epriziuretojas]) //Prižiurėtojaus komandos

{

if(!strcmp(cmdtext, "/pr", true))

{

ShowPlayerDialog(playerid, 3894, DIALOG_STYLE_LIST,"Prižiurėtojo Komandos", "Emigracijos\nAdministracijos\nVIP\nDirektoriai\nTvarkos\nUnban\nGauju", "Pasirinkti", "Atšaukti");

return 1;

}

}

if(!strcmp(cmdtext, "/pridetixp", true,10))

{

if(playerDB[playerid][epriziuretojas] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}

new tname[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti Zaidejuai XP: {FF8C00}/pridetixp [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}

new tid = GetPlayeridMid(tname);

GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));

new tstring[256];

tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);

if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti zaidejuai XP: {FF8C00}/pridetixp [dalis_nicko] [kiek (turi but skaicius)]"); return 1;}

new xpas = StringToInt(tstring);

if(xpas == 0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti zaidejuai XP: {FF8C00}/pridetixp [dalis_nicko] [kiek]"); return 1;}

new Float:Coo[3];

GetPlayerPos(tid,Coo[0],Coo[1],Coo[2]);

if(!PlayerToPoint(30, playerid, Coo[0],Coo[1],Coo[2])){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Jis ( Ji ) per toli!"); return 1;}

new prideti = GetPlayerScore(tid);

new prideti2 = SetPlayerScore(tid,xpas);

SetPlayerScore(tid,(tid,prideti+prideti2+xpas-1));

new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%s >> %i XP] Gavote {FFAA33}%i XP is {FF8C00}%s",name,xpas,xpas,name);

SendClientMessage(tid,RED,mess);

format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%i XP >> %s] Pridejo {FFAA33}%i XP {FF8C00}%s",xpas,tname,xpas,tname);

SendClientMessage(playerid,RED,mess);

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/nuimtixp", true,9))

{

if(playerDB[playerid][epriziuretojas] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}

new tname[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti Zaidejui XP: {FF8C00}/nuimtixp [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}

new tid = GetPlayeridMid(tname);

GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));

new tstring[256];

tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);

if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti Zaidejuai XP: {FF8C00}/nuimtixp [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}

new xpas = StringToInt(tstring);

if(xpas == 0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti Zaidejuai XP: {FF8C00}/nuimtiscore [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}

new Float:Coo[3];

GetPlayerPos(tid,Coo[0],Coo[1],Coo[2]);

if(!PlayerToPoint(30, playerid, Coo[0],Coo[1],Coo[2])){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Jis ( Ji ) Per Toli!"); return 1;}

new prideti = GetPlayerScore(tid);

new prideti2 = SetPlayerScore(tid,xpas);

SetPlayerScore(tid,(tid,prideti-prideti2-xpas-1));

new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%s >> %i XP] Nuime {FFAA33}%i XP Is {FF8C00}%s",name,xpas,xpas,name);

SendClientMessage(tid,RED,mess);

format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%i XP >> %s] Nuimete {FFAA33}%i XP {FF8C00}%s",xpas,tname,xpas,tname);

SendClientMessage(playerid,RED,mess);

return 1;

}

//============================Prižiurėtoju Komandos=============================

if(playerDB[playerid][apriziuretojas]) //Prižiurėtojaus komandos

{

if(!strcmp(cmdtext, "/pr", true))

{

ShowPlayerDialog(playerid, 3894, DIALOG_STYLE_LIST,"Prižiurėtojo Komandos", "Emigracijos\nAdministracijos\nVIP\nDirektoriai\nTvarkos\nUnban\nGauju", "Pasirinkti", "Atšaukti");

return 1;

}

}

if(!strcmp(cmdtext, "/superkick", true,5))

{

if(playerDB[playerid][savininkas] != true){SendClientMessage(playerid, RAUDONA, "Tokios komandos nėra!"); return 1;}

new vardas[MAX_PLAYER_NAME],prz[128];

strmid(vardas,GetArgument(1, cmdtext,0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(vardas, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, BLUE, "Išmesti žaidėją: /kick [dalis vardo] [priežastis]"); return 1;}

new id = GetPlayeridMid(vardas);

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio žaidėjo nėra"); return 1;}

strmid(prz,GetArgument(2, cmdtext,true),0,128);

if(!strcmp(prz, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, RED, "* Pamiršote nurodyti priežasti."); return 1;}

new msg[128],adminname[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(id,vardas,sizeof(vardas));

GetPlayerName(playerid,adminname,sizeof(adminname));

format(msg,sizeof(msg),"[kick] %s",prz);

SendClientMessage(id,BLUE,msg);

Kick(id);

format(msg,sizeof(msg),"[serveris] %s išmete (Kick) %s iš serverio (%s).",adminname,vardas,prz);

SendClientMessageToAll(BLUE,msg);

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/apzu", true,5))

{

if(playerDB[playerid][savininkas] != true){SendClientMessage(playerid, RAUDONA, "Tokios komandos nėra!"); return 1;}

if(GetPlayerState(playerid) == PLAYER_STATE_SPECTATING)

{

TogglePlayerSpectating(playerid,false);

for(new slot=0; slot<12; slot++) GivePlayerWeapon(playerid,playerDB[playerid][spdata][slot],playerDB[playerid][spdata][12+slot]);

SetPlayerSkin(playerid,playerDB[playerid][spdata][24]);

SetPlayerPos(playerid,playerDB[playerid][spos][0],playerDB[playerid][spos][1],playerDB[playerid][spos][2]);

SetPlayerWantedLevel(playerid,playerDB[playerid][spdata][25]);

SetPlayerInterior(playerid,playerDB[playerid][spdata][26]);

SetPlayerVirtualWorld(playerid,playerDB[playerid][spdata][27]);

return 1;

}

if(cmdtext[4]==0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Prižiureti žaidėją: /apzu [dalis vardo]"); return 1;}

new vardas[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(vardas,cmdtext[5],0,MAX_PLAYER_NAME);

new id = GetPlayeridMid(vardas);

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Tokio žaidėjo nėra"); return 1;}

if (id == playerid){ SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Save ir taip matote"); return 1;}

new mess[256],rec[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(id,rec,sizeof(rec));

format(mess,sizeof(mess),"***Prižiurite %s!",rec);

SendClientMessage(playerid,COLOR,mess);

for(new slot=0; slot<12; slot++){ GetPlayerWeaponData(playerid,slot,playerDB[playerid][spdata][slot],playerDB[playerid][spdata][12+slot]);}

playerDB[playerid][spdata][24]=GetPlayerSkin(playerid);

GetPlayerPos(playerid,playerDB[playerid][spos][0],playerDB[playerid][spos][1],playerDB[playerid][spos][2]);

playerDB[playerid][spdata][25]=GetPlayerWantedLevel(playerid);

playerDB[playerid][spdata][26]=GetPlayerInterior(playerid);

playerDB[playerid][spdata][27]=GetPlayerVirtualWorld(playerid);

SetPlayerVirtualWorld(playerid,GetPlayerVirtualWorld(id));

SetPlayerInterior(playerid,GetPlayerInterior(id));

TogglePlayerSpectating(playerid,true);

PlayerSpectatePlayer(playerid,id);

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/aispet",true,7))

{

if(playerDB[playerid][apriziuretojas] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "Tokios komandos nėra!"); return 1;}

if(!cmdtext[7]){SendClientMessage(playerid, RED, "Uždėti Ispėjimą Serverio ADMIN'ui: ( /aispet ) - Vardas_Pavardė [Priežastis]");

return 1;

}

new name[24],vardas[24];

strmid(name,cmdtext[8],0,sizeof(name));

new id = GetPlayeridMid(name);

if(!playerDB[playerid][admin])

{

SendClientMessage(playerid,RED,"* Nurodytas žaidėjas nėra ADMIN'as.");

return 1;

}

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "Serveryje, tokio žaidėjo nėra."); return 1;}

GetPlayerName(id,name,sizeof(name));

GetPlayerName(playerid,vardas,sizeof(vardas));

playerDB[id][aispejimai]++;

new aispejimas = playerDB[id][aispejimai];

new msg[256],msgid[256],msgas[256];

format(msg,sizeof(msg),"{FFFFFF}%s Uždėjote Įspėjimą. Admin'as Jau Turi {FFFF00}%i Ispėjimą(-us).",name,aispejimas);

SendClientMessage(playerid,WHITE,msg);

format(msgid,sizeof(msgid),"{FFFF00}%s {FFFFFF}Jums Uždėjo Įspėjimą Dėl Admin Nusižengimo Dabar Jūs Turite {FFFF00}%i Įspejimą(-us).",vardas,aispejimas);

SendClientMessage(id,WHITE,msgid);

if(playerDB[id][aispejimai]==3)

{

playerDB[id][admin] = false;

playerDB[id][aispejimai]=0;

SendClientMessage(id,WHITE,"{FFFFFF}Surinkote {FFFF00}3 Įspėjimus. {FFFFFF}Jūs Nebe Admin'as");

format(msgas,sizeof(msgas),"{FFFFFF}%s Jūs Nebe Admin'as, Nes Surinko {FFFF00}3 Įspėjimus.",name);

SendClientMessage(playerid,WHITE,msgas);

}

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/paisp", true,6))

{

if(cmdtext[6]==0){SendClientMessage(playerid, RGREEN, "Pasižiurėti žaidėjo turimus admin ispėjimus. [Vardas_Pavarde]"); return 1;}

new name[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(name,cmdtext[7],0,MAX_PLAYER_NAME);

new id = GetPlayeridMid(name);

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "Tokio žaidėjo nėra."); return 1;}

new mess[256];

GetPlayerName(id,name,sizeof(name));

format(mess,sizeof(mess),"Administratoriaus %s turimi ispėjimai %i",name,playerDB[id][aispejimai]);

SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);

return 1;

}

//============================Prižiurėtoju Komandos=============================

if(playerDB[playerid][dpriziuretojas]) //Prižiurėtojaus komandos

{

if(!strcmp(cmdtext, "/pr", true))

{

ShowPlayerDialog(playerid, 3894, DIALOG_STYLE_LIST,"Prižiurėtojo Komandos", "Emigracijos\nAdministracijos\nVIP\nDirektoriai\nTvarkos\nUnban\nGauju", "Pasirinkti", "Atšaukti");

return 1;

}

}

if(!strcmp(cmdtext, "/darbuid", true))

{

ShowPlayerDialog(playerid, 19402, DIALOG_STYLE_MSGBOX,"Darbu ID", "Policija-1\nMedikai-2\nTaxi-3\nGrove-17\nRadistai-48\nDyleriai-44\n„The Revengers“ klubas-42\nArmija-40\nApsauga-50\nMechanikai-13\nRusai-12\nTune-11\nBaikeriai-7\n„Night Extazy“ klubas-6\n„UniTy“ klubas-18\nSkelbejas-19\nMotomanai-14\nSamdomas Zudikas-15\nExtremalai-54\nThe Ballas-55\nLas' Calidas-57\nF.T.B-59\nS.W.A.T-60", "Gerai", "Iseiti");

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/skirtidyriku", true,13))

{

if(playerDB[playerid][savininkas] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}

new tname[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Skirti dyriku: /skirtidyriku [dalis nicko] [iD]"); return 1;}

new tid = GetPlayeridMid(tname);

if(tid==INVALID_PLAYER_ID)

{

SendClientMessage(playerid,RED,"* Tokio žaidėjo nėra.");

return 1;

}

GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));

new tstring[256];

tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);

if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Skirti dyriku: /skirtidyriku [dalis nicko] [iD (turi but skaicius)]"); return 1;}

new moneys = StringToInt(tstring);

if(moneys == 0){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Nuemete jam dyrika"); SendClientMessage(tid, BLUE, "*Pagrindinio admin išakymu jus nebe direktorius!"); playerDB[tid][plead]=0; SavePlayerData(tid, false); return 1;}

new mess[130],name[24],post[32];

GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

if(moneys ==1) format(post, 128, "Policijos Nuovados");

else if(moneys ==2) format(post, 128, "Lietuvos Centrines Ligonines");

else if(moneys ==4) format(post, 128, "Lietuvos Vairavimo mokyklos");

else if(moneys ==5) format(post, 128, "UAB TOLIMAS KELELIS");

else if(moneys ==6) format(post, 128, "„Night Extazy“ klubo.");

else if(moneys ==7) format(post, 128, "Baikeriu");

else if(moneys ==11) format(post, 128, "Tuninginiu");

else if(moneys ==12) format(post, 128, "„QualiTy“ klubo");

else if(moneys ==17) format(post, 128, "Grove Street Familiez");

else if(moneys ==18) format(post, 128, "„UniTy“ klubas");

else if(moneys ==19) format(post, 128, "Skelbeju");

else if(moneys ==14) format(post, 128, "Motomanu");

else if(moneys ==15) format(post, 128, "Samdomu Zudiku");

else if(moneys ==13) format(post, 128, "Mechaniku");

else if(moneys ==40) format(post, 128, "Armijos");

else if(moneys ==42) format(post, 128, "„The Revengers“ klubas");

else if(moneys ==44) format(post, 128, "Dylerio");

else if(moneys ==48) format(post, 128, "Radijos FM");

else if(moneys ==50) format(post, 128, "Apsaugos");

else if(moneys ==54) format(post, 128, "Extremalu");

else if(moneys ==60) format(post, 128, "SWAT");

else if(moneys ==55) format(post, 128, "The Ballas");

else if(moneys ==57) format(post, 128, "Las' Calidos Gaujos");

else if(moneys ==59) format(post, 128, "F.T.B. Nario");

else format(post, 128, "Taksi");

playerDB[tid][plead] = moneys;

format(mess,sizeof(mess),"* Sveikiname, jus paskirtas naujuoju %s. Pasinaudok - /dkomandos",post);

SendClientMessage(tid,GREEN,mess);

format(mess,sizeof(mess),"* Paskyrete %s naujuoju %s.",tname,post);

SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);

return 1;

}

Taigi dar čia čia šitie playerDB.txt

bool:apriziuretojas,

bool:epriziuretojas,

bool:vpriziuretojas,

bool:dpriziuretojas,

sispejimai,

vispejimai,

aispejimai,

Taigi aš turiu 2 GM tai ar eitų perdėti kaip nors iš vieno į kitą tokias komandas, jei eitų pasakyk mano skype: Irmntas. Ačiū. :|

Žinoma, eitu.

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda iki šio pranešimo
Dalintis per kitą puslapį
Skripto pavadinimas: pd /kliutis

Aprašymas išsamus:kad eitų dėti 4 kliutis ,o ne vieną....

Keisk prie #define [pavadinimas] [skaičius] - Jai iš visų žaidėju gali padėti tik 1 kliūti o jai 1 žaidėjas gali padėti tik viena keisk kintamaji. iš 1 į 4

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda iki šio pranešimo
Dalintis per kitą puslapį

Prisijungti prie diskusijos

Palikti atsakymą galite iš karto, o užsiregistruoti vėliau. Jeigu jau turite paskyrą mūsų forume, Prisijunkite.

Svečias
Atsakyti Å¡ioje temoje...

×   Ä®klijuotas tekstas turi teksto formatavimą.   PaÅ¡alinti teksto formatavimą

  Galimi tik 75 veidukai.

×   Nuoroda buvo automatiÅ¡kai įterpta.   Ä®terpti nuorodą paprastai

×   JÅ«sų ankstesnis praneÅ¡imas buvo atkurtas.   IÅ¡valyti redaktorių

×   JÅ«s negalite įkelti nuotraukas tiesiogiai.Ä®kelkite arba įdėkite nuotraukas iÅ¡ URL.


  • Å iame puslapyje narÅ¡o:   0 nariai

    Nėra registruotų narių peržiūrinčių šį forumą.