Peršokti į turinį
4Ever

Pagalba jums.

Recommended PostsSveikas, taigi norėčiau prižiūrėtojų komandų, kad eitų dėti kitiems įsp taigi pvz: Ar eitų į kitą serverį tokias komandas įdėti?

//============================Prižiurėtoju Komandos=============================

if(playerDB[playerid][vpriziuretojas]) //Prižiurėtojaus komandos

{

if(!strcmp(cmdtext, "/pr", true))

{

ShowPlayerDialog(playerid, 3894, DIALOG_STYLE_LIST,"Prižiurėtojo Komandos", "Emigracijos\nAdministracijos\nVIP\nDirektoriai\nTvarkos\nUnban\nGauju", "Pasirinkti", "Atšaukti");

return 1;

}

}

if(!strcmp(cmdtext, "/pvisp", true,6))

{

if(cmdtext[6]==0){SendClientMessage(playerid, RGREEN, "Pasižiurėti žaidėjo turimus vip ispėjimus. [Vardas_Pavarde]"); return 1;}

new name[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(name,cmdtext[7],0,MAX_PLAYER_NAME);

new id = GetPlayeridMid(name);

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "Tokio žaidėjo nėra."); return 1;}

new mess[256];

GetPlayerName(id,name,sizeof(name));

format(mess,sizeof(mess),"VIP %s turimi ispėjimai %i",name,playerDB[id][vispejimai]);

SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/vispet",true,7))

{

if(playerDB[playerid][vpriziuretojas] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "Tokios komandos nėra!"); return 1;}

if(!cmdtext[7]){SendClientMessage(playerid, RED, "Uždėti Ispėjimą Serverio VIP'ui: ( /vispet ) - Vardas_Pavardė [Priežastis]");

return 1;

}

new name[24],vardas[24];

strmid(name,cmdtext[8],0,sizeof(name));

new id = GetPlayeridMid(name);

if(!playerDB[playerid][vip])

{

SendClientMessage(playerid,RED,"* Nurodytas žaidėjas nėra VIP'as.");

return 1;

}

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "Serveryje, tokio žaidėjo nėra."); return 1;}

GetPlayerName(id,name,sizeof(name));

GetPlayerName(playerid,vardas,sizeof(vardas));

playerDB[id][vispejimai]++;

new vispejimas = playerDB[id][vispejimai];

new msg[256],msgid[256],msgas[256];

format(msg,sizeof(msg),"{FFFFFF}%s Uždėjote Įspėjimą. Vip'as Jau Turi {FFFF00}%i Ispėjimą(-us).",name,vispejimas);

SendClientMessage(playerid,WHITE,msg);

format(msgid,sizeof(msgid),"{FFFF00}%s {FFFFFF}Jums Uždėjo Įspėjimą Dėl Vip Nusižengimo Dabar Jūs Turite {FFFF00}%i Įspejimą(-us).",vardas,vispejimas);

SendClientMessage(id,WHITE,msgid);

if(playerDB[id][vispejimai]==3)

{

playerDB[playerid][vip] = false;

playerDB[id][vispejimai]=0;

SendClientMessage(id,WHITE,"{FFFFFF}Surinkote {FFFF00}3 Įspėjimus. {FFFFFF}Jūs Nebe Vip'as");

format(msgas,sizeof(msgas),"{FFFFFF}%s Jūs Nebe Vip'as, Nes Surinko {FFFF00}3 Įspėjimus.",name);

SendClientMessage(playerid,WHITE,msgas);

}

return 1;

}

//============================Prižiurėtoju Komandos=============================

if(playerDB[playerid][epriziuretojas]) //Prižiurėtojaus komandos

{

if(!strcmp(cmdtext, "/pr", true))

{

ShowPlayerDialog(playerid, 3894, DIALOG_STYLE_LIST,"Prižiurėtojo Komandos", "Emigracijos\nAdministracijos\nVIP\nDirektoriai\nTvarkos\nUnban\nGauju", "Pasirinkti", "Atšaukti");

return 1;

}

}

if(!strcmp(cmdtext, "/pridetixp", true,10))

{

if(playerDB[playerid][epriziuretojas] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}

new tname[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti Zaidejuai XP: {FF8C00}/pridetixp [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}

new tid = GetPlayeridMid(tname);

GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));

new tstring[256];

tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);

if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti zaidejuai XP: {FF8C00}/pridetixp [dalis_nicko] [kiek (turi but skaicius)]"); return 1;}

new xpas = StringToInt(tstring);

if(xpas == 0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti zaidejuai XP: {FF8C00}/pridetixp [dalis_nicko] [kiek]"); return 1;}

new Float:Coo[3];

GetPlayerPos(tid,Coo[0],Coo[1],Coo[2]);

if(!PlayerToPoint(30, playerid, Coo[0],Coo[1],Coo[2])){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Jis ( Ji ) per toli!"); return 1;}

new prideti = GetPlayerScore(tid);

new prideti2 = SetPlayerScore(tid,xpas);

SetPlayerScore(tid,(tid,prideti+prideti2+xpas-1));

new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%s >> %i XP] Gavote {FFAA33}%i XP is {FF8C00}%s",name,xpas,xpas,name);

SendClientMessage(tid,RED,mess);

format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%i XP >> %s] Pridejo {FFAA33}%i XP {FF8C00}%s",xpas,tname,xpas,tname);

SendClientMessage(playerid,RED,mess);

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/nuimtixp", true,9))

{

if(playerDB[playerid][epriziuretojas] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}

new tname[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti Zaidejui XP: {FF8C00}/nuimtixp [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}

new tid = GetPlayeridMid(tname);

GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));

new tstring[256];

tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);

if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti Zaidejuai XP: {FF8C00}/nuimtixp [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}

new xpas = StringToInt(tstring);

if(xpas == 0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti Zaidejuai XP: {FF8C00}/nuimtiscore [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}

new Float:Coo[3];

GetPlayerPos(tid,Coo[0],Coo[1],Coo[2]);

if(!PlayerToPoint(30, playerid, Coo[0],Coo[1],Coo[2])){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Jis ( Ji ) Per Toli!"); return 1;}

new prideti = GetPlayerScore(tid);

new prideti2 = SetPlayerScore(tid,xpas);

SetPlayerScore(tid,(tid,prideti-prideti2-xpas-1));

new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%s >> %i XP] Nuime {FFAA33}%i XP Is {FF8C00}%s",name,xpas,xpas,name);

SendClientMessage(tid,RED,mess);

format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%i XP >> %s] Nuimete {FFAA33}%i XP {FF8C00}%s",xpas,tname,xpas,tname);

SendClientMessage(playerid,RED,mess);

return 1;

}

//============================Prižiurėtoju Komandos=============================

if(playerDB[playerid][apriziuretojas]) //Prižiurėtojaus komandos

{

if(!strcmp(cmdtext, "/pr", true))

{

ShowPlayerDialog(playerid, 3894, DIALOG_STYLE_LIST,"Prižiurėtojo Komandos", "Emigracijos\nAdministracijos\nVIP\nDirektoriai\nTvarkos\nUnban\nGauju", "Pasirinkti", "Atšaukti");

return 1;

}

}

if(!strcmp(cmdtext, "/superkick", true,5))

{

if(playerDB[playerid][savininkas] != true){SendClientMessage(playerid, RAUDONA, "Tokios komandos nėra!"); return 1;}

new vardas[MAX_PLAYER_NAME],prz[128];

strmid(vardas,GetArgument(1, cmdtext,0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(vardas, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, BLUE, "Išmesti žaidėją: /kick [dalis vardo] [priežastis]"); return 1;}

new id = GetPlayeridMid(vardas);

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio žaidėjo nėra"); return 1;}

strmid(prz,GetArgument(2, cmdtext,true),0,128);

if(!strcmp(prz, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, RED, "* Pamiršote nurodyti priežasti."); return 1;}

new msg[128],adminname[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(id,vardas,sizeof(vardas));

GetPlayerName(playerid,adminname,sizeof(adminname));

format(msg,sizeof(msg),"[kick] %s",prz);

SendClientMessage(id,BLUE,msg);

Kick(id);

format(msg,sizeof(msg),"[serveris] %s išmete (Kick) %s iš serverio (%s).",adminname,vardas,prz);

SendClientMessageToAll(BLUE,msg);

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/apzu", true,5))

{

if(playerDB[playerid][savininkas] != true){SendClientMessage(playerid, RAUDONA, "Tokios komandos nėra!"); return 1;}

if(GetPlayerState(playerid) == PLAYER_STATE_SPECTATING)

{

TogglePlayerSpectating(playerid,false);

for(new slot=0; slot<12; slot++) GivePlayerWeapon(playerid,playerDB[playerid][spdata][slot],playerDB[playerid][spdata][12+slot]);

SetPlayerSkin(playerid,playerDB[playerid][spdata][24]);

SetPlayerPos(playerid,playerDB[playerid][spos][0],playerDB[playerid][spos][1],playerDB[playerid][spos][2]);

SetPlayerWantedLevel(playerid,playerDB[playerid][spdata][25]);

SetPlayerInterior(playerid,playerDB[playerid][spdata][26]);

SetPlayerVirtualWorld(playerid,playerDB[playerid][spdata][27]);

return 1;

}

if(cmdtext[4]==0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Prižiureti žaidėją: /apzu [dalis vardo]"); return 1;}

new vardas[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(vardas,cmdtext[5],0,MAX_PLAYER_NAME);

new id = GetPlayeridMid(vardas);

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Tokio žaidėjo nėra"); return 1;}

if (id == playerid){ SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Save ir taip matote"); return 1;}

new mess[256],rec[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(id,rec,sizeof(rec));

format(mess,sizeof(mess),"***Prižiurite %s!",rec);

SendClientMessage(playerid,COLOR,mess);

for(new slot=0; slot<12; slot++){ GetPlayerWeaponData(playerid,slot,playerDB[playerid][spdata][slot],playerDB[playerid][spdata][12+slot]);}

playerDB[playerid][spdata][24]=GetPlayerSkin(playerid);

GetPlayerPos(playerid,playerDB[playerid][spos][0],playerDB[playerid][spos][1],playerDB[playerid][spos][2]);

playerDB[playerid][spdata][25]=GetPlayerWantedLevel(playerid);

playerDB[playerid][spdata][26]=GetPlayerInterior(playerid);

playerDB[playerid][spdata][27]=GetPlayerVirtualWorld(playerid);

SetPlayerVirtualWorld(playerid,GetPlayerVirtualWorld(id));

SetPlayerInterior(playerid,GetPlayerInterior(id));

TogglePlayerSpectating(playerid,true);

PlayerSpectatePlayer(playerid,id);

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/aispet",true,7))

{

if(playerDB[playerid][apriziuretojas] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "Tokios komandos nėra!"); return 1;}

if(!cmdtext[7]){SendClientMessage(playerid, RED, "Uždėti Ispėjimą Serverio ADMIN'ui: ( /aispet ) - Vardas_Pavardė [Priežastis]");

return 1;

}

new name[24],vardas[24];

strmid(name,cmdtext[8],0,sizeof(name));

new id = GetPlayeridMid(name);

if(!playerDB[playerid][admin])

{

SendClientMessage(playerid,RED,"* Nurodytas žaidėjas nėra ADMIN'as.");

return 1;

}

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "Serveryje, tokio žaidėjo nėra."); return 1;}

GetPlayerName(id,name,sizeof(name));

GetPlayerName(playerid,vardas,sizeof(vardas));

playerDB[id][aispejimai]++;

new aispejimas = playerDB[id][aispejimai];

new msg[256],msgid[256],msgas[256];

format(msg,sizeof(msg),"{FFFFFF}%s Uždėjote Įspėjimą. Admin'as Jau Turi {FFFF00}%i Ispėjimą(-us).",name,aispejimas);

SendClientMessage(playerid,WHITE,msg);

format(msgid,sizeof(msgid),"{FFFF00}%s {FFFFFF}Jums Uždėjo Įspėjimą Dėl Admin Nusižengimo Dabar Jūs Turite {FFFF00}%i Įspejimą(-us).",vardas,aispejimas);

SendClientMessage(id,WHITE,msgid);

if(playerDB[id][aispejimai]==3)

{

playerDB[id][admin] = false;

playerDB[id][aispejimai]=0;

SendClientMessage(id,WHITE,"{FFFFFF}Surinkote {FFFF00}3 Įspėjimus. {FFFFFF}Jūs Nebe Admin'as");

format(msgas,sizeof(msgas),"{FFFFFF}%s Jūs Nebe Admin'as, Nes Surinko {FFFF00}3 Įspėjimus.",name);

SendClientMessage(playerid,WHITE,msgas);

}

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/paisp", true,6))

{

if(cmdtext[6]==0){SendClientMessage(playerid, RGREEN, "Pasižiurėti žaidėjo turimus admin ispėjimus. [Vardas_Pavarde]"); return 1;}

new name[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(name,cmdtext[7],0,MAX_PLAYER_NAME);

new id = GetPlayeridMid(name);

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "Tokio žaidėjo nėra."); return 1;}

new mess[256];

GetPlayerName(id,name,sizeof(name));

format(mess,sizeof(mess),"Administratoriaus %s turimi ispėjimai %i",name,playerDB[id][aispejimai]);

SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);

return 1;

}

//============================Prižiurėtoju Komandos=============================

if(playerDB[playerid][dpriziuretojas]) //Prižiurėtojaus komandos

{

if(!strcmp(cmdtext, "/pr", true))

{

ShowPlayerDialog(playerid, 3894, DIALOG_STYLE_LIST,"Prižiurėtojo Komandos", "Emigracijos\nAdministracijos\nVIP\nDirektoriai\nTvarkos\nUnban\nGauju", "Pasirinkti", "Atšaukti");

return 1;

}

}

if(!strcmp(cmdtext, "/darbuid", true))

{

ShowPlayerDialog(playerid, 19402, DIALOG_STYLE_MSGBOX,"Darbu ID", "Policija-1\nMedikai-2\nTaxi-3\nGrove-17\nRadistai-48\nDyleriai-44\n„The Revengers“ klubas-42\nArmija-40\nApsauga-50\nMechanikai-13\nRusai-12\nTune-11\nBaikeriai-7\n„Night Extazy“ klubas-6\n„UniTy“ klubas-18\nSkelbejas-19\nMotomanai-14\nSamdomas Zudikas-15\nExtremalai-54\nThe Ballas-55\nLas' Calidas-57\nF.T.B-59\nS.W.A.T-60", "Gerai", "Iseiti");

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/skirtidyriku", true,13))

{

if(playerDB[playerid][savininkas] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}

new tname[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Skirti dyriku: /skirtidyriku [dalis nicko] [iD]"); return 1;}

new tid = GetPlayeridMid(tname);

if(tid==INVALID_PLAYER_ID)

{

SendClientMessage(playerid,RED,"* Tokio žaidėjo nėra.");

return 1;

}

GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));

new tstring[256];

tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);

if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Skirti dyriku: /skirtidyriku [dalis nicko] [iD (turi but skaicius)]"); return 1;}

new moneys = StringToInt(tstring);

if(moneys == 0){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Nuemete jam dyrika"); SendClientMessage(tid, BLUE, "*Pagrindinio admin išakymu jus nebe direktorius!"); playerDB[tid][plead]=0; SavePlayerData(tid, false); return 1;}

new mess[130],name[24],post[32];

GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

if(moneys ==1) format(post, 128, "Policijos Nuovados");

else if(moneys ==2) format(post, 128, "Lietuvos Centrines Ligonines");

else if(moneys ==4) format(post, 128, "Lietuvos Vairavimo mokyklos");

else if(moneys ==5) format(post, 128, "UAB TOLIMAS KELELIS");

else if(moneys ==6) format(post, 128, "„Night Extazy“ klubo.");

else if(moneys ==7) format(post, 128, "Baikeriu");

else if(moneys ==11) format(post, 128, "Tuninginiu");

else if(moneys ==12) format(post, 128, "„QualiTy“ klubo");

else if(moneys ==17) format(post, 128, "Grove Street Familiez");

else if(moneys ==18) format(post, 128, "„UniTy“ klubas");

else if(moneys ==19) format(post, 128, "Skelbeju");

else if(moneys ==14) format(post, 128, "Motomanu");

else if(moneys ==15) format(post, 128, "Samdomu Zudiku");

else if(moneys ==13) format(post, 128, "Mechaniku");

else if(moneys ==40) format(post, 128, "Armijos");

else if(moneys ==42) format(post, 128, "„The Revengers“ klubas");

else if(moneys ==44) format(post, 128, "Dylerio");

else if(moneys ==48) format(post, 128, "Radijos FM");

else if(moneys ==50) format(post, 128, "Apsaugos");

else if(moneys ==54) format(post, 128, "Extremalu");

else if(moneys ==60) format(post, 128, "SWAT");

else if(moneys ==55) format(post, 128, "The Ballas");

else if(moneys ==57) format(post, 128, "Las' Calidos Gaujos");

else if(moneys ==59) format(post, 128, "F.T.B. Nario");

else format(post, 128, "Taksi");

playerDB[tid][plead] = moneys;

format(mess,sizeof(mess),"* Sveikiname, jus paskirtas naujuoju %s. Pasinaudok - /dkomandos",post);

SendClientMessage(tid,GREEN,mess);

format(mess,sizeof(mess),"* Paskyrete %s naujuoju %s.",tname,post);

SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);

return 1;

}

Taigi dar čia čia šitie playerDB.txt

bool:apriziuretojas,

bool:epriziuretojas,

bool:vpriziuretojas,

bool:dpriziuretojas,

sispejimai,

vispejimai,

aispejimai,

Taigi aš turiu 2 GM tai ar eitų perdėti kaip nors iš vieno į kitą tokias komandas, jei eitų pasakyk mano skype: Irmntas. Ačiū. :|

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda iki šio pranešimo
Dalintis per kitą puslapį

Sveikas, taigi norėčiau prižiūrėtojų komandų, kad eitų dėti kitiems įsp taigi pvz: Ar eitų į kitą serverį tokias komandas įdėti?

//============================Prižiurėtoju Komandos=============================

if(playerDB[playerid][vpriziuretojas]) //Prižiurėtojaus komandos

{

if(!strcmp(cmdtext, "/pr", true))

{

ShowPlayerDialog(playerid, 3894, DIALOG_STYLE_LIST,"Prižiurėtojo Komandos", "Emigracijos\nAdministracijos\nVIP\nDirektoriai\nTvarkos\nUnban\nGauju", "Pasirinkti", "Atšaukti");

return 1;

}

}

if(!strcmp(cmdtext, "/pvisp", true,6))

{

if(cmdtext[6]==0){SendClientMessage(playerid, RGREEN, "Pasižiurėti žaidėjo turimus vip ispėjimus. [Vardas_Pavarde]"); return 1;}

new name[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(name,cmdtext[7],0,MAX_PLAYER_NAME);

new id = GetPlayeridMid(name);

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "Tokio žaidėjo nėra."); return 1;}

new mess[256];

GetPlayerName(id,name,sizeof(name));

format(mess,sizeof(mess),"VIP %s turimi ispėjimai %i",name,playerDB[id][vispejimai]);

SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/vispet",true,7))

{

if(playerDB[playerid][vpriziuretojas] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "Tokios komandos nėra!"); return 1;}

if(!cmdtext[7]){SendClientMessage(playerid, RED, "Uždėti Ispėjimą Serverio VIP'ui: ( /vispet ) - Vardas_Pavardė [Priežastis]");

return 1;

}

new name[24],vardas[24];

strmid(name,cmdtext[8],0,sizeof(name));

new id = GetPlayeridMid(name);

if(!playerDB[playerid][vip])

{

SendClientMessage(playerid,RED,"* Nurodytas žaidėjas nėra VIP'as.");

return 1;

}

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "Serveryje, tokio žaidėjo nėra."); return 1;}

GetPlayerName(id,name,sizeof(name));

GetPlayerName(playerid,vardas,sizeof(vardas));

playerDB[id][vispejimai]++;

new vispejimas = playerDB[id][vispejimai];

new msg[256],msgid[256],msgas[256];

format(msg,sizeof(msg),"{FFFFFF}%s Uždėjote Įspėjimą. Vip'as Jau Turi {FFFF00}%i Ispėjimą(-us).",name,vispejimas);

SendClientMessage(playerid,WHITE,msg);

format(msgid,sizeof(msgid),"{FFFF00}%s {FFFFFF}Jums Uždėjo Įspėjimą Dėl Vip Nusižengimo Dabar Jūs Turite {FFFF00}%i Įspejimą(-us).",vardas,vispejimas);

SendClientMessage(id,WHITE,msgid);

if(playerDB[id][vispejimai]==3)

{

playerDB[playerid][vip] = false;

playerDB[id][vispejimai]=0;

SendClientMessage(id,WHITE,"{FFFFFF}Surinkote {FFFF00}3 Įspėjimus. {FFFFFF}Jūs Nebe Vip'as");

format(msgas,sizeof(msgas),"{FFFFFF}%s Jūs Nebe Vip'as, Nes Surinko {FFFF00}3 Įspėjimus.",name);

SendClientMessage(playerid,WHITE,msgas);

}

return 1;

}

//============================Prižiurėtoju Komandos=============================

if(playerDB[playerid][epriziuretojas]) //Prižiurėtojaus komandos

{

if(!strcmp(cmdtext, "/pr", true))

{

ShowPlayerDialog(playerid, 3894, DIALOG_STYLE_LIST,"Prižiurėtojo Komandos", "Emigracijos\nAdministracijos\nVIP\nDirektoriai\nTvarkos\nUnban\nGauju", "Pasirinkti", "Atšaukti");

return 1;

}

}

if(!strcmp(cmdtext, "/pridetixp", true,10))

{

if(playerDB[playerid][epriziuretojas] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}

new tname[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti Zaidejuai XP: {FF8C00}/pridetixp [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}

new tid = GetPlayeridMid(tname);

GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));

new tstring[256];

tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);

if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti zaidejuai XP: {FF8C00}/pridetixp [dalis_nicko] [kiek (turi but skaicius)]"); return 1;}

new xpas = StringToInt(tstring);

if(xpas == 0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti zaidejuai XP: {FF8C00}/pridetixp [dalis_nicko] [kiek]"); return 1;}

new Float:Coo[3];

GetPlayerPos(tid,Coo[0],Coo[1],Coo[2]);

if(!PlayerToPoint(30, playerid, Coo[0],Coo[1],Coo[2])){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Jis ( Ji ) per toli!"); return 1;}

new prideti = GetPlayerScore(tid);

new prideti2 = SetPlayerScore(tid,xpas);

SetPlayerScore(tid,(tid,prideti+prideti2+xpas-1));

new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%s >> %i XP] Gavote {FFAA33}%i XP is {FF8C00}%s",name,xpas,xpas,name);

SendClientMessage(tid,RED,mess);

format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%i XP >> %s] Pridejo {FFAA33}%i XP {FF8C00}%s",xpas,tname,xpas,tname);

SendClientMessage(playerid,RED,mess);

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/nuimtixp", true,9))

{

if(playerDB[playerid][epriziuretojas] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}

new tname[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti Zaidejui XP: {FF8C00}/nuimtixp [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}

new tid = GetPlayeridMid(tname);

GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));

new tstring[256];

tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);

if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti Zaidejuai XP: {FF8C00}/nuimtixp [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}

new xpas = StringToInt(tstring);

if(xpas == 0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti Zaidejuai XP: {FF8C00}/nuimtiscore [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}

new Float:Coo[3];

GetPlayerPos(tid,Coo[0],Coo[1],Coo[2]);

if(!PlayerToPoint(30, playerid, Coo[0],Coo[1],Coo[2])){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Jis ( Ji ) Per Toli!"); return 1;}

new prideti = GetPlayerScore(tid);

new prideti2 = SetPlayerScore(tid,xpas);

SetPlayerScore(tid,(tid,prideti-prideti2-xpas-1));

new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%s >> %i XP] Nuime {FFAA33}%i XP Is {FF8C00}%s",name,xpas,xpas,name);

SendClientMessage(tid,RED,mess);

format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%i XP >> %s] Nuimete {FFAA33}%i XP {FF8C00}%s",xpas,tname,xpas,tname);

SendClientMessage(playerid,RED,mess);

return 1;

}

//============================Prižiurėtoju Komandos=============================

if(playerDB[playerid][apriziuretojas]) //Prižiurėtojaus komandos

{

if(!strcmp(cmdtext, "/pr", true))

{

ShowPlayerDialog(playerid, 3894, DIALOG_STYLE_LIST,"Prižiurėtojo Komandos", "Emigracijos\nAdministracijos\nVIP\nDirektoriai\nTvarkos\nUnban\nGauju", "Pasirinkti", "Atšaukti");

return 1;

}

}

if(!strcmp(cmdtext, "/superkick", true,5))

{

if(playerDB[playerid][savininkas] != true){SendClientMessage(playerid, RAUDONA, "Tokios komandos nėra!"); return 1;}

new vardas[MAX_PLAYER_NAME],prz[128];

strmid(vardas,GetArgument(1, cmdtext,0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(vardas, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, BLUE, "Išmesti žaidėją: /kick [dalis vardo] [priežastis]"); return 1;}

new id = GetPlayeridMid(vardas);

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio žaidėjo nėra"); return 1;}

strmid(prz,GetArgument(2, cmdtext,true),0,128);

if(!strcmp(prz, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, RED, "* Pamiršote nurodyti priežasti."); return 1;}

new msg[128],adminname[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(id,vardas,sizeof(vardas));

GetPlayerName(playerid,adminname,sizeof(adminname));

format(msg,sizeof(msg),"[kick] %s",prz);

SendClientMessage(id,BLUE,msg);

Kick(id);

format(msg,sizeof(msg),"[serveris] %s išmete (Kick) %s iš serverio (%s).",adminname,vardas,prz);

SendClientMessageToAll(BLUE,msg);

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/apzu", true,5))

{

if(playerDB[playerid][savininkas] != true){SendClientMessage(playerid, RAUDONA, "Tokios komandos nėra!"); return 1;}

if(GetPlayerState(playerid) == PLAYER_STATE_SPECTATING)

{

TogglePlayerSpectating(playerid,false);

for(new slot=0; slot<12; slot++) GivePlayerWeapon(playerid,playerDB[playerid][spdata][slot],playerDB[playerid][spdata][12+slot]);

SetPlayerSkin(playerid,playerDB[playerid][spdata][24]);

SetPlayerPos(playerid,playerDB[playerid][spos][0],playerDB[playerid][spos][1],playerDB[playerid][spos][2]);

SetPlayerWantedLevel(playerid,playerDB[playerid][spdata][25]);

SetPlayerInterior(playerid,playerDB[playerid][spdata][26]);

SetPlayerVirtualWorld(playerid,playerDB[playerid][spdata][27]);

return 1;

}

if(cmdtext[4]==0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Prižiureti žaidėją: /apzu [dalis vardo]"); return 1;}

new vardas[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(vardas,cmdtext[5],0,MAX_PLAYER_NAME);

new id = GetPlayeridMid(vardas);

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Tokio žaidėjo nėra"); return 1;}

if (id == playerid){ SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Save ir taip matote"); return 1;}

new mess[256],rec[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(id,rec,sizeof(rec));

format(mess,sizeof(mess),"***Prižiurite %s!",rec);

SendClientMessage(playerid,COLOR,mess);

for(new slot=0; slot<12; slot++){ GetPlayerWeaponData(playerid,slot,playerDB[playerid][spdata][slot],playerDB[playerid][spdata][12+slot]);}

playerDB[playerid][spdata][24]=GetPlayerSkin(playerid);

GetPlayerPos(playerid,playerDB[playerid][spos][0],playerDB[playerid][spos][1],playerDB[playerid][spos][2]);

playerDB[playerid][spdata][25]=GetPlayerWantedLevel(playerid);

playerDB[playerid][spdata][26]=GetPlayerInterior(playerid);

playerDB[playerid][spdata][27]=GetPlayerVirtualWorld(playerid);

SetPlayerVirtualWorld(playerid,GetPlayerVirtualWorld(id));

SetPlayerInterior(playerid,GetPlayerInterior(id));

TogglePlayerSpectating(playerid,true);

PlayerSpectatePlayer(playerid,id);

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/aispet",true,7))

{

if(playerDB[playerid][apriziuretojas] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "Tokios komandos nėra!"); return 1;}

if(!cmdtext[7]){SendClientMessage(playerid, RED, "Uždėti Ispėjimą Serverio ADMIN'ui: ( /aispet ) - Vardas_Pavardė [Priežastis]");

return 1;

}

new name[24],vardas[24];

strmid(name,cmdtext[8],0,sizeof(name));

new id = GetPlayeridMid(name);

if(!playerDB[playerid][admin])

{

SendClientMessage(playerid,RED,"* Nurodytas žaidėjas nėra ADMIN'as.");

return 1;

}

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "Serveryje, tokio žaidėjo nėra."); return 1;}

GetPlayerName(id,name,sizeof(name));

GetPlayerName(playerid,vardas,sizeof(vardas));

playerDB[id][aispejimai]++;

new aispejimas = playerDB[id][aispejimai];

new msg[256],msgid[256],msgas[256];

format(msg,sizeof(msg),"{FFFFFF}%s Uždėjote Įspėjimą. Admin'as Jau Turi {FFFF00}%i Ispėjimą(-us).",name,aispejimas);

SendClientMessage(playerid,WHITE,msg);

format(msgid,sizeof(msgid),"{FFFF00}%s {FFFFFF}Jums Uždėjo Įspėjimą Dėl Admin Nusižengimo Dabar Jūs Turite {FFFF00}%i Įspejimą(-us).",vardas,aispejimas);

SendClientMessage(id,WHITE,msgid);

if(playerDB[id][aispejimai]==3)

{

playerDB[id][admin] = false;

playerDB[id][aispejimai]=0;

SendClientMessage(id,WHITE,"{FFFFFF}Surinkote {FFFF00}3 Įspėjimus. {FFFFFF}Jūs Nebe Admin'as");

format(msgas,sizeof(msgas),"{FFFFFF}%s Jūs Nebe Admin'as, Nes Surinko {FFFF00}3 Įspėjimus.",name);

SendClientMessage(playerid,WHITE,msgas);

}

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/paisp", true,6))

{

if(cmdtext[6]==0){SendClientMessage(playerid, RGREEN, "Pasižiurėti žaidėjo turimus admin ispėjimus. [Vardas_Pavarde]"); return 1;}

new name[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(name,cmdtext[7],0,MAX_PLAYER_NAME);

new id = GetPlayeridMid(name);

if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "Tokio žaidėjo nėra."); return 1;}

new mess[256];

GetPlayerName(id,name,sizeof(name));

format(mess,sizeof(mess),"Administratoriaus %s turimi ispėjimai %i",name,playerDB[id][aispejimai]);

SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);

return 1;

}

//============================Prižiurėtoju Komandos=============================

if(playerDB[playerid][dpriziuretojas]) //Prižiurėtojaus komandos

{

if(!strcmp(cmdtext, "/pr", true))

{

ShowPlayerDialog(playerid, 3894, DIALOG_STYLE_LIST,"Prižiurėtojo Komandos", "Emigracijos\nAdministracijos\nVIP\nDirektoriai\nTvarkos\nUnban\nGauju", "Pasirinkti", "Atšaukti");

return 1;

}

}

if(!strcmp(cmdtext, "/darbuid", true))

{

ShowPlayerDialog(playerid, 19402, DIALOG_STYLE_MSGBOX,"Darbu ID", "Policija-1\nMedikai-2\nTaxi-3\nGrove-17\nRadistai-48\nDyleriai-44\n„The Revengers“ klubas-42\nArmija-40\nApsauga-50\nMechanikai-13\nRusai-12\nTune-11\nBaikeriai-7\n„Night Extazy“ klubas-6\n„UniTy“ klubas-18\nSkelbejas-19\nMotomanai-14\nSamdomas Zudikas-15\nExtremalai-54\nThe Ballas-55\nLas' Calidas-57\nF.T.B-59\nS.W.A.T-60", "Gerai", "Iseiti");

return 1;

}

if(!strcmp(cmdtext, "/skirtidyriku", true,13))

{

if(playerDB[playerid][savininkas] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}

new tname[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Skirti dyriku: /skirtidyriku [dalis nicko] [iD]"); return 1;}

new tid = GetPlayeridMid(tname);

if(tid==INVALID_PLAYER_ID)

{

SendClientMessage(playerid,RED,"* Tokio žaidėjo nėra.");

return 1;

}

GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));

new tstring[256];

tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);

if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Skirti dyriku: /skirtidyriku [dalis nicko] [iD (turi but skaicius)]"); return 1;}

new moneys = StringToInt(tstring);

if(moneys == 0){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Nuemete jam dyrika"); SendClientMessage(tid, BLUE, "*Pagrindinio admin išakymu jus nebe direktorius!"); playerDB[tid][plead]=0; SavePlayerData(tid, false); return 1;}

new mess[130],name[24],post[32];

GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

if(moneys ==1) format(post, 128, "Policijos Nuovados");

else if(moneys ==2) format(post, 128, "Lietuvos Centrines Ligonines");

else if(moneys ==4) format(post, 128, "Lietuvos Vairavimo mokyklos");

else if(moneys ==5) format(post, 128, "UAB TOLIMAS KELELIS");

else if(moneys ==6) format(post, 128, "„Night Extazy“ klubo.");

else if(moneys ==7) format(post, 128, "Baikeriu");

else if(moneys ==11) format(post, 128, "Tuninginiu");

else if(moneys ==12) format(post, 128, "„QualiTy“ klubo");

else if(moneys ==17) format(post, 128, "Grove Street Familiez");

else if(moneys ==18) format(post, 128, "„UniTy“ klubas");

else if(moneys ==19) format(post, 128, "Skelbeju");

else if(moneys ==14) format(post, 128, "Motomanu");

else if(moneys ==15) format(post, 128, "Samdomu Zudiku");

else if(moneys ==13) format(post, 128, "Mechaniku");

else if(moneys ==40) format(post, 128, "Armijos");

else if(moneys ==42) format(post, 128, "„The Revengers“ klubas");

else if(moneys ==44) format(post, 128, "Dylerio");

else if(moneys ==48) format(post, 128, "Radijos FM");

else if(moneys ==50) format(post, 128, "Apsaugos");

else if(moneys ==54) format(post, 128, "Extremalu");

else if(moneys ==60) format(post, 128, "SWAT");

else if(moneys ==55) format(post, 128, "The Ballas");

else if(moneys ==57) format(post, 128, "Las' Calidos Gaujos");

else if(moneys ==59) format(post, 128, "F.T.B. Nario");

else format(post, 128, "Taksi");

playerDB[tid][plead] = moneys;

format(mess,sizeof(mess),"* Sveikiname, jus paskirtas naujuoju %s. Pasinaudok - /dkomandos",post);

SendClientMessage(tid,GREEN,mess);

format(mess,sizeof(mess),"* Paskyrete %s naujuoju %s.",tname,post);

SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);

return 1;

}

Taigi dar čia čia šitie playerDB.txt

bool:apriziuretojas,

bool:epriziuretojas,

bool:vpriziuretojas,

bool:dpriziuretojas,

sispejimai,

vispejimai,

aispejimai,

Taigi aš turiu 2 GM tai ar eitų perdėti kaip nors iš vieno į kitą tokias komandas, jei eitų pasakyk mano skype: Irmntas. Ačiū. :|

Žinoma, eitu.

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda iki šio pranešimo
Dalintis per kitą puslapį


Skripto pavadinimas: pd /kliutis

Aprašymas išsamus:kad eitų dėti 4 kliutis ,o ne vieną....

Keisk prie #define [pavadinimas] [skaičius] - Jai iš visų žaidėju gali padėti tik 1 kliūti o jai 1 žaidėjas gali padėti tik viena keisk kintamaji. iš 1 į 4

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda iki šio pranešimo
Dalintis per kitą puslapį

Komentuoti gali tik prisijungę nariai

Jeigu turite paskyrą, prisijunkite

Sukurti paskyrą

Sukurkite paskyrą mūsų forume

Registruotis

Prisijungti

Turite paskyrą? Prisijunkite

Prisijungti dabar

  • Narių peržiūri šį forumą:   0 nariai

    Nėra registruotų narių peržiūrinčių šį forumą.


  • SuperGames programele
  • SuperGames programele


×