Peršokti į turinį
LiuxyDrift

Kaip sukurti superadmin sistema:)

Recommended Posts

Sveiki parodysiu kaip sukurti superadmin sistema tai pradekime ainate i gamemodes/data/playerDB

Atsidarykite ji ir rašote bool:byrka, su kableliu

Dabar eikite i savo gm ir po OnPlayerCommandText Rasome

//==============================================================================
//              SUPER KOAMNDOS                 //

if(playerDB[playerid][byrka]) //Superkomandos
{
if(!strcmp(cmdtext, "/skomandos", true))
	{
		ShowPlayerDialog(playerid, 15987, DIALOG_STYLE_MSGBOX,"SuperKomandos", "*/sz\n*Atelevisus\n*DarbuID\n*PridetiXP || NuimtiXP\n*SkirtiDyriku\n*PriskirtiVipas || NuimtiVipas\n*SkirtiAdminu || NuimtiAdmina\n*SuperKick || Orai\n*Aban || Mikro\n*Weather || Say\n*Serv2011 || Ismoka\n*Reklama || Rekordas\n/keistilaika", "Gerai", "Iseiti");
		return 1;
	}

	if(!strcmp(cmdtext, "/atelevisus", true,11))
{
new Float:tempcoo[3];
GetPlayerPos(playerid,tempcoo[0],tempcoo[1],tempcoo[2]);
for(new id=0;id{

	if(IsPlayerConnected(id))
{
if(!playerDB[id][ikalintas]){
SetPlayerPos(id,tempcoo[0],tempcoo[1],tempcoo[2]);
SetCameraBehindPlayer(id);
SetPlayerInterior(id,GetPlayerInterior(playerid));
}
}
}
return 1;
}
if(!strcmp(cmdtext, "/darbuid", true))
	{

		ShowPlayerDialog(playerid, 19402, DIALOG_STYLE_MSGBOX,"Darbu ID", "Policija-1\nMedikai-2\nTaxi-3\nGrove-17\nRadistai-48\nDyleriai-44\nDa Nang Boyz-42\nArmija-40\nApsauga-50\nMechanikai-13\nRusai-12\nTune-11\nBaikeriai-7\nTulpes-6\nSanchez Familiez-18\nSkelbejas-19\nMotomanai-14\nSamdomas Zudikas-15\nExtremalai-54\nCorleone-55", "Gerai", "Iseiti");
		return 1;
	}
if(strcmp(cmdtext, "/orai", true)==0)
	{
    ShowPlayerDialog(playerid,3004,DIALOG_STYLE_LIST,"ORAI","Sauleta, karsta, akinama\nGrazus oras, orandzinis dangus (rekomenduojama)\nLietus, zaibai\nRukas","Pasirinkti","Atsaukti");
		return 1;
	}
	if(strcmp(cmdtext, "/keistilaika ", true,8)==0)
	{
	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
  		if(cmdtext[8] == 0) {return 1;}
		if(!IsNumeric(cmdtext[8])){SendClientMessage(playerid,RED,"* Tai nera skaicius"); return 1;}
		new id = StringToInt(cmdtext[8]);
		SetWorldTime(id);
		SendClientMessage(playerid,RED,"* Laikas pakeistas");
		return 1;
	}
if(!strcmp(cmdtext, "/pridetixp", true,8))
	{
	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}
    new tname[MAX_PLAYER_NAME];
	strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);
	if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti Zaidejuai XP: {FF0000}/Duotiscore [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}
	new tid = GetPlayeridMid(tname);
	GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));
	new tstring[256];
	tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);
	if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti zaidejuai XP: {FF0000}/duotiscore [dalis_nicko] [kiek (turi but skaicius)]"); return 1;}
	new xpas = StringToInt(tstring);
	if(xpas == 0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti zaidejuai XP: {FF0000}/duotiscore [dalis_nicko] [kiek]"); return 1;}
	new Float:Coo[3];
	GetPlayerPos(tid,Coo[0],Coo[1],Coo[2]);
	if(!PlayerToPoint(30, playerid, Coo[0],Coo[1],Coo[2])){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Jis ( Ji ) per toli!"); return 1;}
	new prideti = GetPlayerScore(tid);
	new prideti2 = SetPlayerScore(tid,xpas);
	SetPlayerScore(tid,(tid,prideti+prideti2+xpas-1));
	new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];
	GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));
	format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%s >> %i XP] Gavote {FFAA33}%i XP is {FF0000}%s",name,xpas,xpas,name);
	SendClientMessage(tid,RED,mess);
	format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%i XP >> %s] Pridejo {FFAA33}%i XP {FF0000}%s",xpas,tname,xpas,tname);
	SendClientMessage(playerid,RED,mess);
	return 1;
}
if(!strcmp(cmdtext, "/nuimtixp", true,8))
  {
  	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}
    new tname[MAX_PLAYER_NAME];
   strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);
   if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti Zaidejuai XP: {FF0000}/Nuimtiscore [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}
   new tid = GetPlayeridMid(tname);
   GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));
   new tstring[256];
   tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);
   if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti Zaidejuai XP: {FF0000}/Nuimtiscore [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}
   new xpas = StringToInt(tstring);
   if(xpas == 0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti Zaidejuai XP: {FF0000}/Nuitiscore [Dalis_Nicko] [Kiek]"); return 1;}
   new Float:Coo[3];
   GetPlayerPos(tid,Coo[0],Coo[1],Coo[2]);
   if(!PlayerToPoint(30, playerid, Coo[0],Coo[1],Coo[2])){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Jis ( Ji ) Per Toli!"); return 1;}
   new prideti = GetPlayerScore(tid);
   new prideti2 = SetPlayerScore(tid,xpas);
   SetPlayerScore(tid,(tid,prideti-prideti2-xpas-1));
   new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];
   GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));
   format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%s >> %i XP] Nuime {FFAA33}%i XP Is {FF0000}%s",name,xpas,xpas,name);
   SendClientMessage(tid,RED,mess);
   format(mess,sizeof(mess),"***{FFFFFF}[%i XP >> %s] Nuimete {FFAA33}%i XP {FF0000}%s",xpas,tname,xpas,tname);
   SendClientMessage(playerid,RED,mess);
   return 1;
 }
if(!strcmp(cmdtext, "/skirtidyriku", true,13))
	{
	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}
	new tname[MAX_PLAYER_NAME];
	strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);
 if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Skirti dyriku: /skirtidyriku [dalis nicko] [iD]"); return 1;}
 new tid = GetPlayeridMid(tname);
 if(tid==INVALID_PLAYER_ID)
 {
 SendClientMessage(playerid,RED,"* Tokio zaidejo nera.");
 return 1;
 }
 GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));
 new tstring[256];
 tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);
 if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Skirti dyriku: /skirtidyriku [dalis nicko] [iD (turi but skaicius)]"); return 1;}
 new moneys = StringToInt(tstring);
 if(moneys == 0){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Nuemete jam dyrika"); SendClientMessage(tid, BLUE, "*SuperAdmin isakymu jus nebe direktorius!"); playerDB[tid][plead]=0; SavePlayerData(tid, false); return 1;}
 new mess[130],name[24],post[32];
 GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));
 if(moneys ==1) format(post, 128, "Policijos Nuovados");
		else if(moneys ==2) format(post, 128, "Lietuvos Centrines Ligonines");
		else if(moneys ==4) format(post, 128, "Lietuvos Vairavimo mokyklos");
		else if(moneys ==5) format(post, 128, "UAB TOLIMAS KELELIS");
		else if(moneys ==6) format(post, 128, "Tulpiniu gaujos vadu.");
		else if(moneys ==7) format(post, 128, "Baikeriu");
		else if(moneys ==11) format(post, 128, "Tuninginiu");
		else if(moneys ==12) format(post, 128, "Rusu Mafijos");
		else if(moneys ==17) format(post, 128, "Grove Street Familiez");
		else if(moneys ==18) format(post, 128, "Sanchez Familiez Gauja");
		else if(moneys ==19) format(post, 128, "Skelbeju");
      else if(moneys ==14) format(post, 128, "Motomanu");
      else if(moneys ==15) format(post, 128, "Samdomu Zudiku");
		else if(moneys ==13) format(post, 128, "Mechaniku");
		else if(moneys ==40) format(post, 128, "Armijos");
		else if(moneys ==42) format(post, 128, "Da Nang Boyz");
		else if(moneys ==44) format(post, 128, "Dylerio");
		else if(moneys ==48) format(post, 128, "Radijos FM");
		else if(moneys ==50) format(post, 128, "Apsaugos");
		else if(moneys ==54) format(post, 128, "Extremalu");
		else if(moneys ==55) format(post, 128, "CORLEONE SEIMOS");
      else format(post, 128, "Taksi");
 playerDB[tid][plead] = moneys;
 format(mess,sizeof(mess),"* Sveikiname, jus paskirtas naujuoju %s. Pasinaudok - /dkomandos",post);
 SendClientMessage(tid,GREEN,mess);
 format(mess,sizeof(mess),"* Paskyrete %s naujuoju %s.",tname,post);
 SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);
 return 1;
}
if(!strcmp(cmdtext, "/priskirtivipas", true,15))
{
if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera! "); return 1;}
if(cmdtext[15]==0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Priskirti Vipa: {FF0000}/Priskirtivipas [Dalis_Vardo]"); return 1;}
new vardas[MAX_PLAYER_NAME];
strmid(vardas,cmdtext[16],0,MAX_PLAYER_NAME);
new id = GetPlayeridMid(vardas);
if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Tokio Vardo Nera"); return 1;}
new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME],rec[MAX_PLAYER_NAME];
GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));
GetPlayerName(id,rec,sizeof(rec));
SendClientMessage(id,COLOR_BRIGHTRED,"*** {FFFFFF}Superadmin Isakymu Jus Paskirtas Eiti {FF0000}Vipo Pareigas!");
format(mess,sizeof(mess),"*** {FFFFFF}Priskirete {FF0000}%s {FFFFFF}Prie {FFAA33}Vip'u!",rec);
SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,mess);
playerDB[id][vip]=true;
if(playerDB[id][vedelogin]){SavePlayerData(id,false);}
SavePlayerData(playerid,false);
return 1;
}
if(!strcmp(cmdtext, "/nuimtivipas", true,12))
	{
	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}
	new tname[MAX_PLAYER_NAME];
	strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);
	if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Nuimt Vip'a: {FF0000}/Nuimtivipas [Dalis_Nicko]"); return 1;}
	new tid = GetPlayeridMid(tname);
	if(tid==INVALID_PLAYER_ID)
	{
		SendClientMessage(playerid,RED,"* Tokio Zaidejo Nera.");
		return 1;
	}
	GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));
	new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];
	GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

	playerDB[tid][vip] = false;
	SavePlayerData(tid, false);
	format(mess,sizeof(mess),"* {FFFFFF}Jus Netinkate Buti {FF0000}Vip'u.");
	SendClientMessage(tid,GREEN,mess);
	if(playerDB[tid][vedelogin]){SavePlayerData(tid,false);}
	format(mess,sizeof(mess),"* {FFFFFF}Nuimete {FF0000}%s {FFAA33}Vip'a.",tname);
	SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);
	SavePlayerData(playerid,false);
	return 1;
}
if(!strcmp(cmdtext, "/skirtiadminu", true,13))
	{
	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}
	new tname[MAX_PLAYER_NAME];
	strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);
	if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Skirti Adminu: {FF0000}/Skirtadmin [Dalis_Nicko]"); return 1;}
	new tid = GetPlayeridMid(tname);
	if(tid==INVALID_PLAYER_ID)
	{
		SendClientMessage(playerid,RED,"* Tokio Zaidejo Nera.");
		return 1;
	}
	GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));
	new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];
	GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

	playerDB[tid][admin] = true;
	SavePlayerData(tid, false);
	format(mess,sizeof(mess),"* {FFFFFF}Sveikiname, Jus Paskirtas Atlikti {FF0000}Admino {FFFFFF}Pareigas.");
	SendClientMessage(tid,GREEN,mess);
	format(mess,sizeof(mess),"* {FFFFFF}Paskyrete {FF0000}%s {FFAA33}Adminu.",tname);
	SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);
	SavePlayerData(playerid,false);
	return 1;
}
if(!strcmp(cmdtext, "/nuimtiadmina", true,12))
	{
	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios Komandos Nera!"); return 1;}
	new tname[MAX_PLAYER_NAME];
	strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);
	if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Nuimt Admina: {FF0000}/Nuimtiadmina [Dalis_Nicko]"); return 1;}
	new tid = GetPlayeridMid(tname);
	if(tid==INVALID_PLAYER_ID)
	{
		SendClientMessage(playerid,RED,"* Tokio Zaidejo Nera.");
		return 1;
	}
	GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));
	new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];
	GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

	playerDB[tid][admin] = false;
	format(mess,sizeof(mess),"* {FFFFFF}Jus Netinkate Buti {FF0000}Adminu.");
	SendClientMessage(tid,GREEN,mess);
	format(mess,sizeof(mess),"* {FFFFFF}Nuimete {FF0000}%s {FFAA33}Admina.",tname);
	SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);
	SavePlayerData(tid,false);
	SavePlayerData(playerid,false);
	return 1;
}

if(!strcmp(cmdtext, "/superkick", true,10))
{
if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
new vardas[MAX_PLAYER_NAME],prz[128];
		strmid(vardas,GetArgument(1, cmdtext,0),0,MAX_PLAYER_NAME);
		if(!strcmp(vardas, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Ismesti zaideja: /superkick [dalis vardo] [priezastis]"); return 1;}
		new id = GetPlayeridMid(vardas);
		if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio zaidejo nera"); return 1;}

      strmid(prz,GetArgument(2, cmdtext,true),0,128);
		if(!strcmp(prz, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, RED, "* Pamirsote nurodyti priezasti."); return 1;}

      new msg[128],adminname[MAX_PLAYER_NAME];
  	GetPlayerName(id,vardas,sizeof(vardas));
  	GetPlayerName(playerid,adminname,sizeof(adminname));

     	format(msg,sizeof(msg),"[KICK]Jums KICK dave %s. Priezastys: %s",adminname,prz);
  	SendClientMessage(id,RED,msg);
		Kick(id);
		return 1;
 		}
if(!strcmp(cmdtext, "/aban", true,5))
 {
 if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
 new vardas[MAX_PLAYER_NAME],prz[128];
 strmid(vardas,GetArgument(1, cmdtext,0),0,MAX_PLAYER_NAME);
 if(!strcmp(vardas, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Baninti Zaideja: {FF0000}/Aban [Dalis Vardo] [Priezastis]"); return 1;}
 new id = GetPlayeridMid(vardas);
 if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio Zaidejo Nera"); return 1;}
 if(playerDB[id][authstate]==0){SendClientMessage(playerid,GREY,"* RLG: Ka Tu Banini???? Palauk Kol Prisijungs!!!"); return 1;}

      strmid(prz,GetArgument(2, cmdtext,true),0,128);
 if(!strcmp(prz, "0", true) ){SendClientMessage(playerid, RED, "* Pamirsote Nurodyti Priezasti."); return 1;}

      new msg[128],adminname[MAX_PLAYER_NAME];
   GetPlayerName(id,vardas,sizeof(vardas));
   GetPlayerName(playerid,adminname,sizeof(adminname));

     format(msg,sizeof(msg),"{FFAA33}[ban] {FF0000}%s {FFFFFF}Uzblokavo Jus: {FF0000}%s",adminname,prz);
   SendClientMessage(id,BLUE,msg);
 BanEx(id,prz);
   format(msg,sizeof(msg),"{FFAA33}[ban] {FF0000}%s {FFFFFF}Uzblokavo {FF0000}%s {FFFFFF}Serveryje {FF0000}(%s).",adminname,vardas,prz);
 SendClientMessageToAll(BLUE,msg);
 return 1;
 }
if(!strcmp(cmdtext, "/mikro", true,4))
	 {
	 if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
	 GivePlayerMoneyA(playerid,10000000);
		SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"* Sie Pinigai Eventam, Ir Panasiems Dalykams!");
		return 1;
	}
if(strcmp(cmdtext, "/weather ", true,8)==0)
	{
	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
	if(cmdtext[8] == 0) {return 1;}
		if(!IsNumeric(cmdtext[8])){SendClientMessage(playerid,RED,"* Tai nera skaicius"); return 1;}
		new id = StringToInt(cmdtext[8]);
		SetWeather(id);
 			GameTextForPlayer(playerid,"Oras pakeistas",3000,1);
		return 1;
	}
if(!strcmp(cmdtext, "/say ", true,5))
  {
     if(cmdtext[5]==0){SendClientMessage(playerid, WHITE, "* Naudojimas: /say [tekstas]"); return 1;}
     new zin[128],name[MAX_PLAYER_NAME];
     GetPlayerName(playerid,name,MAX_PLAYER_NAME);
     format(zin,sizeof(zin),"~G~%s: %s",name,cmdtext[5]);
     	for(new i=0;i	{
	if(IsPlayerConnected(i))
	{
			GameTextForPlayer(i,zin,5000,5);
	}
}
     return 1;}
     	   if(!strcmp(cmdtext, "/say", true)){
   SendClientMessage(playerid, RED, "* Naudojimas: /say [tekstas]");
   return 1;
	}
if(strcmp(cmdtext, "/serv2011", true)==0)
{
  if(IsPlayerConnected(playerid))
  {
  		new modeliz = GetVehicleModel(GetVehicleTrailer(playerDB[playerid][masina]));
		new bool:unwanted[CAR_AMOUNT],sendername[MAX_PLAYER_NAME];
		for(new player=0; player   		{
      	if(IsPlayerInAnyVehicle(player)) { unwanted[GetPlayerVehicleID(player)]=true; }
	 	}
		for(new car = 1; car <= 600; car++)
		{
			if(modeliz != 584 && modeliz != 435 && modeliz != 450 && modeliz != 591 && !unwanted[car]) SetVehicleToRespawn(car);
		}
		GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
		format(string, sizeof(string), "* INFORMACIJA: %s {99CC00}atstate visas nenaudojamas transporto priemones.", sendername);
  		SendClientMessageToAll(0x00FF00AA,string);
	}
	return 1;
}
if(!strcmp(cmdtext, "/ismoka", true))
 		{
 		if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
 		GivePlayerMoneyA(playerid, 1000000);
  	return 1;
	}
if(!strcmp(cmdtext, "/restartmasinas",true,10))
{
for(new veh = 0; veh < MAX_VEHICLES; veh++)
{
SetVehicleToRespawn(veh);
}
return 1;
}


if(!strcmp(cmdtext, "/asup", true,5))
{
if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
if(cmdtext[5]==0){SendClientMessage(playerid,BLUE,"* Duoti vairavimo pazymejima: /asup [vardo dalis]"); return 1;}
		new vardas[MAX_PLAYER_NAME];
		strmid(vardas,cmdtext[6],0,MAX_PLAYER_NAME);
  	new id = GetPlayeridMid(vardas);
	if (id == INVALID_PLAYER_ID){ SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokio ?aid?jo n?ra"); return 1;}
	new Float:Coo[3];
	GetPlayerPos(id,Coo[0],Coo[1],Coo[2]);
	if(!PlayerToPoint(5, playerid, Coo[0],Coo[1],Coo[2])){SendClientMessage(playerid, RED, "* zaidejas per toli!"); return 1;}

    if(playerDB[id][teises])
  {
	  SendClientMessage(playerid,GREEN,"* zaidejas jau turi pazymejima");
	  return 1;
	}
    SendClientMessage(playerid,GREEN,"* Vairavimo pazymejimas isduotas");
 		playerDB[id][teises]=true;
 		SendClientMessage(id,GREEN,"* Gavote vairavimo pazymejima!.");
 		pelnas[6]+=100;
 		if(playerDB[id][vedelogin]){SavePlayerData(id,false);}

	return 1;
	}if(!strcmp(cmdtext, "/reklama", true,9))
	{
if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
SendClientMessageToAll(RED,"* Uzbraukiama!!!!!.");
return 1;
	}
if(strcmp(cmdtext, "/1", true)==0)
{
if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
new zin[128],name[MAX_PLAYER_NAME];
     GetPlayerName(playerid,name,MAX_PLAYER_NAME);
     format(zin,sizeof(zin),"RLG Administacija: Nerasinekite per /v /s nesamoniu nes kitaip neteksite admin ir vip , tam ira /sms nick.aciu uz Demesi!!!",name,cmdtext[3]);
     SendClientMessageToAll(PLAYCOL_HIDDEN,zin);
     return 1;
	 }

	 if(strcmp(cmdtext, "/2", true)==0)
{
if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
  new zin[128],name[MAX_PLAYER_NAME];
     GetPlayerName(playerid,name,MAX_PLAYER_NAME);
     format(zin,sizeof(zin),"RLG Administacija: Vip ir Admin nedalinami,Kaina[Vip-10LT Admin-20LT]",name,cmdtext[3]);
     SendClientMessageToAll(PLAYCOL_HIDDEN,zin);
     return 1;
	 }

	 if(strcmp(cmdtext, "/3", true)==0)
{
  if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
     new zin[128],name[MAX_PLAYER_NAME];
     GetPlayerName(playerid,name,MAX_PLAYER_NAME);
     format(zin,sizeof(zin),"Musu Oficelus puslapis: *RLG*",name,cmdtext[3]);
     SendClientMessageToAll(PLAYCOL_HIDDEN,zin);
     return 1;
	 }
	 if(strcmp(cmdtext, "/4", true)==0)
{
  if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
     new zin[128],name[MAX_PLAYER_NAME];
     GetPlayerName(playerid,name,MAX_PLAYER_NAME);
     format(zin,sizeof(zin),"RLG Administacija: Neprasinekite [LTL] [XP] [ADMIN] [VIP] nes desime KICK",name,cmdtext[3]);
     SendClientMessageToAll(PLAYCOL_HIDDEN,zin);
     return 1;
	 }
if(strcmp(cmdtext, "/rekordas", true)==0)
	{
	if(playerDB[playerid][byrka] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}
	SendClientMessage(playerid, ORANGE, "* Pasiektas Zaideju Rekordas (Prasome Pasirinkti Dovana Nuo Adiministracijos) ");
	for(new i=0;i		{
	SendClientMessage(i, ORANGE, "* Pasiektas Zaideju Rekordas (Prasome Pasirinkti Dovana Nuo Adiministracijos) ");
	SendClientMessage(i, ORANGE, "* Pasiektas Zaideju Rekordas (Prasome Pasirinkti Dovana Nuo Adiministracijos) ");
	SendClientMessage(i, ORANGE, "* Pasiektas Zaideju Rekordas (Prasome Pasirinkti Dovana Nuo Adiministracijos) ");
	SendClientMessage(i, ORANGE, "* Pasiektas Zaideju Rekordas (Prasome Pasirinkti Dovana Nuo Adiministracijos) ");
	SendClientMessage(i, ORANGE, "* Pasiektas Zaideju Rekordas (Prasome Pasirinkti Dovana Nuo Adiministracijos) ");
	SendClientMessage(i, ORANGE, "* Pasiektas Zaideju Rekordas (Prasome Pasirinkti Dovana Nuo Adiministracijos) ");
    ShowPlayerDialog(i, 1996, DIALOG_STYLE_LIST,"Pasiektu Zaideju Rekordo Prizai","100[Kreditu]\n500[XP]\n30.000 [LT]","Rinktis","Atgal");
	}
  return 1;
}

if(!strcmp(cmdtext, "/sz ", true,3)){
   if(cmdtext[2]==0){SendClientMessage(playerid,0x00FF00AA, "* Naudojimas: {FF0000}/sz [Tekstas]"); return 1;}
   new zin[256],vardas[MAX_PLAYER_NAME];
   GetPlayerName(playerid,vardas,MAX_PLAYER_NAME);
   format(zin,sizeof(zin),"*{FFFFFF}SuperAdmin: {FF0000}%s || {FFAA33}%s",cmdtext[3],vardas);
   SendClientMessageToAll(0x00DAECAA,zin);
   return 1;
 }
 }

Ir viskas pamoka baikita jai padejaų +REp:)

 • Neigiamai 1

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda iki šio pranešimo
Dalintis per kitą puslapįTikrai žiaurus esi iš LTG išimta ir dar puse sistemų ant dialog sistemų ir tu pačių ką tos komandos turi daryti nėra. Tai patariu niekam neimti šito superadmino sistemos. Jei galit Moderatoriai ištrinkit šitą tema :)

 • Teigiamai 1

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda iki šio pranešimo
Dalintis per kitą puslapįSvečias
Ši tema yra užrakinta.

 • Narių peržiūri šį forumą:   0 nariai

  Nėra registruotų narių peržiūrinčių šį forumą.


 • SuperGames programele
 • SuperGames programele


×