Peršokti į turinį
Ginciuxzs

Galit padet del Registracijos/Prisijungimo?

Recommended Posts

As noreciau is gm isimti registracija bet nezinau kaip. gal galit padet.?!

												

#include 
#include 
#include 
#include 

#define VERSIJA     	"v1.0"
#define PAVADINIMAS   	"emptyGM "
#define REGISTRACIJA    1
#define PRISIJUNGIMAS    2

forward           Saugojimas( playerid, bool:simple );
forward           Uzkraunam( playerid );

new Float:					RandomSpawn[][4] =
						{
  						{-1969.3687, 138.2617, 27.6875, 86.2244},
  						{-1404.8706, -307.1413, 14.1484, 155.6381}
						};
new             zaid[ MAX_PLAYERS ]
										 ;

enum yeah
{
admin,
busena
}
new aDB[MAX_PLAYERS][yeah];

//UZKROVIMO PARODYMAS
main()
{
}

public OnGameModeInit()
{
// Nustatom GM pavadinimà
SetGameModeText(PAVADINIMAS VERSIJA);
// Nustatom zaidejo klase
AddPlayerClass( 188,-1969.3687,138.2617,27.6875,86.2244,0,0,0,0,0,0 );
AddPlayerClass( 93,-1969.3687,138.2617,27.6875,86.2244,0,0,0,0,0,0 );
// Pajungiam autoriaus kreditus, bei rodyma
Create3DTextLabel("{FFFFFF}Sios modifikacijos pradininkas yra {EE5555}DEIVIDAS\n{ffffff}Modifikacija padaryta {ee5555}2011'07'09",0x008080FF,-1428.7407, -283.2559, 14.1484, 40.0,0);
CreatePickup(1239, 2, -1428.7407, -283.2559, 14.1484, -1);
return 1;
}

public OnGameModeExit()
{
  foreach (Player, i)
{
SendClientMessage( i, -1, "~ Serveris isjungiamas, prisijunkite vëliau.");
}
return 1;
}

public OnPlayerRequestClass(playerid, classid)
{
return 1;
}

public OnPlayerConnect(playerid)
{
new failas[128], vardas[128];
GetPlayerName(playerid, vardas, 128);
	format(failas,128,"vartotojai/%s.ini",vardas);
if(!dini_Exists(failas))
{
ShowPlayerDialog(playerid,REGISTRACIJA,DIALOG_STYLE_INPUT,"Registracija","Iveskite slaptazodi","Registruotis","");
}
else if(dini_Exists(failas))
{
ShowPlayerDialog(playerid,PRISIJUNGIMAS,DIALOG_STYLE_INPUT,"Prisijungimas","Iveskite slaptazodi","Prisijungti","");
}

return 1;
}

public OnPlayerDisconnect(playerid, reason)
{
Saugojimas( playerid, false );
return 1;
}

public OnPlayerSpawn(playerid)
{
aDB[ playerid ][ admin ] = false;
Uzkraunam( playerid );

new rand = random(sizeof(RandomSpawn)); SetPlayerPos(playerid, RandomSpawn[rand][0], RandomSpawn[rand][1], RandomSpawn[rand][2]);

new stringas[ 50 ],vardas[ 24 ];
  GetPlayerName( playerid, vardas, 24 );
  format(stringas, 50, "Labas, %s", vardas);
  GameTextForPlayer(playerid, stringas, 10000, 6);
  aDB[ playerid ][ busena ] = 2;
  zaid[ playerid ] ++;
return 1;
}

public OnPlayerDeath(playerid, killerid, reason)
{
 	SetSpawnInfo(playerid,GetPlayerTeam(playerid),GetPlayerSkin(playerid),-2654.9724,639.2270,14.4531,181.9655,0,0,0,0,0,0);
return 1;
}

public OnVehicleSpawn(vehicleid)
{
return 1;
}

public OnVehicleDeath(vehicleid, killerid)
{
return 1;
}

public OnPlayerText(playerid, text[])
{
  new vardas[ 24 ], stringas[ 158 ];
  GetPlayerName( playerid, vardas, 24 );
  format( stringas, 158, "{99FF00}%s sako:{ffffff} %s", vardas, text);
SendClientMessage( playerid, -1, stringas);
return 0;
}


public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
return 1;
}

public OnPlayerEnterVehicle(playerid, vehicleid, ispassenger)
{
return 1;
}

public OnPlayerExitVehicle(playerid, vehicleid)
{
return 1;
}

public OnPlayerStateChange(playerid, newstate, oldstate)
{
return 1;
}

public OnPlayerEnterCheckpoint(playerid)
{
return 1;
}

public OnPlayerLeaveCheckpoint(playerid)
{
return 1;
}

public OnPlayerEnterRaceCheckpoint(playerid)
{
return 1;
}

public OnPlayerLeaveRaceCheckpoint(playerid)
{
return 1;
}

public OnRconCommand(cmd[])
{
return 1;
}

public OnPlayerRequestSpawn(playerid)
{
return 1;
}

public OnObjectMoved(objectid)
{
return 1;
}

public OnPlayerObjectMoved(playerid, objectid)
{
return 1;
}

public OnPlayerPickUpPickup(playerid, pickupid)
{
return 1;
}

public OnVehicleMod(playerid, vehicleid, componentid)
{
return 1;
}

public OnVehiclePaintjob(playerid, vehicleid, paintjobid)
{
return 1;
}

public OnVehicleRespray(playerid, vehicleid, color1, color2)
{
return 1;
}

public OnPlayerSelectedMenuRow(playerid, row)
{
return 1;
}

public OnPlayerExitedMenu(playerid)
{
return 1;
}

public OnPlayerInteriorChange(playerid, newinteriorid, oldinteriorid)
{
return 1;
}

public OnPlayerKeyStateChange(playerid, newkeys, oldkeys)
{
return 1;
}

public OnRconLoginAttempt(ip[], password[], success)
{
return 1;
}

public OnPlayerUpdate(playerid)
{
return 1;
}

public OnPlayerStreamIn(playerid, forplayerid)
{
return 1;
}

public OnPlayerStreamOut(playerid, forplayerid)
{
return 1;
}

public OnVehicleStreamIn(vehicleid, forplayerid)
{
return 1;
}

public OnVehicleStreamOut(vehicleid, forplayerid)
{
return 1;
}

public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[])
{
if(dialogid == 1)
{
	if(response)
	{
	new file[128], name[128];
	GetPlayerName(playerid,name,128);
	format(file,128,"vartotojai/%s.ini",name);
	dini_Create(file);
	dini_Set(file,"slaptazodis",inputtext);
	SendClientMessage(playerid,0xFFFFFFFF,"Jus uzregistruotas!");
	Saugojimas( playerid, false );
	}

 		else if(!response)
	{
	Kick( playerid );
	}

	return 1;
}

if(dialogid == 2)
{
	if(response)
	{
	new name[MAX_PLAYER_NAME],file[128];
	GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));
	format(file,sizeof(file),"vartotojai/%s.ini",name);
	if(CheckPass(file,inputtext))
	{
		if(dini_Int( file, "Admin" ) == 1){aDB[ playerid ][ admin ] = true;}

		if(aDB[playerid][admin])
		{
			new zini[126],vardas[MAX_PLAYER_NAME];
      	GetPlayerName(playerid,vardas,MAX_PLAYER_NAME);
			format(zini,sizeof(zini),"Labas , administratoriau. Spausk spawn.");
        SendClientMessage(playerid,-1,zini);
		  PlayerPlaySound(playerid, 1150, 257.6206, -41.5307, 1002.0234);// Garsas
		}

		}else{
		  PlayerPlaySound(playerid, 1150, 257.6206, -41.5307, 1002.0234);// Garsas
		  new zini[256],vardas[MAX_PLAYER_NAME];
        GetPlayerName(playerid,vardas,MAX_PLAYER_NAME);
		  format(zini,sizeof(zini),"Labas , zaidejau. Spausk spawn.",vardas);
        SendClientMessage(playerid,-1,zini);
			}
	new exp;
 		if(exp == -1)
		return 1;
	}
	return 1;
	}
return 1;
}

public OnPlayerClickPlayer(playerid, clickedplayerid, source)
{
new 			zinute[128];

format(zinute, 128, "{ffffff}Zaidejo kurio id: {ee5555}%d{ffffff} , serverio gautas numeris yra: {ee5555}%i", clickedplayerid, zaid);
ShowPlayerDialog(playerid,0,DIALOG_STYLE_MSGBOX,"ZAIDEJO ID",zinute,"Gerai","");
SendClientMessage(clickedplayerid, 0xFFFFFFFF, zinute);
return 1;
}


stock CheckPass(file[],password[])
{
 if(!strcmp(dini_Get(file,"slaptazodis"), password, true )) return true;
 return false;
}

public Saugojimas(playerid,bool:simple)
{
new file[100];
new name[MAX_PLAYER_NAME];
GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));
format(file,sizeof(file),"vartotojai/%s.ini",name);
new Float:coo[3],weps[2][12];
GetPlayerPos(playerid,coo[0],coo[1],coo[2]);
if(!fexist(file)){dini_Create(file);}
dini_IntSet(file,"Patirtis",GetPlayerScore(playerid));
dini_IntSet(file,"Admin",aDB[playerid][admin]);
for (new tmp=0; tmp<12; tmp++) GetPlayerWeaponData(playerid,tmp,weps[0][tmp],weps[1][tmp]);
dini_IntSet(file,"Ginklas0",weps[0][0]); dini_IntSet(file,"Ammo0",weps[1][0]);
dini_IntSet(file,"Ginklas1",weps[0][1]); dini_IntSet(file,"Ammo1",weps[1][1]);
dini_IntSet(file,"Ginklas2",weps[0][2]); dini_IntSet(file,"Ammo2",weps[1][2]);
dini_IntSet(file,"Ginklas3",weps[0][3]); dini_IntSet(file,"Ammo3",weps[1][3]);
dini_IntSet(file,"Ginklas4",weps[0][4]); dini_IntSet(file,"Ammo4",weps[1][4]);
dini_IntSet(file,"Ginklas5",weps[0][5]); dini_IntSet(file,"Ammo5",weps[1][5]);
dini_IntSet(file,"Ginklas6",weps[0][6]); dini_IntSet(file,"Ammo6",weps[1][6]);
dini_IntSet(file,"Ginklas7",weps[0][7]); dini_IntSet(file,"Ammo7",weps[1][7]);
dini_IntSet(file,"Ginklas8",weps[0][8]); dini_IntSet(file,"Ammo8",weps[1][8]);
dini_IntSet(file,"Ginklas9",weps[0][9]); dini_IntSet(file,"Ammo9",weps[1][9]);
dini_IntSet(file,"Ginklas10",weps[0][10]); dini_IntSet(file,"Ammo10",weps[1][10]);
dini_IntSet(file,"Ginklas11",weps[0][11]); dini_IntSet(file,"Ammo11",weps[1][11]);
dini_FloatSet(file,"pos_X",coo[0]);	dini_FloatSet(file,"pos_Y",coo[1]);	dini_FloatSet(file,"pos_Z",coo[2]);
return 1;
}

public Uzkraunam(playerid)
{
  new name[MAX_PLAYER_NAME],file[128];
GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));
format(file,sizeof(file),"vartotojai/%s.ini",name);
if(!fexist(file)) return;
  new tmpxp = dini_Int(file,"Xp");

SetPlayerScore(playerid,tmpxp);
SetPlayerPos(playerid,dini_Float(file,"pos_X"),dini_Float(file,"pos_Y"),dini_Float(file,"pos_Z"));
aDB[playerid][admin] = dini_Int(file,"Admin");
GivePlayerWeapon(playerid,dini_Int(file,"Ginklas0"),dini_Int(file,"Ammo0"));
GivePlayerWeapon(playerid,dini_Int(file,"Ginklas1"),dini_Int(file,"Ammo1"));
GivePlayerWeapon(playerid,dini_Int(file,"Ginklas2"),dini_Int(file,"Ammo2"));
GivePlayerWeapon(playerid,dini_Int(file,"Ginklas3"),dini_Int(file,"Ammo3"));
GivePlayerWeapon(playerid,dini_Int(file,"Ginklas4"),dini_Int(file,"Ammo4"));
GivePlayerWeapon(playerid,dini_Int(file,"Ginklas5"),dini_Int(file,"Ammo5"));
GivePlayerWeapon(playerid,dini_Int(file,"Ginklas6"),dini_Int(file,"Ammo6"));
GivePlayerWeapon(playerid,dini_Int(file,"Ginklas7"),dini_Int(file,"Ammo7"));
GivePlayerWeapon(playerid,dini_Int(file,"Ginklas8"),dini_Int(file,"Ammo8"));
GivePlayerWeapon(playerid,dini_Int(file,"Ginklas9"),dini_Int(file,"Ammo9"));
GivePlayerWeapon(playerid,dini_Int(file,"Ginklas10"),dini_Int(file,"Ammo10"));
GivePlayerWeapon(playerid,dini_Int(file,"Ginklas11"),dini_Int(file,"Ammo11"));
return;
}

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda iki šio pranešimo
Dalintis per kitą puslapį

new failas[128], vardas[128];

GetPlayerName(playerid, vardas, 128);

format(failas,128,"vartotojai/%s.ini",vardas);

if(!dini_Exists(failas))

{

ShowPlayerDialog(playerid,REGISTRACIJA,DIALOG_STYLE_INPUT,"Registracija","Iveskite slaptazodi","Registruotis","");

}

else if(dini_Exists(failas))

{

ShowPlayerDialog(playerid,PRISIJUNGIMAS,DIALOG_STYLE_INPUT,"Prisijungimas","Iveskite slaptazodi","Prisijungti","");

}

Pabandyk sita.. +R3p jei negaila

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda iki šio pranešimo
Dalintis per kitą puslapį

new failas[128], vardas[128];

GetPlayerName(playerid, vardas, 128);

format(failas,128,"vartotojai/%s.ini",vardas);

if(!dini_Exists(failas))

{

ShowPlayerDialog(playerid,REGISTRACIJA,DIALOG_STYLE_INPUT,"Registracija","Iveskite slaptazodi","Registruotis","");

}

else if(dini_Exists(failas))

{

ShowPlayerDialog(playerid,PRISIJUNGIMAS,DIALOG_STYLE_INPUT,"Prisijungimas","Iveskite slaptazodi","Prisijungti","");

}

Pabandyk sita.. +R3p jei negaila

o gal gali scripta pasakyti normalu? kad galeciau i savo serva ideti

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda iki šio pranešimo
Dalintis per kitą puslapį

Komentuoti gali tik prisijungę nariai

Jeigu turite paskyrą, prisijunkite

Sukurti paskyrą

Sukurkite paskyrą mūsų forume

Registruotis

Prisijungti

Turite paskyrą? Prisijunkite

Prisijungti dabar

 • Narių peržiūri šį forumą:   0 nariai

  Nėra registruotų narių peržiūrinčių šį forumą.

 • Naujausios temos

 • Naujausi būsenos atnaujinimai
  • Nustatymai

  • kevinking

   You need to know the Tips and Tricks for ArcheAge: Unchained

    

   If you're looking forward to jumping into ArcheAge: Unchained which players simply need to purchase the game and they can play as much as they want! But you're not sure where to start, then we have you covered, mmosky as a professional archeage store would like to share some tips and tricks with you.

    

    

   Tips and Tricks for ArcheAge: Unchained

    

    

   Crafting

   You'll spend lots of time grinding up your professions to help you advance in ArcheAge Unchained. If you need to upgrade some gear but don't have the required proficiency, you can always post a request asking for another player to craft it for you. So, don't feel like you need to grind all the time. Of course, players must be charged for doing so. I think it's worth it if you don't have the time to grind or want to save your labor points. Nowadays gold is particularly easy to get by buying from MMOSKY.

    

   Extra Storage

   If you find yourself running low on storage you can buy the Otherworld Storage Chest from the credit shop. To prevent falling damage from losing a lot of health and being killed by other players, you may wish to try this trick. For clarity,although the game company announced the cancellation of Pay-to-Win mode. However, here is another carefully planned by the game company. LOL.

    

   This chest is considered furniture and you can put it in your house. The chest comes with 100 slots where you can store all sorts of items that you don't want to carry around. The chest is also only accessible to you so you don't need to worry about another player sneaking into your house behind you, stealing all your gear, and selling it for ArcheAge Unchained gold.

    

   Functionally, it is still very practical, you can decide for yourself whether you need to buy.

    

    

   Tips and Tricks for ArcheAge: Unchained

    

    

   You Can Access the Auction House from Anywhere

   A lot of new players mistakenly think you need to visit an auctioneer to access the AH, but you can actually access it from anywhere. There's an icon on the bottom right of your screen that looks like a signpost. When you click on this icon, you'll be presented with three icons, and one of these icons is the auction house.

    

   This is indeed a very user-friendly setting which can improve users experience. In most games, players need to access the NPC to enter AH.

    

   Drop From Any Height

   Let's say you're on the top of a mountain and see a player walking on the land below and decide you want to swoop down and kill them. To prevent falling damage from losing a lot of health and being killed by other players, you may wish to try this trick.

    

   All you need is the Shadowplay skillset and the Drop Back ability for this to work. Simply glide from any height and just as you're about to hit the ground execute Drop Back and you'll be spared from fall damage.

    

   Cultivated plants

   If you are tired of playing game, you may try to plant plants or change the game mode, this will change your mood.  Your house is on a plot, you can plant trees and other items which right outside your house. Although the available space is small, it's better than nothing.

    

   I hope these tips and tricks can help you a bit. If you don't have much energy to farming ArcheAge Unchained gold by yourself, you can buy ArcheAge Unchained gold directly from MMOSKY.com. We are legit and reliable ArcheAge Unchained gold selling online store. Whenever you want to buy ArcheAge Unchained gold, you can contact us at anytime. We will stay online 24/7.


  • STEAM žaidimai

   https://fb.com/groups/discordlt
   discord lietuva, lietuvos discord serveriai
   #konkursai, #reklama#pagalba


  • Melionas

   Sveiki, galiu issiusti sms pvz uz 6€ uz 2 ar 3€ bankini pervedima, pm.


  Naujausių būsenos atnaujinimų kol kas nėra
 • Apklausa   324 balsai

  1. 1. Ar diskutuotum SuperGames Discord serveryje?


   • Taip
   • Nežinau
   • Ne

  Prašome prisijungti arba užsiregistruoti, kad dalyvauti šioje apklausoje. Palikti pranešimą diskusijų temoje
 • Populiariausi nariai


 • SuperGames programele
 • SuperGames programele


×