Guest .iJust

[PAMOKA]Pasidarom savo shopą.

Recommended Posts

Svečias

 • Dėmesio jai nemokate pakeisti paprašykite čia kad pakeisčiau.
  Šitoje pamokoje parodysiu kaip susikūrti savo norimą shopą.
   healthpotion = register_cvar("price_hp", "4000")
  speedpotion = register_cvar("price_sp", "4000")
  gravitypotion = register_cvar("price_gp", "4000")
  imortalitypotion = register_cvar("price_ip", "16000")

  //Special Shop Cost
  randomgun = register_cvar("price_gun", "16000")
  armor = register_cvar("price_armor", "4000")
  randomgrenade = register_cvar("price_grenade", "5000")


Skaičiai reiškia kainas jai norite pakeiskite.
Specialus shopas!
Pradedame:
1.Susikuriame tekstinį dokumentą.
2.Įsijungiame jį.
3.Ir pradedam
Moduliai:

#include 
#include 
#include 
#include 


Defainai:

#define PLUGIN "Pavadinimas"
#define VERSION "Versija"
#define AUTHOR "Autorius"


New constai:

new const gSpecialBuy[] = "Shop/Buy.wav"
new const gPotionDrink[] = "Shop/PotionDrink.wav"
new const gNoMoney[] = "Shop/NoMoney.wav"

//Guns
new const Grenades[][] = {
"weapon_hegrenade",
"weapon_flashbang",
"weapon_smokegrenade"
};

new const Primary[][] = {
"weapon_ak47",
"weapon_m4a1",
"weapon_m3",
"weapon_xm1014",
"weapon_mac10"
};

new const Secondary[][] = {
"weapon_deagle",
"weapon_usp",
"weapon_glock18",
"weapon_elite"
};


Variables:

//Potion Shop
new healthpotion
new speedpotion
new gravitypotion
new imortalitypotion

//Special Shop
new randomgun
new armor
new randomgrenade 

//Other stuff
new hp
new sp
new gp


initas ir precache:

public plugin_init()
{
 	register_plugin( PLUGIN, VERSION, AUTHOR );

     register_logevent( "round_start", 2, "1=Round_Start" );

 	register_clcmd("say /shop", "Shop")
 	register_clcmd("say_team /shop", "Shop")

//Other stuff
hp = register_cvar("amx_potion_health", "100");
sp = register_cvar("amx_potion_speed", "100");
gp = register_cvar("amx_potion_gravity", "0.6");

//Potion Cost
 	healthpotion = register_cvar("price_hp", "4000")
 	speedpotion = register_cvar("price_sp", "4000")
 	gravitypotion = register_cvar("price_gp", "4000")
imortalitypotion = register_cvar("price_ip", "16000")

//Special Shop Cost
randomgun = register_cvar("price_gun", "16000")
armor = register_cvar("price_armor", "4000")
randomgrenade = register_cvar("price_grenade", "5000")

//Dictionary
 	register_dictionary("shop.txt");
}

public plugin_precache()
{	
precache_sound(gPotionDrink)
precache_sound(gSpecialBuy)
precache_sound(gNoMoney)
}


Ir dadedam toki

public Shop(id)
{
new menu = menu_create("\yShop!", "menu_handler")

menu_additem(menu, "Potion Shop", "1", 0)
menu_additem(menu, "Special Shop", "2", 0)

menu_setprop(menu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL)
menu_display(id, menu, 0)
}

public menu_handler(id, menu, item)
{
if (item == MENU_EXIT)
{
	menu_destroy(menu)
	return PLUGIN_HANDLED
}

new data[6], iName[64]
new access, callback
menu_item_getinfo(menu, item, access, data, 5, iName, 63, callback)

new key = str_to_num(data)

switch(key)
{
	case 1: 
	{
      		new secmenu = menu_create("\wPotions:", "potmenu_handler") 
      		menu_additem(secmenu, "\wHealth Potion", "1", 0) 
      		menu_additem(secmenu, "\wSpeed Potion", "2", 0) 
      		menu_additem(secmenu, "\wGravity Potion", "3", 0) 
      		menu_additem(secmenu, "\wImortality Potion", "4", 0) 

      		menu_setprop(secmenu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL) 
      		menu_display(id, secmenu, 0) 
      		return PLUGIN_HANDLED
	}

	case 2: 
	{
      		new secmenu = menu_create("\wSpecial Shop:", "spemenu_handler") 
      		menu_additem(secmenu, "\wRandom Gun", "1", 0) 
      		menu_additem(secmenu, "\wArmor", "2", 0) 
      		menu_additem(secmenu, "\wRandom Grenade", "3", 0) 

      		menu_setprop(secmenu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL) 
      		menu_display(id, secmenu, 0) 
      		return PLUGIN_HANDLED
	}
}
menu_destroy(menu)
return PLUGIN_HANDLED;
}

public potmenu_handler(id, potmenu, item) 
{ 
  if (item == MENU_EXIT) 
  { 
    menu_destroy(potmenu) 
    return PLUGIN_HANDLED 
  } 

  new data[6], iName[64] 
  new access, callback 
  menu_item_getinfo(potmenu, item, access, data, 5, iName, 63, callback) 
  new key = str_to_num(data) 
  switch(key) 
  { 
    case 1: 
{
		new Cost = get_pcvar_num(healthpotion);
		new Money = cs_get_user_money(id);

		if (Money < Cost)
		{
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "NO_MONEY", Cost);
			client_cmd( 0, "spk %s", gNoMoney);
			return PLUGIN_HANDLED;
		} 
		else 
		{

			set_user_health(id, get_user_health(id) + get_pcvar_num(hp));
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "HP", Cost);
      			client_cmd( 0, "spk %s", gPotionDrink);	

			Money -= Cost;

			cs_set_user_money(id, Money);
		}
}

    case 2: 
    { 
	{
		new Cost = get_pcvar_num(speedpotion);
		new Money = cs_get_user_money(id);

		if (Money < Cost)
		{
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "NO_MONEY", Cost);
			client_cmd( 0, "spk %s", gNoMoney);
			return PLUGIN_HANDLED
		} 
		else 
		{
			set_user_maxspeed(id, get_user_maxspeed(id) + get_pcvar_num(sp));
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "SP", Cost);
      			client_cmd( 0, "spk %s", gPotionDrink);

			Money -= Cost;

			cs_set_user_money(id, Money);

		}
	}
    } 
    case 3: 
{
		new Cost = get_pcvar_num(gravitypotion);
		new Money = cs_get_user_money(id);

		if (Money < Cost)
		{
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "NO_MONEY", Cost);
			client_cmd( 0, "spk %s", gNoMoney);
			return PLUGIN_HANDLED
		} 
		else 
		{
			set_user_gravity(id, get_user_gravity(id) + get_pcvar_num(gp));
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "GP", Cost);
      			client_cmd( 0, "spk %s", gPotionDrink);

			Money -= Cost;

			cs_set_user_money(id, Money);	

		}
}
case 4: 
{
		new Cost = get_pcvar_num(imortalitypotion);
		new Money = cs_get_user_money(id);

		if (Money < Cost)
		{
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "NO_MONEY", Cost);
			client_cmd( 0, "spk %s", gNoMoney);
			return PLUGIN_HANDLED
		} 
		else 
		{
     			set_hudmessage( 225, 225, 225, -1.0, 0.29, 1, 6.0, 12.0 );
     			show_hudmessage( 0, "Congratz! You are now imortal for 1 round!" );
			set_user_godmode(id, 1)
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "IP", Cost);
      			client_cmd( 0, "spk %s", gPotionDrink);

			Money -= Cost;

			cs_set_user_money(id, Money);	

		}
}
  } 
  menu_destroy(potmenu) 
  return PLUGIN_HANDLED 
} 

public spemenu_handler(id, spemenu, item) 
{ 
  if (item == MENU_EXIT) 
  { 
    menu_destroy(spemenu) 
    return PLUGIN_HANDLED 
  } 

  new data[6], iName[64] 
  new access, callback 
  menu_item_getinfo(spemenu, item, access, data, 5, iName, 63, callback) 
  new key = str_to_num(data) 
  switch(key) 
  { 
    case 1: 
{
		new Cost = get_pcvar_num(randomgun);
		new Money = cs_get_user_money(id);

		if (Money < Cost)
		{
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "NO_MONEY", Cost);
			client_cmd( 0, "spk %s", gNoMoney);
			return PLUGIN_HANDLED;
		} 
		else 
		{
    		strip_user_weapons(id)
    			give_item(id, Primary[random_num(0, sizeof Primary - 1)])
    			give_item(id, Secondary[random_num(0, sizeof Secondary - 1)])
    			give_item(id, "weapon_knife")
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "RANDOM_GUN", Cost);
      			client_cmd( 0, "spk %s", gSpecialBuy);	

			Money -= Cost;

			cs_set_user_money(id, Money);
		}
}

    case 2: 
    { 
	{
		new Cost = get_pcvar_num(armor);
		new Money = cs_get_user_money(id);

		if (Money < Cost)
		{
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "NO_MONEY", Cost);
			client_cmd( 0, "spk %s", gNoMoney);
			return PLUGIN_HANDLED
		} 
		else 
		{
			set_user_armor(id, 100)
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "ARMOR", Cost);
      			client_cmd( 0, "spk %s", gSpecialBuy);

			Money -= Cost;

			cs_set_user_money(id, Money);

		}
	}
    } 
    case 3: 
{
		new Cost = get_pcvar_num(randomgrenade);
		new Money = cs_get_user_money(id);

		if (Money < Cost)
		{
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "NO_MONEY", Cost);
			client_cmd( 0, "spk %s", gNoMoney);
			return PLUGIN_HANDLED
		} 
		else 
		{
    			give_item(id, Grenades[random_num(0, sizeof Grenades - 1)])
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "RANDOM_GRENADE", Cost);
      			client_cmd( 0, "spk %s", gSpecialBuy);
			Money -= Cost;

			cs_set_user_money(id, Money);	

		}
}
  } 
  menu_destroy(spemenu) 
  return PLUGIN_HANDLED 
} 


Pilnas Kodas:

#include 
#include 
#include 
#include 

#define PLUGIN "Pavadinimas"
#define VERSION "Versija"
#define AUTHOR "Autorius"

new const gSpecialBuy[] = "Shop/Buy.wav"
new const gPotionDrink[] = "Shop/PotionDrink.wav"
new const gNoMoney[] = "Shop/NoMoney.wav"


//Guns
new const Grenades[][] = {
"weapon_hegrenade",
"weapon_flashbang",
"weapon_smokegrenade"
};

new const Primary[][] = {
"weapon_ak47",
"weapon_m4a1",
"weapon_m3",
"weapon_xm1014",
"weapon_mac10"
};

new const Secondary[][] = {
"weapon_deagle",
"weapon_usp",
"weapon_glock18",
"weapon_elite"
};


//Potion Shop
new healthpotion
new speedpotion
new gravitypotion
new imortalitypotion

//Special Shop
new randomgun
new armor
new randomgrenade 

//Other stuff
new hp
new sp
new gp

public plugin_init()
{
 	register_plugin( PLUGIN, VERSION, AUTHOR );

     register_logevent( "round_start", 2, "1=Round_Start" );

 	register_clcmd("say /shop", "Shop")
 	register_clcmd("say_team /shop", "Shop")

//Other stuff
hp = register_cvar("amx_potion_health", "100");
sp = register_cvar("amx_potion_speed", "100");
gp = register_cvar("amx_potion_gravity", "0.6");

//Potion Cost
 	healthpotion = register_cvar("price_hp", "4000")
 	speedpotion = register_cvar("price_sp", "4000")
 	gravitypotion = register_cvar("price_gp", "4000")
imortalitypotion = register_cvar("price_ip", "16000")

//Special Shop Cost
randomgun = register_cvar("price_gun", "16000")
armor = register_cvar("price_armor", "4000")
randomgrenade = register_cvar("price_grenade", "5000")

//Dictionary
 	register_dictionary("shop.txt");
}

public plugin_precache()
{	
precache_sound(gPotionDrink)
precache_sound(gSpecialBuy)
precache_sound(gNoMoney)
}

public Shop(id)
{
new menu = menu_create("\yShop!", "menu_handler")

menu_additem(menu, "Potions Shop", "1", 0)
menu_additem(menu, "Special Shop", "2", 0)

menu_setprop(menu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL)
menu_display(id, menu, 0)
}

public menu_handler(id, menu, item)
{
if (item == MENU_EXIT)
{
	menu_destroy(menu)
	return PLUGIN_HANDLED
}

new data[6], iName[64]
new access, callback
menu_item_getinfo(menu, item, access, data, 5, iName, 63, callback)

new key = str_to_num(data)

switch(key)
{
	case 1: 
	{
      		new secmenu = menu_create("\wPotions:", "potmenu_handler") 
      		menu_additem(secmenu, "\wHealth Potion", "1", 0) 
      		menu_additem(secmenu, "\wSpeed Potion", "2", 0) 
      		menu_additem(secmenu, "\wGravity Potion", "3", 0) 
      		menu_additem(secmenu, "\wImortality Potion", "4", 0) 

      		menu_setprop(secmenu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL) 
      		menu_display(id, secmenu, 0) 
      		return PLUGIN_HANDLED
	}

	case 2: 
	{
      		new secmenu = menu_create("\wSpecial Shop:", "spemenu_handler") 
      		menu_additem(secmenu, "\wRandom Gun", "1", 0) 
      		menu_additem(secmenu, "\wArmor", "2", 0) 
      		menu_additem(secmenu, "\wRandom Grenade", "3", 0) 

      		menu_setprop(secmenu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL) 
      		menu_display(id, secmenu, 0) 
      		return PLUGIN_HANDLED
	}
}
menu_destroy(menu)
return PLUGIN_HANDLED;
}

public potmenu_handler(id, potmenu, item) 
{ 
  if (item == MENU_EXIT) 
  { 
    menu_destroy(potmenu) 
    return PLUGIN_HANDLED 
  } 

  new data[6], iName[64] 
  new access, callback 
  menu_item_getinfo(potmenu, item, access, data, 5, iName, 63, callback) 
  new key = str_to_num(data) 
  switch(key) 
  { 
    case 1: 
{
		new Cost = get_pcvar_num(healthpotion);
		new Money = cs_get_user_money(id);

		if (Money < Cost)
		{
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "NO_MONEY", Cost);
			client_cmd( 0, "spk %s", gNoMoney);
			return PLUGIN_HANDLED;
		} 
		else 
		{

			set_user_health(id, get_user_health(id) + get_pcvar_num(hp));
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "HP", Cost);
      			client_cmd( 0, "spk %s", gPotionDrink);	

			Money -= Cost;

			cs_set_user_money(id, Money);
		}
}

    case 2: 
    { 
	{
		new Cost = get_pcvar_num(speedpotion);
		new Money = cs_get_user_money(id);

		if (Money < Cost)
		{
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "NO_MONEY", Cost);
			client_cmd( 0, "spk %s", gNoMoney);
			return PLUGIN_HANDLED
		} 
		else 
		{
			set_user_maxspeed(id, get_user_maxspeed(id) + get_pcvar_num(sp));
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "SP", Cost);
      			client_cmd( 0, "spk %s", gPotionDrink);

			Money -= Cost;

			cs_set_user_money(id, Money);

		}
	}
    } 
    case 3: 
{
		new Cost = get_pcvar_num(gravitypotion);
		new Money = cs_get_user_money(id);

		if (Money < Cost)
		{
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "NO_MONEY", Cost);
			client_cmd( 0, "spk %s", gNoMoney);
			return PLUGIN_HANDLED
		} 
		else 
		{
			set_user_gravity(id, get_user_gravity(id) + get_pcvar_num(gp));
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "GP", Cost);
      			client_cmd( 0, "spk %s", gPotionDrink);

			Money -= Cost;

			cs_set_user_money(id, Money);	

		}
}
case 4: 
{
		new Cost = get_pcvar_num(imortalitypotion);
		new Money = cs_get_user_money(id);

		if (Money < Cost)
		{
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "NO_MONEY", Cost);
			client_cmd( 0, "spk %s", gNoMoney);
			return PLUGIN_HANDLED
		} 
		else 
		{
     			set_hudmessage( 225, 225, 225, -1.0, 0.29, 1, 6.0, 12.0 );
     			show_hudmessage( 0, "Congratz! You are now imortal for 1 round!" );
			set_user_godmode(id, 1)
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "IP", Cost);
      			client_cmd( 0, "spk %s", gPotionDrink);

			Money -= Cost;

			cs_set_user_money(id, Money);	

		}
}
  } 
  menu_destroy(potmenu) 
  return PLUGIN_HANDLED 
} 

public spemenu_handler(id, spemenu, item) 
{ 
  if (item == MENU_EXIT) 
  { 
    menu_destroy(spemenu) 
    return PLUGIN_HANDLED 
  } 

  new data[6], iName[64] 
  new access, callback 
  menu_item_getinfo(spemenu, item, access, data, 5, iName, 63, callback) 
  new key = str_to_num(data) 
  switch(key) 
  { 
    case 1: 
{
		new Cost = get_pcvar_num(randomgun);
		new Money = cs_get_user_money(id);

		if (Money < Cost)
		{
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "NO_MONEY", Cost);
			client_cmd( 0, "spk %s", gNoMoney);
			return PLUGIN_HANDLED;
		} 
		else 
		{
    		strip_user_weapons(id)
    			give_item(id, Primary[random_num(0, sizeof Primary - 1)])
    			give_item(id, Secondary[random_num(0, sizeof Secondary - 1)])
    			give_item(id, "weapon_knife")
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "RANDOM_GUN", Cost);
      			client_cmd( 0, "spk %s", gSpecialBuy);	

			Money -= Cost;

			cs_set_user_money(id, Money);
		}
}

    case 2: 
    { 
	{
		new Cost = get_pcvar_num(armor);
		new Money = cs_get_user_money(id);

		if (Money < Cost)
		{
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "NO_MONEY", Cost);
			client_cmd( 0, "spk %s", gNoMoney);
			return PLUGIN_HANDLED
		} 
		else 
		{
			set_user_armor(id, 100)
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "ARMOR", Cost);
      			client_cmd( 0, "spk %s", gSpecialBuy);

			Money -= Cost;

			cs_set_user_money(id, Money);

		}
	}
    } 
    case 3: 
{
		new Cost = get_pcvar_num(randomgrenade);
		new Money = cs_get_user_money(id);

		if (Money < Cost)
		{
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "NO_MONEY", Cost);
			client_cmd( 0, "spk %s", gNoMoney);
			return PLUGIN_HANDLED
		} 
		else 
		{
    			give_item(id, Grenades[random_num(0, sizeof Grenades - 1)])
			client_print(id, print_chat, "%L", LANG_PLAYER, "RANDOM_GRENADE", Cost);
      			client_cmd( 0, "spk %s", gSpecialBuy);
			Money -= Cost;

			cs_set_user_money(id, Money);	

		}
}
  } 
  menu_destroy(spemenu) 
  return PLUGIN_HANDLED 
} 


Dalintis šį pranešimą


Nuoroda iki šio pranešimo
Dalintis per kitą puslapį

Prisijungti prie diskusijos

Palikti atsakymą galite iš karto, o užsiregistruoti vėliau. Jeigu jau turite paskyrą mūsų forume, Prisijunkite.

Svečias
Atsakyti šioje temoje...

×   Įklijuotas tekstas turi teksto formatavimą.   Pašalinti teksto formatavimą

  Galimi tik 75 veidukai.

×   Nuoroda buvo automatiškai įterpta.   Įterpti nuorodą paprastai

×   Jūsų ankstesnis pranešimas buvo atkurtas.   Išvalyti redaktorių

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Šiame puslapyje naršo:   0 nariai

  Nėra registruotų narių peržiūrinčių šį forumą.

 • eneba
 • eneba
 • eneba • SuperGames programele
 • SuperGames programele