Peršokti į turinį
  • ┼ŻAIDIMAI
  • , ┼ŻAIDIMAI
  • ┼ŻAIDIMAI

Super admin komandos


asd

┼ái tema yra neaktyvi. Paskutinis prane┼íimas ┼íioje temoje buvo prie┼í 3993 dienas (-┼│). Patariame sukurti nauj─ů tem─ů, o ne ra┼íyti nauj─ů prane┼íim─ů.

U┼ż neaktyvi┼│ tem┼│ prik─Ślim─ů galite sulaukti ─»sp─Śjimo ir prane┼íimo pa┼íalinimo!

Recommended Posts

Kadangi mamapciau sukurti skirtixp srcipta su zcmd pagavlojau sukursiu be zcmd ir dar idesiu papilodmu komandu Taigi pradedam. :

cia mano pirmoji pamoka.Cia bus kelios superadmin komandos /duotixp

/nuimtixp /kickall /nuimtivip /unban /skirtidyriku /skirtivip /skirtiadmin ir /nuimtiadmin. Pradekim!

Dabar bus /skirtivip

Kodas:

if(!strcmp(cmdtext, "/skirtivip", true,10))

{

if(playerDB[playerid][superadmin]!= true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}

new tname[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Skirti vipu: /skirtivupu [dalis nicko]"); return 1;}

new tid = GetPlayeridMid(tname);

if(tid==INVALID_PLAYER_ID)

{

SendClientMessage(playerid,RED,"* Tokio zaidejo nera.");

return 1;

}

GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));

new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

playerDB[tid][vip] = true;

format(mess,sizeof(mess),"* Sveikiname , nuo siol jus esate Vip Narys.");

SavePlayerData(tid, false);

SendClientMessage(tid,RED,mess);

format(mess,sizeof(mess),"* Paskyrete %s vipu.",tname);

SendClientMessage(playerid,RED,mess);

return 1;

}

/nuimtivip

Kodas:

}

if(!strcmp(cmdtext, "/nuimtivip", true,12))

{

if(playerDB[playerid][admin] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}

new tname[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Nuimt admina: /nuimtiadmin [dalis nicko]"); return 1;}

new tid = GetPlayeridMid(tname);

if(tid==INVALID_PLAYER_ID)

{

SendClientMessage(playerid,RED,"* Tokio zaidejo nera.");

return 1;

}

GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));

new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

playerDB[tid][vip] = false;

SavePlayerData(tid, false);

format(mess,sizeof(mess),"* Jus netinkate buti adminu.");

SendClientMessage(tid,GREEN,mess);

if(playerDB[tid][vedelogin]){SavePlayerData(tid,false);}

format(mess,sizeof(mess),"* nuimete %s admina.",tname);

SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);

return 1;

/duotixp

Kodas:

if(!strcmp(cmdtext, "/duotixp", true,6))

{

new tname[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti xp: /duotixp [dalis nicko] [kiek]"); return 1;}

new tid = GetPlayeridMid(tname);

GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));

new string[256];

string = GetArgument(2, cmdtext, 0);

if(!IsNumeric(string)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti xp: /duoti [dalis nicko] [kiek (turi but skaicius)]"); return 1;}

new xps = StringToInt(string);

if(xps == 0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Duoti xp: /duoti [dalis nicko] [kiek]"); return 1;}

new Float:Coo[3];

GetPlayerPos(tid,Coo[0],Coo[1],Coo[2]);

if(!PlayerToPoint(30, playerid, Coo[0],Coo[1],Coo[2])){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Jis ( Ji ) per toli!"); return 1;}

new prideti = GetPlayerScore(playerid+500);

SetPlayerScore(tid,prideti);

new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

format(mess,sizeof(mess),"***[%s >> %i XP Gavote %i XP is %s",name,xps,xps,name);

SendClientMessage(tid,COLOR,mess);

format(mess,sizeof(mess),"***[%i XP >> %s] Pridejote %i XP %s",xps,tname,xps,tname);

SendClientMessage(playerid,COLOR,mess);

return 1;

}

/nuimtixp

Kodas:

}

if(!strcmp(cmdtext, "/nuimtixp", true,8))

{

if(playerDB[playerid][admin] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}

new tname[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti zaidejuai XP: /nuimtixp [dalis_nicko] [kiek]"); return 1;}

new tid = GetPlayeridMid(tname);

GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));

new tstring[256];

tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);

if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti zaidejuai XP: /nuimtixp [dalis_nicko] [kiek (turi but skaicius)]"); return 1;}

new xpas = StringToInt(tstring);

if(xpas == 0){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Nuimti zaidejuai XP: /[email protected]@p [dalis_nicko] [kiek]"); return 1;}

new Float:Coo[3];

GetPlayerPos(tid,Coo[0],Coo[1],Coo[2]);

if(!PlayerToPoint(30, playerid, Coo[0],Coo[1],Coo[2])){SendClientMessage(playerid, COLOR, "* Jis ( Ji ) per toli!"); return 1;}

new prideti = GetPlayerScore(tid);

new prideti2 = SetPlayerScore(tid,xpas);

SetPlayerScore(tid,(tid,prideti-prideti2-xpas-1));

new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

format(mess,sizeof(mess),"***[%s >> %i XP] Nuime %i XP is %s",name,xpas,xpas,name);

SendClientMessage(tid,RED,mess);

format(mess,sizeof(mess),"***[%i XP >> %s] Nuimete %i XP %s",xpas,tname,xpas,tname);

SendClientMessage(playerid,RED,mess);

return 1;

}

/skirtiadmin

Kodas:

}

if(!strcmp(cmdtext, "/skirtiadmin", true,10))

{

if(playerDB[playerid][admin] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}

new tname[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Skirti adminu: /skirtiadmin [dalis nicko]"); return 1;}

new tid = GetPlayeridMid(tname);

if(tid==INVALID_PLAYER_ID)

{

SendClientMessage(playerid,RED,"* Tokio zaidejo nera.");

return 1;

}

GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));

new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

playerDB[tid][admin] = true;

format(mess,sizeof(mess),"* Sveikiname, jus Administracijos Narys.");

SavePlayerData(tid, false);

SendClientMessage(tid,RED,mess);

format(mess,sizeof(mess),"* Paskyrete %s Adminu.",tname);

SendClientMessage(playerid,RED,mess);

return 1;

}

/nuimtiadmin

Kodas:

}

if(!strcmp(cmdtext, "/nuimtiadmin", true,12))

{

if(playerDB[playerid][admin] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}

new tname[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Nuimt admina: /nuimtiadmin [dalis nicko]"); return 1;}

new tid = GetPlayeridMid(tname);

if(tid==INVALID_PLAYER_ID)

{

SendClientMessage(playerid,RED,"* Tokio zaidejo nera.");

return 1;

}

GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));

new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

playerDB[tid][admin] = false;

SavePlayerData(tid, false);

format(mess,sizeof(mess),"* Jums buvo nuimtos Admin teises, uz taisykliu nesilaikima.");

SendClientMessage(tid,GREEN,mess);

if(playerDB[tid][vedelogin]){SavePlayerData(tid,false);}

format(mess,sizeof(mess),"* nuimete %s admina.",tname);

SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);

return 1;

}

/kickall

Kodas:

}

if(!strcmp(cmdtext, "/kickall", true,5))

if(playerDB[playerid][admin])

{

for ( new pid; pid < MAX_PLAYERS; pid ++ )

{

if ( IsPlayerConnected ( pid ) )

Kick ( pid );

}

return 1;

}

/skirtimeru

Kodas:

if(!strcmp(cmdtext, "/skirtimeru", true,10))

{

if(playerDB[playerid][admin] != true){SendClientMessage(playerid, RED, "* Tokios komandos nera!"); return 1;}

new tname[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Skirti meru: /skirtimeru [dalis nicko]"); return 1;}

new tid = GetPlayeridMid(tname);

if(tid==INVALID_PLAYER_ID)

{

SendClientMessage(playerid,RED,"* Tokio zaidejo nera.");

return 1;

}

GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));

new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

playerDB[tid][prezidentas] = true;

format(mess,sizeof(mess),"* Sveikiname, jus paskirtas atlikti Mer'o pareigas.");

SavePlayerData(tid, false);

SendClientMessage(tid,RED,mess);

format(mess,sizeof(mess),"* Paskyrete %s Metu.",tname);

SendClientMessage(playerid,RED,mess);

return 1;

}

/unban

Kodas:

if(!strcmp(cmdtext, "/unban", true,6))

{

if(cmdtext[6]==0)

{

SendClientMessage(playerid, ORANGE, "* Atblokuoti zaideja: /unban [Vardas_Pavarde]");

SendClientMessage(playerid, ORANGE, "* ** Butina irasyti pilna varda!");

return 1;

}

new msg[256],vardas[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(playerid,vardas,MAX_PLAYER_NAME);

new tid = GetPlayeridMid(vardas);

GetPlayerName(tid, vardas, sizeof(vardas));

GetPlayerName(playerid, vardas, sizeof(vardas));

format(msg,sizeof(msg),"%s unban %s",vardas,tid);

SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, msg);

format(msg,sizeof(msg),"%s unban %s",vardas,tid);

SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, msg);

SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Atblokuotas");

SendRconCommand("reloadbans");

GetPlayerName(tid, vardas, sizeof(vardas));

GetPlayerName(playerid, vardas, sizeof(vardas));

return 1;

}

/skirtidyrik

Kodas:

if(!strcmp(cmdtext, "/skirtidyrik", true,13))

{

new tname[MAX_PLAYER_NAME];

strmid(tname,GetArgument(1, cmdtext, 0),0,MAX_PLAYER_NAME);

if(!strcmp(tname,"0",true)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Skirti dyriku: /skirtidyriku [dalis nicko] [iD]"); return 1;}

new tid = GetPlayeridMid(tname);

if(tid==INVALID_PLAYER_ID)

{

SendClientMessage(playerid,RED,"* Tokio zaidejo nera.");

return 1;

}

GetPlayerName(tid,tname,sizeof(tname));

new tstring[256];

tstring = GetArgument(2, cmdtext, 0);

if(!IsNumeric(tstring)){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Skirti Direktorium: /skirtidyriku [dalis nicko] [iD (turi but skaicius)]"); return 1;}

new moneys = StringToInt(tstring);

if(moneys == 0){SendClientMessage(playerid, BLUE, "* Nuemete Jam Dyrika"); SendClientMessage(tid, BLUE, "SuperAdmin'o isakymu jus nebe direktorius!"); playerDB[tid][plead]=0; SavePlayerData(tid, false); return 1;}

new mess[256],name[MAX_PLAYER_NAME],post[128];

GetPlayerName(playerid,name,sizeof(name));

if(moneys ==1) format(post, 128, "Policijos Nuovados");

else if(moneys ==2) format(post, 128, "Lietuvos Centrines Ligonines");

else if(moneys ==4) format(post, 128, "Lietuvos Vairavimo mokyklos");

else if(moneys ==5) format(post, 128, "UAB TOLIMAS KELELIS");

else if(moneys ==6) format(post, 128, "Tulpiniu gaujos vadu.");

else if(moneys ==7) format(post, 128, "Baikeriu");

else if(moneys ==11) format(post, 128, "Tuninginiu");

else if(moneys ==12) format(post, 128, "Rusu Mafijos");

else if(moneys ==17) format(post, 128, "Vilniau Grove Streat");

else if(moneys ==18) format(post, 128, "Klaipedos Klubas");

else if(moneys ==19) format(post, 128, "Skelbeju");

else if(moneys ==14) format(post, 128, "Motomanu");

else if(moneys ==15) format(post, 128, "Samdomu Zudiku");

else if(moneys ==13) format(post, 128, "Mechaniku");

else if(moneys ==40) format(post, 128, "Armijos");

else if(moneys ==42) format(post, 128, "Da Nang Boyz");

else if(moneys ==44) format(post, 128, "Dylerio");

else if(moneys ==48) format(post, 128, "Radijos FM");

else if(moneys ==50) format(post, 128, "Apsaugos");

else if(moneys ==54) format(post, 128, "Extremalu");

else if(moneys ==55) format(post, 128, "Telsiu gauja");

playerDB[tid][plead] = moneys;

format(mess,sizeof(mess),"* Sveikiname, jus paskirtas naujuoju %s Direktoriumi.",post);

SendClientMessage(tid,GREEN,mess);

if(playerDB[tid][vedelogin]){SavePlayerData(tid,false);}

format(mess,sizeof(mess),"* Paskyrete %s Naujuoju %s Direktorium.",tname,post);

SendClientMessage(playerid,BLUE,mess);

return 1;

}

Nuoroda ─» komentar─ů
Dalintis per kit─ů puslap─»

┼ái tema yra neaktyvi. Paskutinis prane┼íimas ┼íioje temoje buvo prie┼í 3993 dienas (-┼│). Patariame sukurti nauj─ů tem─ů, o ne ra┼íyti nauj─ů prane┼íim─ů.

U┼ż neaktyvi┼│ tem┼│ prik─Ślim─ů galite sulaukti ─»sp─Śjimo ir prane┼íimo pa┼íalinimo!

Sve─Źias
┼ái tema yra u┼żrakinta.
  • ┼áiame puslapyje nar┼ío:   0 nariai

    • N─Śra registruot┼│ nari┼│ per┼żi┼źrin─Źi┼│ ┼í─» forum─ů.

├Ś
├Ś
  • Sukurti nauj─ů...