Peršokti į turinį

Kaip baninu ar kickinu mane pati ismeta


Recommended Posts


COMMAND:ban(playerid, params[])
{
    if(PI[playerid][AdminLevel] < LEVEL_SECOND) return 0;
    
    if(PI[playerid][aispejimai] >= 2) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Turi 2 admin įspėjimus, todėl šios komandos naudoti negali!");

    if(PI[playerid][AdminLevel] > LEVEL_VIP)
    {
        if(!PI[playerid][AOD]) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Administravimo komandas galima naudoti tik dirbant (Admin On Duty)!");
    }

    if(PI[playerid][baninopaprastai] > gettime()) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Dar nepraėjo 10 minučių nuo praeito užblokavimo!");

    new giveplayerid, Reason[128], String[216];

    if(sscanf(params, "us[216]", giveplayerid, Reason)) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• {FFAF00}/ban <vardas_pavardė/id> <priežastis>");

    if(giveplayerid == INVALID_PLAYER_ID) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Tokio žaidėjo nėra!");

    if(giveplayerid == playerid) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Ant savęs šio veiksmo atlikti negalite!");

    switch(PI[playerid][AdminLevel])
    {
        case LEVEL_THIRD:
        {
            if(PI[giveplayerid][AdminLevel] >= LEVEL_THIRD) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Aukštesnio ir tokio pačio rango administratorių užblokuoti negalite!");

            format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {FFAF00}%s {ffffff}užblokavo žaidėją {FFAF00}%s{ffffff}!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
        }

        case LEVEL_OWNER:
        {
            format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Savininkas {FFAF00}%s {ffffff}užblokavo žaidėją {FFAF00}%s{ffffff}!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
        }
    }
    format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {FFAF00}%s {ffffff}užblokavo žaidėją {FFAF00}%s{ffffff}!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
    SendClientMessageToAll(-1, String);

    format(String, sizeof(String), "{ffffff}• [ADMIN] {ffffff}Priežastis: {FFAF00}%s", Reason);
    SendClientMessageToAll(-1, String);

    BanPlayer(playerid, giveplayerid, Reason);

    if(PI[playerid][AdminLevel] <= LEVEL_THIRD)
    {
        PI[playerid][baninopaprastai] = gettime() + 300;
    }

    return 1;
}

 

 

Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

COMMAND:kick(playerid, params[])
{
    if(PI[playerid][AdminLevel] < LEVEL_FIRST) return 0;
    
    if(PI[playerid][aispejimai] >= 2) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Turi 2 admin įspėjimus, todėl šios komandos naudoti negali!");

    new giveplayerid, String[216], Reason[128];

    if(PI[playerid][AdminLevel] > LEVEL_VIP)
    {
        if(!PI[playerid][AOD]) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Administravimo komandas galima naudoti tik dirbant (Admin On Duty)!");
    }

    if(sscanf(params, "us[128]", giveplayerid, Reason)) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• {FFAF00}/kick <vardas_pavardė/id> <priežastis>");

    if(giveplayerid == INVALID_PLAYER_ID) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Tokio žaidėjo nėra!");

    if(giveplayerid == playerid) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Ant savęs šio veiksmo atlikti negalite!");

    switch(PI[playerid][AdminLevel])
    {
        case LEVEL_FIRST:
        {
            if(PI[giveplayerid][AdminLevel] >= LEVEL_FIRST) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Aukštesnio ir tokio pačio rango administratorių nei jus išmesti iš serverio negalite!");

            format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {00ff00}%s {ffffff}išmėtė žaidėją {666600}%s {ffffff}iš serverio!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
        }

        case LEVEL_SECOND:
        {
            if(PI[giveplayerid][AdminLevel] >= LEVEL_SECOND) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Aukštesnio ir tokio pačio rango administratorių nei jus išmesti iš serverio negalite!");

            format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {00ff00}%s {ffffff}išmėtė žaidėją {666600}%s {ffffff}iš serverio!!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
        }

        case LEVEL_THIRD:
        {
            if(PI[giveplayerid][AdminLevel] >= LEVEL_THIRD) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Aukštesnio ir tokio pačio rango administratorių nei jus išmesti iš serverio negalite!");

            format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {00ff00}%s {ffffff}išmėtė žaidėją {666600}%s {ffffff}iš serverio!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
        }

        case LEVEL_OWNER: format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Savininkas %s {ffffff}išmėtė žaidėją {666600}%s {ffffff}iš serverio!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
    }
    format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {00ff00}%s {ffffff}išmėtė žaidėją {666600}%s {ffffff}iš serverio!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
    SendClientMessageToAll(-1, String);

    format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Priežastis: {ffff00}%s", Reason);
    SendClientMessageToAll(-1, String);

    Kick(playerid);

    return 1;
}

 

Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

Žinau kokį gamemoda net naudoji tai naudotk taip 

 

COMMAND:ban(playerid, params[])
{
  if(PI[playerid][AdminLevel] < LEVEL_SECOND) return 0;

  if(PI[playerid][aispejimai] >= 2) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Turi 2 admin ispejimus, todel šios komandos naudoti negali!");

  if(PI[playerid][AdminLevel] > LEVEL_VIP)
  {
    if(!PI[playerid][AOD]) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Administravimo komandas galima naudoti tik dirbant (Admin On Duty)!");
  }

  if(PI[playerid][baninopaprastai] > gettime()) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Dar nepraejo 10 minuciu nuo praeito užblokavimo!");

  new giveplayerid, Reason[128], String[216];

  if(sscanf(params, "us[216]", giveplayerid, Reason)) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• {FFAF00}/ban <vardas_pavarde/id> <priežastis>");

  if(giveplayerid == INVALID_PLAYER_ID) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Tokio žaidejo nera!");

  if(giveplayerid == playerid) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Ant saves šio veiksmo atlikti negalite!");

  switch(PI[playerid][AdminLevel])
  {
    case LEVEL_THIRD:
    {
      if(PI[giveplayerid][AdminLevel] >= LEVEL_THIRD) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Aukštesnio ir tokio pacio rango administratoriu užblokuoti negalite!");

      format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {FFAF00}%s {ffffff}užblokavo žaideja {FFAF00}%s{ffffff}!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
    }

    case LEVEL_OWNER:
    {
      format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Savininkas {FFAF00}%s {ffffff}užblokavo žaideja {FFAF00}%s{ffffff}!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
    }
  }
  format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {FFAF00}%s {ffffff}užblokavo žaideja {FFAF00}%s{ffffff}!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
  SendClientMessageToAll(-1, String);

  format(String, sizeof(String), "{ffffff}• [ADMIN] {ffffff}Priežastis: {FFAF00}%s", Reason);
  SendClientMessageToAll(-1, String);


  if(PI[playerid][AdminLevel] <= LEVEL_THIRD)
  {
    PI[playerid][baninopaprastai] = gettime() + 300;
  }

  return 1;
}

 

Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

1 minute prieš, mariusqw parašė:

 BanPlayer(playerid, giveplayerid, Reason);

 

Parodyk šitą funkciją.

stock BanPlayer(playerid, giveplayerid, reason[])
{
    new Query[300];

    if(playerid == -1)
    {
        format(Query, sizeof(Query), "INSERT INTO `bannedplayers` (`Admin`, `User`, `IP`, `BanReason`, `Time`) VALUES ('ANTI CHEAT', '%s', '%s', '%s', '%s')", GetPlayerNameEx(giveplayerid), GetPlayerIpEx(giveplayerid), reason, GautiData());
    }
    else
    {
        format(Query, sizeof(Query), "INSERT INTO `bannedplayers` (`Admin`, `User`, `IP`, `BanReason`, `Time`) VALUES ('%s', '%s', '%s', '%s', '%s')", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid), GetPlayerIpEx(giveplayerid), reason, GautiData());
    }

    mysql_query(Query);

    return Kick(playerid);

1 minute prieš, Mistak_Quipu parašė:

Žinau kokį gamemoda net naudoji tai naudotk taip 

 

COMMAND:ban(playerid, params[])
{
  if(PI[playerid][AdminLevel] < LEVEL_SECOND) return 0;

  if(PI[playerid][aispejimai] >= 2) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Turi 2 admin ispejimus, todel šios komandos naudoti negali!");

  if(PI[playerid][AdminLevel] > LEVEL_VIP)
  {
    if(!PI[playerid][AOD]) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Administravimo komandas galima naudoti tik dirbant (Admin On Duty)!");
  }

  if(PI[playerid][baninopaprastai] > gettime()) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Dar nepraejo 10 minuciu nuo praeito užblokavimo!");

  new giveplayerid, Reason[128], String[216];

  if(sscanf(params, "us[216]", giveplayerid, Reason)) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• {FFAF00}/ban <vardas_pavarde/id> <priežastis>");

  if(giveplayerid == INVALID_PLAYER_ID) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Tokio žaidejo nera!");

  if(giveplayerid == playerid) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Ant saves šio veiksmo atlikti negalite!");

  switch(PI[playerid][AdminLevel])
  {
    case LEVEL_THIRD:
    {
      if(PI[giveplayerid][AdminLevel] >= LEVEL_THIRD) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Aukštesnio ir tokio pacio rango administratoriu užblokuoti negalite!");

      format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {FFAF00}%s {ffffff}užblokavo žaideja {FFAF00}%s{ffffff}!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
    }

    case LEVEL_OWNER:
    {
      format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Savininkas {FFAF00}%s {ffffff}užblokavo žaideja {FFAF00}%s{ffffff}!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
    }
  }
  format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {FFAF00}%s {ffffff}užblokavo žaideja {FFAF00}%s{ffffff}!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
  SendClientMessageToAll(-1, String);

  format(String, sizeof(String), "{ffffff}• [ADMIN] {ffffff}Priežastis: {FFAF00}%s", Reason);
  SendClientMessageToAll(-1, String);


  if(PI[playerid][AdminLevel] <= LEVEL_THIRD)
  {
    PI[playerid][baninopaprastai] = gettime() + 300;
  }

  return 1;
}

 

o kick galima gauti?

 

Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

Dabar, Mistak_Quipu parašė:

Žinau kokį gamemoda net naudoji tai naudotk taip 

 

COMMAND:ban(playerid, params[])
{
  if(PI[playerid][AdminLevel] < LEVEL_SECOND) return 0;

  if(PI[playerid][aispejimai] >= 2) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Turi 2 admin ispejimus, todel šios komandos naudoti negali!");

  if(PI[playerid][AdminLevel] > LEVEL_VIP)
  {
    if(!PI[playerid][AOD]) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Administravimo komandas galima naudoti tik dirbant (Admin On Duty)!");
  }

  if(PI[playerid][baninopaprastai] > gettime()) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Dar nepraejo 10 minuciu nuo praeito užblokavimo!");

  new giveplayerid, Reason[128], String[216];

  if(sscanf(params, "us[216]", giveplayerid, Reason)) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• {FFAF00}/ban <vardas_pavarde/id> <priežastis>");

  if(giveplayerid == INVALID_PLAYER_ID) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Tokio žaidejo nera!");

  if(giveplayerid == playerid) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Ant saves šio veiksmo atlikti negalite!");

  switch(PI[playerid][AdminLevel])
  {
    case LEVEL_THIRD:
    {
      if(PI[giveplayerid][AdminLevel] >= LEVEL_THIRD) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Aukštesnio ir tokio pacio rango administratoriu užblokuoti negalite!");

      format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {FFAF00}%s {ffffff}užblokavo žaideja {FFAF00}%s{ffffff}!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
    }

    case LEVEL_OWNER:
    {
      format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Savininkas {FFAF00}%s {ffffff}užblokavo žaideja {FFAF00}%s{ffffff}!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
    }
  }
  format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {FFAF00}%s {ffffff}užblokavo žaideja {FFAF00}%s{ffffff}!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
  SendClientMessageToAll(-1, String);

  format(String, sizeof(String), "{ffffff}• [ADMIN] {ffffff}Priežastis: {FFAF00}%s", Reason);
  SendClientMessageToAll(-1, String);


  if(PI[playerid][AdminLevel] <= LEVEL_THIRD)
  {
    PI[playerid][baninopaprastai] = gettime() + 300;
  }

  return 1;
}

 

ir ką šitas padarys? o gi tik tekstus išsiųs :D

Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

COMMAND:kick(playerid, params[])
{
	if(PI[playerid][AdminLevel] < LEVEL_FIRST) return 0;

	if(PI[playerid][aispejimai] >= 2) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Turi 2 admin áspëjimus, todël ðios komandos naudoti negali!");

	new giveplayerid, String[216], Reason[128];	if(sscanf(params, "us[128]", giveplayerid, Reason)) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• {4286f4}/kick <vardas_pavardë/id> <prieþastis>");

	if(giveplayerid == INVALID_PLAYER_ID) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Tokio þaidëjo nëra!");

	if(giveplayerid == playerid) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Ant savæs ðio veiksmo atlikti negalite!");

	switch(PI[playerid][AdminLevel])
	{
		case LEVEL_FIRST:
		{
			if(PI[giveplayerid][AdminLevel] >= LEVEL_FIRST) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Aukðtesnio ir tokio paèio rango administratoriø nei jus iðmesti ið serverio negalite!");

			format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {00ff00}%s {ffffff}iðmëtë þaidëjà {666600}%s {ffffff}ið serverio!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
		}

		case LEVEL_SECOND:
		{
			if(PI[giveplayerid][AdminLevel] >= LEVEL_SECOND) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Aukðtesnio ir tokio paèio rango administratoriø nei jus iðmesti ið serverio negalite!");

			format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {00ff00}%s {ffffff}iðmëtë þaidëjà {666600}%s {ffffff}ið serverio!!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
		}

		case LEVEL_THIRD:
		{
			if(PI[giveplayerid][AdminLevel] >= LEVEL_THIRD) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Aukðtesnio ir tokio paèio rango administratoriø nei jus iðmesti ið serverio negalite!");

			format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {00ff00}%s {ffffff}iðmëtë þaidëjà {666600}%s {ffffff}ið serverio!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
		}

		case LEVEL_OWNER: format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Savininkas %s {ffffff}iðmëtë þaidëjà {666600}%s {ffffff}ið serverio!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
	}
  format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {00ff00}%s {ffffff}iðmëtë þaidëjà {666600}%s {ffffff}ið serverio!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
	SendClientMessageToAll(-1, String);

	format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Prieþastis: {ffff00}%s", Reason);
	SendClientMessageToAll(-1, String);	return 1;
}

Turi veikti puikiai nes pas mane veikia viskas gerai.

1 minute prieš, mariusqw parašė:

ir ką šitas padarys? o gi tik tekstus išsiųs :D

Na pas mane užbanina ta žaidėja .

Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

2 minutes prieš, Mistak_Quipu parašė:
COMMAND:kick(playerid, params[])
{
	if(PI[playerid][AdminLevel] < LEVEL_FIRST) return 0;

	if(PI[playerid][aispejimai] >= 2) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Turi 2 admin áspëjimus, todël ðios komandos naudoti negali!");

	new giveplayerid, String[216], Reason[128];	if(sscanf(params, "us[128]", giveplayerid, Reason)) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• {4286f4}/kick <vardas_pavardë/id> <prieþastis>");

	if(giveplayerid == INVALID_PLAYER_ID) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Tokio þaidëjo nëra!");

	if(giveplayerid == playerid) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Ant savæs ðio veiksmo atlikti negalite!");

	switch(PI[playerid][AdminLevel])
	{
		case LEVEL_FIRST:
		{
			if(PI[giveplayerid][AdminLevel] >= LEVEL_FIRST) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Aukðtesnio ir tokio paèio rango administratoriø nei jus iðmesti ið serverio negalite!");

			format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {00ff00}%s {ffffff}iðmëtë þaidëjà {666600}%s {ffffff}ið serverio!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
		}

		case LEVEL_SECOND:
		{
			if(PI[giveplayerid][AdminLevel] >= LEVEL_SECOND) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Aukðtesnio ir tokio paèio rango administratoriø nei jus iðmesti ið serverio negalite!");

			format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {00ff00}%s {ffffff}iðmëtë þaidëjà {666600}%s {ffffff}ið serverio!!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
		}

		case LEVEL_THIRD:
		{
			if(PI[giveplayerid][AdminLevel] >= LEVEL_THIRD) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Aukðtesnio ir tokio paèio rango administratoriø nei jus iðmesti ið serverio negalite!");

			format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {00ff00}%s {ffffff}iðmëtë þaidëjà {666600}%s {ffffff}ið serverio!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
		}

		case LEVEL_OWNER: format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Savininkas %s {ffffff}iðmëtë þaidëjà {666600}%s {ffffff}ið serverio!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
	}
  format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {00ff00}%s {ffffff}iðmëtë þaidëjà {666600}%s {ffffff}ið serverio!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
	SendClientMessageToAll(-1, String);

	format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Prieþastis: {ffff00}%s", Reason);
	SendClientMessageToAll(-1, String);	return 1;
}

Turi veikti puikiai nes pas mane veikia viskas gerai.

o dar gal gali ir su lban

Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

Kai tik pavartoju komandas.Kick arba Ban mane taip pats ismeta is servo  ka daryt kad taip nebutu.

Stai Kick ir Ban komandos

COMMAND:kick(playerid, params[])
{
    if(PI[playerid][AdminLevel] < LEVEL_FIRST) return 0;

    if(PI[playerid][aispejimai] >= 2) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Turi 2 admin ?sp?jimus, tod?l ?ios komandos naudoti negali!");

    new giveplayerid, String[216], Reason[128];

 

    if(sscanf(params, "us[128]", giveplayerid, Reason)) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• {4286f4}/kick <vardas_pavard?/id> <prie?astis>");

    if(giveplayerid == INVALID_PLAYER_ID) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Tokio ?aid?jo n?ra!");

    if(giveplayerid == playerid) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Ant savæs ?io veiksmo atlikti negalite!");

    switch(PI[playerid][AdminLevel])
    {
        case LEVEL_FIRST:
        {
            if(PI[giveplayerid][AdminLevel] >= LEVEL_FIRST) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Auk?tesnio ir tokio pa?io rango administratoriø nei jus i?mesti i? serverio negalite!");

            format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {00ff00}%s {ffffff}i?m?t? ?aid?j? {666600}%s {ffffff}i? serverio!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
        }

        case LEVEL_SECOND:
        {
            if(PI[giveplayerid][AdminLevel] >= LEVEL_SECOND) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Auk?tesnio ir tokio pa?io rango administratoriø nei jus i?mesti i? serverio negalite!");

            format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {00ff00}%s {ffffff}i?m?t? ?aid?j? {666600}%s {ffffff}i? serverio!!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
        }

        case LEVEL_THIRD:
        {
            if(PI[giveplayerid][AdminLevel] >= LEVEL_THIRD) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Auk?tesnio ir tokio pa?io rango administratoriø nei jus i?mesti i? serverio negalite!");

            format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {00ff00}%s {ffffff}i?m?t? ?aid?j? {666600}%s {ffffff}i? serverio!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
        }

        case LEVEL_OWNER: format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Savininkas %s {ffffff}i?m?t? ?aid?j? {666600}%s {ffffff}i? serverio!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
    }
    format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {00ff00}%s {ffffff}i?m?t? ?aid?j? {666600}%s {ffffff}i? serverio!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
    SendClientMessageToAll(-1, String);

    format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Prie?astis: {ffff00}%s", Reason);
    SendClientMessageToAll(-1, String);

 

    return 1;

 

COMMAND:ban(playerid, params[])
{
    if(PI[playerid][AdminLevel] < LEVEL_SECOND) return 0;

    if(PI[playerid][aispejimai] >= 2) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Turi 2 admin ispejimus, todel šios komandos naudoti negali!");

    if(PI[playerid][AdminLevel] > LEVEL_VIP)
    {
        if(!PI[playerid][AOD]) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Administravimo komandas galima naudoti tik dirbant (Admin On Duty)!");
    }

    if(PI[playerid][baninopaprastai] > gettime()) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Dar nepraejo 10 minuciu nuo praeito užblokavimo!");

    new giveplayerid, Reason[128], String[216];

    if(sscanf(params, "us[216]", giveplayerid, Reason)) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• {FFAF00}/ban <vardas_pavarde/id> <priežastis>");

    if(giveplayerid == INVALID_PLAYER_ID) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Tokio žaidejo nera!");

    if(giveplayerid == playerid) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Ant saves šio veiksmo atlikti negalite!");

    switch(PI[playerid][AdminLevel])
    {
        case LEVEL_THIRD:
        {
            if(PI[giveplayerid][AdminLevel] >= LEVEL_THIRD) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ffffff}• Aukštesnio ir tokio pacio rango administratoriu užblokuoti negalite!");

            format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {FFAF00}%s {ffffff}užblokavo žaideja {FFAF00}%s{ffffff}!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
        }

        case LEVEL_OWNER:
        {
            format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Savininkas {FFAF00}%s {ffffff}užblokavo žaideja {FFAF00}%s{ffffff}!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
        }
    }
    format(String, sizeof(String), "{ffffff}• Administratorius {FFAF00}%s {ffffff}užblokavo žaideja {FFAF00}%s{ffffff}!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(giveplayerid));
    SendClientMessageToAll(-1, String);

    format(String, sizeof(String), "{ffffff}• [ADMIN] {ffffff}Priežastis: {FFAF00}%s", Reason);
    SendClientMessageToAll(-1, String);


    if(PI[playerid][AdminLevel] <= LEVEL_THIRD)
    {
        PI[playerid][baninopaprastai] = gettime() + 300;
    }

    return 1;
}

 

Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

Prisijungti prie diskusijos

Palikti atsakymą galite iš karto, o užsiregistruoti vėliau. Jeigu jau turite paskyrą mūsų forume, Prisijunkite.

Svečias
Atsakyti šioje temoje...

×   Įklijuotas tekstas turi teksto formatavimą.   Pašalinti teksto formatavimą

  Galimi tik 75 veidukai.

×   Nuoroda buvo automatiškai įterpta.   Įterpti nuorodą paprastai

×   Jūsų ankstesnis pranešimas buvo atkurtas.   Išvalyti redaktorių

×   Jūs negalite įkelti nuotraukas tiesiogiai.Įkelkite arba įdėkite nuotraukas iš URL.

 • Šiame puslapyje naršo:   0 nariai

  • Nėra registruotų narių peržiūrinčių šį forumą.


×
×
 • Sukurti naują...