Peršokti į turinį

[pagalbos] padėkite su mašinų sistema


Recommended Posts

Sveiki, naudoju modifikacija su mysql, yra visa mašinų sistema (mano daryta kitaip pasakius kopinta iš vieno iš kito gm), bet aš pakeičiau vietą kur turėtų spawnintis mašinos ir tų vietų padariau daugiau. ir man metą errorus kai darau, kad būtų daugiau dabar duosiu kodus visus kuriuos redaguoju

 

 

new Float:CarSpawn[][6] = // turgaus spawnas

{
    { 1123.9377,-1686.8600,13.1708, 90.0 },
    { 1123.3180,-1683.5571,13.1661, 90.0 },
    { 1123.0695,-1680.0088,13.1738, 90.0 },
    { 1123.3851,-1676.3763,13.1711, 90.0 },
    { 1123.8921,-1672.7346,13.1693, 90.0 },
    { 1124.3070,-1669.1531,13.1699, 90.0 },
    { 1123.8695,-1665.6526,13.1664, 90.0 }
};

 

           new vehicleid = playerDB[playerid][selectedParam][0];

            if(response)
            {
                if(GetPlayerMoneyA(playerid) < vehicleData[vehicleid][price]/10) return SendClientMessage(playerid,-1,"{cccccc}[{3399cc}»{cccccc}] Jums nepakanka pinigų");
                GivePlayerMoneyA(playerid, -vehicleData[vehicleid][price]/10);
                vehicleData[vehicleid][broken] = 0;
                SetVehicleVirtualWorld(vehicleid, 0);
                new vieta = random(sizeof(CarSpawn));
                AC_SetVehiclePos    (vehicleid, CarSpawn[vieta][0], CarSpawn[vieta][1], CarSpawn[vieta][2]);
                SetVehicleZAngle    (vehicleid, CarSpawn[vieta][3]);
                RepairVehicle       (vehicleid);
                SetVehicleHealth    (vehicleid, 1000.0);
                new query[125];
                format(query,sizeof(query), "UPDATE `"VEHICLETABLE"` SET `broken` = '0' WHERE (`id` = '%i')", vehicleData[vehicleid][cID]);
                mysql_function_query(mysql_handle, query, false, "", "");
                SendClientMessage(playerid,-1,"{cccccc}[{3399cc}»{cccccc}] Sutaisėte savo transporto priemonę!");
            }
            return 1;
        }

 

if(turim >= CanHave) return SendClientMessage(playerid,-1,"Jūs negalite turėti daugiau mašinų");

            new
     vieta = random(sizeof(CarSpawn));
  new
  query[250];
new Veh = AddStaticVehicleEx(VehiclesShop[veh][0], CarSpawn[vieta][0], CarSpawn[vieta][1], CarSpawn[vieta][2], CarSpawn[vieta][3],SelectedColor1[playerid],SelectedColor2[playerid], -1 );
            format(vehicleData[Veh][savininkas], MAX_PLAYER_NAME,"%s",GET_NAME(playerid));
vehicleData[Veh][locked]=true;
vehicleData[Veh][Rida]=0.0;
vehicleData[Veh][cColor0]=SelectedColor1[playerid];
vehicleData[Veh][cColor1]=SelectedColor2[playerid];
            vehicleData[Veh][FuelType]=VehiclesShop[veh][3];
            vehicleData[Veh][price]=VehiclesShop[veh][1];
            vehicleData[Veh][broken]=0;
            vehicleData[Veh][paintjob]=3;
            vehicleData[Veh][GasTank]=VehiclesShop[veh][4];
            vehicleData[Veh][Fuel]=vehicleData[Veh][GasTank];
            vehicleData[Veh][akum]=1000;
            VehiclePosintion[Veh][0]=CarSpawn[vieta][0];
            VehiclePosintion[Veh][1]=CarSpawn[vieta][1];
            VehiclePosintion[Veh][2]=CarSpawn[vieta][2];
            VehiclePosintion[Veh][3]=CarSpawn[vieta][3];
 
 

 

           GivePlayerMoneyA(playerid, -VehiclesShop[veh][1]);

format( query, sizeof( query ), "INSERT INTO `"VEHICLETABLE"` (Savininkas,  Modelis, Rida, Degalai, Verte ) VALUES ( '%s','%i', '%f', '%f', '%d' )", GET_NAME( playerid ), GetVehicleModel(Veh), vehicleData[Veh][Rida], vehicleData[Veh][Fuel], VehiclesShop[veh][1] );
mysql_function_query(mysql_handle, query, true, "VehicleInto", "i",Veh);
SendClientMessage(playerid, -1, "{cccccc}[{3399cc}»{cccccc}] Sveikiname nusipirkus transporto priemonę. Visą informaciją apie ją galite rasti parašę {3399cc}/transportas");
            SendClientMessage(playerid, -1,  "{cccccc}[{3399cc}»{cccccc}] Jūsų transporto priemonė pažymėta žemėlapyje!");
            SetPlayerCheckpoint(playerid,CarSpawn[vieta][0], CarSpawn[vieta][1], CarSpawn[vieta][2]-1,2);
            JobCheckPoint[playerid]=false;
 

ką daryti, kad visur darašius CarSpawn[vieta][skaičiai] nemestu errorų ir, kad viskas veiktų padėjum skoloi neliksiu. Erorrai tokie, kad kažkokių ženklų per daug, kaip supratot man reik, kad pasikeistų koordinatės mašinos atsiradimo ją nusipirkus ir susitaisius.

Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį


nu ok pabandysiu vėl taip pat viską daryt, kad juos išmestų.


 

   vieta = random(sizeof(CarSpawn));
  new
  query[250];
new Veh = AddStaticVehicleEx(VehiclesShop[veh][0], CarSpawn[vieta][0], CarSpawn[vieta][1], CarSpawn[vieta][2], CarSpawn[vieta][3], CarSpawn[vieta][4], CarSpawn[vieta][5], CarSpawn[vieta][6],SelectedColor1[playerid],SelectedColor2[playerid], -1 );
            format(vehicleData[Veh][savininkas], MAX_PLAYER_NAME,"%s",GET_NAME(playerid));
vehicleData[Veh][locked]=true;
vehicleData[Veh][Rida]=0.0;
vehicleData[Veh][cColor0]=SelectedColor1[playerid];
vehicleData[Veh][cColor1]=SelectedColor2[playerid];
            vehicleData[Veh][FuelType]=VehiclesShop[veh][3];
            vehicleData[Veh][price]=VehiclesShop[veh][1];
            vehicleData[Veh][broken]=0;
            vehicleData[Veh][paintjob]=3;
            vehicleData[Veh][GasTank]=VehiclesShop[veh][4];
            vehicleData[Veh][Fuel]=vehicleData[Veh][GasTank];
            vehicleData[Veh][akum]=1000;
            VehiclePosintion[Veh][0]=CarSpawn[vieta][0];
            VehiclePosintion[Veh][1]=CarSpawn[vieta][1];
            VehiclePosintion[Veh][2]=CarSpawn[vieta][2];
            VehiclePosintion[Veh][3]=CarSpawn[vieta][3];
            VehiclePosintion[Veh][4]=CarSpawn[vieta][4];
            VehiclePosintion[Veh][5]=CarSpawn[vieta][5];
            VehiclePosintion[Veh][6]=CarSpawn[vieta][6];

 

           GivePlayerMoneyA(playerid, -VehiclesShop[veh][1]);

format( query, sizeof( query ), "INSERT INTO `"VEHICLETABLE"` (Savininkas,  Modelis, Rida, Degalai, Verte ) VALUES ( '%s','%i', '%f', '%f', '%d' )", GET_NAME( playerid ), GetVehicleModel(Veh), vehicleData[Veh][Rida], vehicleData[Veh][Fuel], VehiclesShop[veh][1] );
mysql_function_query(mysql_handle, query, true, "VehicleInto", "i",Veh);
SendClientMessage(playerid, -1, "{cccccc}[{3399cc}»{cccccc}] Sveikiname nusipirkus transporto priemonę. Visą informaciją apie ją galite rasti parašę {3399cc}/transportas");
            SendClientMessage(playerid, -1,  "{cccccc}[{3399cc}»{cccccc}] Jūsų transporto priemonė pažymėta žemėlapyje!");
            SetPlayerCheckpoint(playerid,CarSpawn[vieta][0], CarSpawn[vieta][1], CarSpawn[vieta][2], CarSpawn[vieta][3], CarSpawn[vieta][4], CarSpawn[vieta][5] CarSpawn[vieta][6]-1,2);
            JobCheckPoint[playerid]=false;
 

 

           new vehicleid = playerDB[playerid][selectedParam][0];

            if(response)
            {
                if(GetPlayerMoneyA(playerid) < vehicleData[vehicleid][price]/10) return SendClientMessage(playerid,-1,"{cccccc}[{3399cc}»{cccccc}] Jums nepakanka pinigų");
                GivePlayerMoneyA(playerid, -vehicleData[vehicleid][price]/10);
                vehicleData[vehicleid][broken] = 0;
                SetVehicleVirtualWorld(vehicleid, 0);
                new vieta = random(sizeof(CarSpawn));
                AC_SetVehiclePos    (vehicleid, CarSpawn[vieta][0], CarSpawn[vieta][1], CarSpawn[vieta][2], CarSpawn[vieta][3], CarSpawn[vieta][4], CarSpawn[vieta][5], CarSpawn[vieta][6],);
                SetVehicleZAngle    (vehicleid, CarSpawn[vieta][3]);
                RepairVehicle       (vehicleid);
                SetVehicleHealth    (vehicleid, 1000.0);
                new query[125];
                format(query,sizeof(query), "UPDATE `"VEHICLETABLE"` SET `broken` = '0' WHERE (`id` = '%i')", vehicleData[vehicleid][cID]);
                mysql_function_query(mysql_handle, query, false, "", "");
                SendClientMessage(playerid,-1,"{cccccc}[{3399cc}»{cccccc}] Sutaisėte savo transporto priemonę!");
            }
            return 1;
        }

nu ir errorai:

 

C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41232) : warning 202: number of arguments does not match definition

C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41232) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41232) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41232) : error 032: array index out of bounds (variable "CarSpawn")
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41232) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41232) : error 001: expected token: ",", but found ";"
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51538) : warning 213: tag mismatch
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51538) : warning 213: tag mismatch
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51538) : error 032: array index out of bounds (variable "CarSpawn")
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51555) : error 032: array index out of bounds (variable "VehiclePosintion")
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51556) : error 032: array index out of bounds (variable "VehiclePosintion")
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51557) : error 032: array index out of bounds (variable "VehiclePosintion")
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51568) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51568) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51568) : error 001: expected token: ",", but found "-identifier-"
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51568) : error 032: array index out of bounds (variable "CarSpawn")
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51568) : error 029: invalid expression, assumed zero
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51568) : fatal error 107: too many error messages on one line
 
Compilation aborted.Pawn compiler 3.2.3664 Copyright © 1997-2006, ITB CompuPhase
 
 
10 Errors.
 
Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį


new Float:CarSpawn[][7] = // turgaus spawnas{

    { 1123.9377,-1686.8600,13.1708, 90.0 },

    { 1123.3180,-1683.5571,13.1661, 90.0 },

    { 1123.0695,-1680.0088,13.1738, 90.0 },

    { 1123.3851,-1676.3763,13.1711, 90.0 },

    { 1123.8921,-1672.7346,13.1693, 90.0 },

    { 1124.3070,-1669.1531,13.1699, 90.0 },

    { 1123.8695,-1665.6526,13.1664, 90.0 }

};

Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

new Float:CarSpawn[][7] = // turgaus spawnas{
    { 1123.9377,-1686.8600,13.1708, 90.0 },
    { 1123.3180,-1683.5571,13.1661, 90.0 },
    { 1123.0695,-1680.0088,13.1738, 90.0 },
    { 1123.3851,-1676.3763,13.1711, 90.0 },
    { 1123.8921,-1672.7346,13.1693, 90.0 },
    { 1124.3070,-1669.1531,13.1699, 90.0 },
    { 1123.8695,-1665.6526,13.1664, 90.0 }
};

štai kokius error gaunu:

 

C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(2122) : error 020: invalid symbol name ""

C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(2128) : error 010: invalid function or declaration
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41224) : warning 217: loose indentation
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41231) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41231) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41231) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41231) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41231) : error 029: invalid expression, assumed zero
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41231) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41231) : error 001: expected token: ",", but found ";"
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51535) : warning 217: loose indentation
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51537) : warning 217: loose indentation
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51537) : warning 213: tag mismatch
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51537) : warning 213: tag mismatch
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51537) : warning 213: tag mismatch
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51537) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51537) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51538) : warning 217: loose indentation
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51539) : warning 217: loose indentation
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51543) : warning 217: loose indentation
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51554) : error 032: array index out of bounds (variable "VehiclePosintion")
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51555) : error 032: array index out of bounds (variable "VehiclePosintion")
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51556) : error 032: array index out of bounds (variable "VehiclePosintion")
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51557) : warning 217: loose indentation
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51558) : warning 217: loose indentation
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51561) : warning 217: loose indentation
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51562) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51562) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51562) : error 001: expected token: ",", but found "-identifier-"
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51562) : warning 215: expression has no effect
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51562) : warning 215: expression has no effect
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51562) : error 001: expected token: ";", but found ")"
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51562) : error 029: invalid expression, assumed zero
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51562) : fatal error 107: too many error messages on one line
Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

ok tai tuojaus sumesiu, pagal save dabar biški padariau


Errorai:

 

41225) : warning 217: loose indentation

C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41232) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41232) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41232) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41232) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41232) : error 032: array index out of bounds (variable "CarSpawn")
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41232) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41232) : error 001: expected token: ",", but found ";"
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51536) : warning 217: loose indentation
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51538) : warning 217: loose indentation
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51538) : warning 213: tag mismatch
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51538) : warning 213: tag mismatch
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51538) : warning 213: tag mismatch
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51538) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51538) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51539) : warning 217: loose indentation
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51555) : error 032: array index out of bounds (variable "VehiclePosintion")
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51556) : error 032: array index out of bounds (variable "VehiclePosintion")
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51557) : error 032: array index out of bounds (variable "VehiclePosintion")
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51558) : warning 217: loose indentation
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51559) : warning 217: loose indentation
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51563) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51563) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51563) : error 001: expected token: ",", but found "-identifier-"
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51563) : warning 215: expression has no effect
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51563) : warning 215: expression has no effect
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51563) : error 001: expected token: ";", but found ")"
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51563) : error 029: invalid expression, assumed zero
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51563) : fatal error 107: too many error messages on one line
 
Compilation aborted.Pawn compiler 3.2.3664 Copyright © 1997-2006, ITB CompuPhase
 
 
9 Errors.
 

41232 eilutė:

 

                AC_SetVehiclePos    (vehicleid, CarSpawn[vieta][0], CarSpawn[vieta][1], CarSpawn[vieta][2], CarSpawn[vieta][3], CarSpawn[vieta][4], CarSpawn[vieta][5], CarSpawn[vieta][6], CarSpawn[vieta][7],);

51536 eilutė:

 

  new

51538 eilutė:

 

new Veh = AddStaticVehicleEx(VehiclesShop[veh][0], CarSpawn[vieta][0], CarSpawn[vieta][1], CarSpawn[vieta][2], CarSpawn[vieta][3], CarSpawn[vieta][4], CarSpawn[vieta][5], CarSpawn[vieta][6],SelectedColor1[playerid],SelectedColor2[playerid], -1 );

51539 eilutė:

 

            format(vehicleData[Veh][savininkas], MAX_PLAYER_NAME,"%s",GET_NAME(playerid));

51555 eilutė:

 

           VehiclePosintion[Veh][4]=CarSpawn[vieta][4];

51556 eilutė:

 

VehiclePosintion[Veh][5]=CarSpawn[vieta][5];

51557 eilutė:

 

VehiclePosintion[Veh][6]=CarSpawn[vieta][6];

51558 eilutė:

 

           GivePlayerMoneyA(playerid, -VehiclesShop[veh][1]);

51559 eilutė:

 

format( query, sizeof( query ), "INSERT INTO `"VEHICLETABLE"` (Savininkas,  Modelis, Rida, Degalai, Verte ) VALUES ( '%s','%i', '%f', '%f', '%d' )", GET_NAME( playerid ), GetVehicleModel(Veh), vehicleData[Veh][Rida], vehicleData[Veh][Fuel], VehiclesShop[veh][1] );

 

Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

 

51563 eilutė:

 

 

 

 

 SetPlayerCheckpoint(playerid,CarSpawn[vieta][0], CarSpawn[vieta][1], CarSpawn[vieta][2], CarSpawn[vieta][3], CarSpawn[vieta][4], CarSpawn[vieta][5] CarSpawn[vieta][6]-1,2);


o išvis to 7 reik aš tik šiaip pabandžiau?

Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

dabartinia errorai (eilutės visos numestos viršui)

 

C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41225) : warning 217: loose indentation

C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41232) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41232) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41232) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(41232) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51536) : warning 217: loose indentation
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51538) : warning 217: loose indentation
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51538) : warning 213: tag mismatch
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51538) : warning 213: tag mismatch
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51538) : warning 213: tag mismatch
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51538) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51538) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51539) : warning 217: loose indentation
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51555) : error 032: array index out of bounds (variable "VehiclePosintion")
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51556) : error 032: array index out of bounds (variable "VehiclePosintion")
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51557) : error 032: array index out of bounds (variable "VehiclePosintion")
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51558) : warning 217: loose indentation
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51559) : warning 217: loose indentation
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51563) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51563) : warning 202: number of arguments does not match definition
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51563) : error 001: expected token: ",", but found "-identifier-"
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51563) : warning 215: expression has no effect
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51563) : warning 215: expression has no effect
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51563) : error 001: expected token: ";", but found ")"
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51563) : error 029: invalid expression, assumed zero
C:\Users\j\Desktop\New folder\lsc Serveris\gamemodes\GRPLT.pwn(51563) : fatal error 107: too many error messages on one line
 

ką daryti? dabar

Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

Prisijungti prie diskusijos

Palikti atsakymą galite iš karto, o užsiregistruoti vėliau. Jeigu jau turite paskyrą mūsų forume, Prisijunkite.

Svečias
Atsakyti šioje temoje...

×   Įklijuotas tekstas turi teksto formatavimą.   Pašalinti teksto formatavimą

  Galimi tik 75 veidukai.

×   Nuoroda buvo automatiškai įterpta.   Įterpti nuorodą paprastai

×   Jūsų ankstesnis pranešimas buvo atkurtas.   Išvalyti redaktorių

×   Jūs negalite įkelti nuotraukas tiesiogiai.Įkelkite arba įdėkite nuotraukas iš URL.

  • Šiame puslapyje naršo:   0 nariai

    • Nėra registruotų narių peržiūrinčių šį forumą.


×
×
  • Sukurti naują...